Humanitariniai mokslai / Komunikacija

Komunikacijos procesas ir jo tobulinimo kryptys VŠĮ Kėdainių ligoninėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Šiuolaikinėje visuomenėje komunikacija tampa vis svarbesnė ir reikšmingesnė. Komunikacija yra keitimasis informacija naudojant kalbą, simbolius, gestus, mimikas ir judesius. Komunikacijos procesas negalimas be siuntėjo ir gavėjo. Organizacijai, norinčiai dirbti sėkmingai ir užtikrintai, yra būtina gera komunikacija, nes nei viena organizacija negali egzistuoti be bendravimo. Jei organizacijoje komunikacija – efektyvi, darbas tokioje organizacijoje vyksta sklandžiau ir efektyviau. Gera komunikacija organizacijai padeda pasiekti aukštų veiklos rezultatų.

Sveikatos priežiūros įstaigos sulaukia didelio dėmesio iš visuomenės, žiniasklaidos, nes šiose įstaigose vykstantis procesai tiesiogiai susiję su žmonių sveikata. Sveikatos priežiūros įstaigose didžiausias dėmesys skiriamas pacientų aptarnavimui, darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimui, teikiamų paslaugų kokybei. Plačiai analizuojami veiksniai, turintys įtakos efektyviai įstaigos veiklai. Sveikatos priežiūros įstaigų komunikacija padeda išspręsti su gyventojų sveikata ir darbo aplinka susijusius klausimus. Tinkama įstaigų komunikacija suteikia labai daug privalumų – gerėja darbo aplinka, pacientai laikosi gydymo rekomendacijų, mažėja skundų teismuose ir (arba) žiniasklaidoje. Kiekvienam sveikatos įstaigos vadovui ir darbuotojui yra svarbu turėti gerus komunikacijos įgūdžius, mokėti tinkamai pateikti informaciją. Sveikatos priežiūros įstaigos turi iškomunikuoti visuomenei visą svarbiausią informaciją, susijusią su ligoninėje vykstančiais procesais, suteikti palankias sąlygas komunikacijos tobulinimui. Norint užtikrinti įstaigos komunikacijos efektyvumą, organizacijoms labai svarbu atlikti visas komunikacijos proceso funkcijas.

Darbo problema. Siekiant sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sėkmės, gera komunikacija įstaigos viduje ir išorėje yra būtina. Šiame kontekste kyla klausimas, ar komunikacija tarp darbuotojų bei tarp darbuotojų ir pacientų Kėdainių ligoninėje yra kokybiška ir atitinka pacientų ir darbuotojų lūkesčius.

Darbo tikslas: išanalizuoti komunikacijos procesą VšĮ Kėdainių ligoninėje ir pateikti tobulinimo kryptis.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti komunikacijos procesą sveikatos priežiūros įstaigose teoriniu aspektu.

2. Nustatyti komunikacijos proceso ypatumus VšĮ Kėdainių ligoninėje.

3. Įvertinti VšĮ Kėdainių ligoninės komunikacijos procesą ir pateikti jo tobulinimo kryptis.

Darbo objektas: komunikacijos procesas VšĮ Kėdainių ligoninėje.

Darbo metodai:

1. Teorinės, mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.

2. Anketinė apklausa.

3. Interviu.

4. Dokumentų analizė.

Darbo struktūra: Baigiamąjį darbą sudaro trys skyriai. Pirmajame skyriuje teoriškai aptariama komunikacijos samprata ir svarba organizacijai, analizuojamos komunikacijos rūšys ir procesas, išskiriami komunikacijos proceso ypatumai ir efektyvumas sveikatos priežiūros įstaigose. Antrajame skyriuje pateikiama įstaigos charakteristika, aptariama tyrimo metodika, sudaromas tyrimo klausimynas, analizuojami tyrimo rezultatai. Trečiajame skyriuje pateikiamas atlikto tyrimo rezultatų vertinimas, pateikiami pasiūlymai komunikacijos proceso tobulinimui, parengiama VšĮ Kėdainių ligoninei rekomenduojama komunikacijos proceso tobulinimo programa 2018–2020 metams.

Darbo praktinė reikšmė. Darbą užsakė VšĮ Kėdainių ligoninė (sutarties Nr. F23 – 298, 2018 m. gegužės 7 d.), darbo rezultatus numatoma panaudoti tobulinant įstaigos komunikacijos procesą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14172 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • SANTRAUKA7
 • SUMMARY8
 • ĮVADAS9
 • 1. KOMUNIKACIJOS PROCESAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TEORINIU ASPEKTU11
 • 1.1. Komunikacijos samprata ir svarba organizacijai11
 • 1.2. Komunikacijos rūšys ir procesas15
 • 1.3. Komunikacijos proceso ypatumai ir efektyvumas sveikatos priežiūros įstaigose21
 • 2. VšĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS KOMUNIKACIJOS PROCESO ANALIZĖ26
 • 2.1. Ligoninės charakteristika26
 • 2.2. Tyrimo metodika28
 • 2.3. Tyrimo rezultatai ir jų analizė31
 • 3. VšĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS KOMUNIKACIJOS PROCESO ĮVERTINIMAS IR TOBULINIMO KRYPTYS44
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI49
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI51
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Organizacijos struktūra.
 • 2 priedas. Anketa darbuotojams.
 • 3 priedas. Anketa pacientams.
 • 4 priedas. Interviu klausimynas.
 • 5 priedas. Administratorės ryšiams su visuomene pareigybės aprašymas.
 • 6 priedas. Elgesio kodeksas.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kaip laviruoti tarp kultūrų. Komunikacijos tarpkultūrinėje aplinkoje tobulinimas
Rašinys Kaip laviruoti tarp kultūrų. Komunikacijos tarpkultūrinėje aplinkoje tobulinimas

Tarpkultūrinė komunikacija – tai mokslo sritis, kuri analizuoja, kaip pasikeitimo informacijos proceso metu vienos kultūros [...]

Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė
Tyrimas Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė

Komunikacijos procesas prasidėjo, kai bendrovės vadovė atėjusi į buhalterės kabinetą, paprašė pateikti klientų sąrašą, kurie [...]

Komunikacijos proceso stebėjimas
Tyrimas Komunikacijos proceso stebėjimas

  Tikslas: mokėti apibūdinti stebėtą situaciją, gebėti stebėtą asmens elgesį ir komunikacijos [...]

Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“
Diplominis darbas Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“

Per paskutiniuosius metus daugelio šalių prekybos organizavime ir valdyme įvyko ryškūs pokyčiai. Įvairios įmonės ir [...]

Gamybos proceso tobulinimas
Diplominis darbas Gamybos proceso tobulinimas

Dvidešimt pirmajame amžiuje mes susiduriame su [...]

Mokesčių administravimo procedūrų tobulinimas
Referatas Mokesčių administravimo procedūrų tobulinimas

Įvadas   Mokesčių administravimas – mokesčių administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokesčių ir kituose įstatymuose nustatytų mokesčių [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Neverbalinė komunikacija mokymosi procese
Referatas Neverbalinė komunikacija mokymosi procese

Atlikti tyrimai skelbia, kad tik 7 % žodinės ir rašytinės informacijos (verbalinė komunikacija) priimama mokymosi proceso [...]

Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas
Kursinis darbas Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas

Temos aktualumas. Nuolat kintančioje aplinkoje bei nuožmioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviau veikti, jeigu jos [...]

Uab „Gintarinė Vaistinė“ naujos komunikacijos krypties efektyvumo gerinimo tyrimas
Tyrimas Uab „Gintarinė Vaistinė“ naujos komunikacijos krypties efektyvumo gerinimo tyrimas

Tyrimo problema: Lietuvoje vaistinės dažnai neišnaudoja visų reklamos teikiamų galimybių. Vartotojai paprastai neįsimena vaistinių reklamos [...]

UAB
Kursinis darbas UAB "X" sandėliavimo procesų tobulinimas

Darbo aktualumas – pasirinkta tema yra labai aktuali šiuolaikinei įmonei. Tinkami sandėlių valdymo metodai padeda [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

Viešbučio ,,Promenada” planavimo proceso tobulinimo galimybės
Diplominis darbas Viešbučio ,,Promenada” planavimo proceso tobulinimo galimybės

TEMOS AKTUALUMAS. Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Kad organizacija [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "X" logistikos procesų tobulinimo analizė

Logistika – viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Būtent logistika užtikrina reikiamų produktų pristatymą [...]

Vidinių informacijos procesų ir išorinės komunikacijos analizė
Praktikos ataskaita Vidinių informacijos procesų ir išorinės komunikacijos analizė

Atliktos profesinės praktikos tema – „Vidinių informacijos procesų ir išorinės komunikacijos analizė“. Praktikos ataskaitoje aptariama [...]