Vaizdo dienoraštis kaip saviraiškos komunikacijos būdas

59 psl. / 14139 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Galimybė išreikšti save žmonėms visada buvo itin svarbi. Saviraiškos sąvoka apibrėžiama, kaip jausmų, minčių, idėjų išreiškimas dažniausiai pasitelkiant įvairias meno formas, tokias kaip kalba, įtaiga, rašymas, menas, šokis ar muzika. Šiuolaikinėje populiarioje kultūroje saviraiška akcentuojama, kaip itin svarbi ir siejama su laisve, kūrybingumu, drąsa ir laikoma kaip vienas iš metodų pasveikti – fiziškai ir dvasiškai. Individai siekia save išreikšti visais įmanomais būdais, tiek naudodami tradicines saviraiškos formas, tokias kaip tapyba, šokis ar muzika, tiek šiuolaikines – tinklaraščių rašymas, video medžiagos kūrimas, kuriems kurti pasitelkiamos skaitmeninės technologijos. Saviraiška leidžia žmonėms įtvirtinti savo individualumą, padeda suprasti savo įsitikinimus ir poreikius. Daugelis psichologų teigia, jog saviraiška turi itin didelę naudą žmogui.

Saviraiška visada buvo svarbi žmonėms. Saviraiškos formų galime rasti labai daug ir įvairių. Vienas iš pavyzdžių, tai saviraiška per aprangos stilių. Ši saviraiškos forma priskiriama prie kitų neverbalinės komunikacijos būdų, kurie padeda mums išreikšti savo jausmus, mintis ir emocijas. Aprangos stilius mums, taip pat padeda parodyti savo charakterį, o kartais ir nuotaiką. Save išreikšti, taip pat galime ir kurdami įvairius fizinius bei virtualius objektus arba naudodami meninę išraišką galime perteikti save. [1]

Per kelis šimtmečius komunikacija pasikeitė iš esmės. Atsiradus naujoms informacijos perdavimo priemonėms, tokioms kaip radijas bei televizija, informacija žiūrovams būdavo perduodama daug greičiau, bet auditorija ir toliau atliko tik gavėjo vaidmenį. Vėliau atsiradus internetui, bet jam dar esant web 1.0 stadijoje, auditorija ir toliau lieka tik informacijos gavėja, galinti matyti skaityti bei parsisiųsti sukurtą turinį ir tik vėliau internetui evoliucionavus iki web 2.0 stadijos auditorija pagaliau turi galimybę būti turinio kūrėja. Šiuolaikinės technologijos leidžia žmonėms komunikuoti ne vien su kitais žmonėmis supančiais mus fiziškai, bet naudodami socialines medijas, galime bendrauti su žmonėmis iš viso pasaulio. Socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook, Instagram, taip pat galima ir išreikšti save – publikuoti tekstus ir vaizdus, perpublikuoti kitų sukurtus įrašus ar išreikšti savo nuomonę komentaruose. Kita medija, puikiai tinkanti saviraiškai, – YouTube vaizdo platforma. Šioje platformoje vartotojai gali dalintis pačių sukurtais vaizdo įrašais, kurie dažniausiai trunka 10 – 20 minučių. YouTube platformoje vyrauja plati žanrų įvairovė – nuo mados, stiliaus ir grožio vaizdo įrašų iki automobilių testavimo, patarimų, kaip tinkamai įsirengti namus ar atlikti santechnikos darbus. Tačiau populiariausiu žanru YouTube platformoje ir toliau išlieka vaizdo tinklaraščio tipo vaizdo įrašai, kurie užima žiūrimiausių vaizdo įrašų topuose nuo pat YouTube platformos atsiradimo pradžios. Ši platforma leidžia žmonėms dalintis savo sukurtais vaizdo įrašais taip išreiškiant save, todėl įdomu panagrinėti vartotojų sukurtą turinį, kaip kūrėjai naudodami saviraiškos galimybes komunikuoja su savo auditorija ir kokius komunikacijos būdus renkasi.

Darbo problema.  Naujosios medijos leidžia auditorijai būti ne tik stebėtoja, bet suteikia galimybę dalyvauti, keistis informacija ir kurti savo turinį. Šiuolaikinės technologijos kasdien vis labiau tobulėja bei sukuria sąlygas žmonėms keistis informacija ne tik su šalia esančiais žmonėmis, bet ir visu pasauliu. Saviraiškos galimybės naudojant šiuolaikines technologijas taip pat tampa beveik neribotos. Žmonės vis dažniau, kaip vieną iš saviraiškos formų, renkasi kurti vaizdo įrašus ir publikuoja juos YouTube platformoje, išnaudodami naujųjų medijų galimybes ir kurdami vartotojų sukurtą turinį. Šis pačių sukurtas turinys, kaip saviraiškos forma, tampa būdu komunikuoti su pasauliu per medijų kanalus pasiekiant plačią auditoriją.

Darbo objektas – vaizdo dienoraščių kūrimas kaip būdas per saviraišką komunikuoti su auditorija YouTube platformoje.

Darbo tikslas – ištirti saviraiškos komunikavimo būdus Lietuvos kūrėjų vaizdo dienoraščiuose, publikuotose YouTube platformoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti, kas yra saviraiška, kokie jos būdai ir jos svarba individui.
 2. Palyginti masines ir naująsias medijas, ir išanalizuoti, kaip pasikeitė komunikacija atsiradus naujosioms medijoms.
 3. Išanalizuoti YouTube platformos svarbą saviraiškai.
 4. Išanalizuoti saviraiškos komunikavimo būdus Lietuvos kūrėjų vaizdo įrašuose, publikuotuose YouTube platformoje.

Tyrimo naujumas ir reikšmingumas. Saviraiškos laisvė visada buvo itin svarbi žmonėms. Šiandien galime save išreikšti ne tik per tradicines saviraiškos formas, bet ir naudodami skaitmenines technologijas bei interneto platformas. Saviraiška tampa ne vien būdu save realizuoti per ir galimybe išreiškiant save komunikuoti su pasauliu. Tam ypač tinka vaizdo platforma YouTube. Šioje platformoje kiekvienas vartotojas gali dalintis savo sukurtais vaizdo įrašais ir pasiekti didelę auditoriją. Saviraiška Lietuvoje daugiausiai tyrinėta per tradicines saviraiškos formas – meną, šokį ir muziką (Bunevičiūtė, 2007; Leikaitė, 2007; Stundžienė, 2009; Tamulionienė, 2011).  YouTube platforma moksliniuose darbuose taip pat tyrinėta nedaug. Dažniausiai ši platforma tyrinėta kaip sklaidos priemonė prekės ženklui ar įmonės įvaizdžiui bei kaip viena iš socialinių medijų platformų (Vileita, 2015; Poliakovaitė, 2015; Vaitkevičiūtė, 2017; Voroncova, 2018). Lietuvoje YouTube platforma, kaip saviraiškos platforma, labai mažai tyrinėta. Taip pat, iki šiol atlikta mažai tyrimų apie Lietuvos kūrėjų sukurtą turinį šioje platformoje ir kaip savo vaizdo įrašuose jie komunikuoja su auditorija. Vaizdo dienoraščių kūrimo kaip saviraiškos komunikacijos būdo Youtube platformoje požiūriu, sąlygoja temos naujumą, o pasirinkimas nagrinėti Lietuvos kūrėjų komunikaciją per saviraišką YouTube platformoje ir komunikacijos būdus, kuriant vaizdo dienoraščius, sąlygoja ir tyrimo naujumą.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė. Išanalizuota saviraiškos sąvoka ir išskirti jos tradiciniai bei šiuolaikiniai būdai. Pagrįsta saviraiškos svarba žmogui, remiantis poreikių hierarchijos teorija ir analizuojant pagal šią teoriją atliktus tyrimus. Pateikti įvairūs saviraiškos būdų pavyzdžiai ir suskirstomi pagal kategorijas, pateiktas mokslinėje literatūroje. Pateikta komunikacijos formų tobulėjimo istorija ir išanalizuotos masinės bei naujosios medijos ir jų skirtumai. Pateikti medijų konvergencijos pavyzdžiai. Pateikta YouTube platformos atsiradimo ir iškilimo istorija. Išanalizuota vartotojų sukurto turinio sąvoka ir pateikti vartotoju bei profesionalų sukurto turinio skirtumai. Išskirta pagrindinė YouTube platformos misija ir pateiktos pagrindinės kūrėjų laisvės, taip pat šios platformos tinkamumas saviraiškai. Suformuluota vaizdo tinklaraščio sąvoka, išskirtos vaizdo tinklaraščių kategorijos ir tipai bei jų charakteristikos.
 2. Kokybinis tyrimas. Medijų analizės būdu siekiama išanalizuoti pasirinktų Lietuvos kūrėjų komunikaciją, jų publikuotose vaizdo įrašuose YouTube platformoje.
 3. Kiekybinis tyrimas. Medijų analizės būdu pagal D. Hymes (1974) sukurtą modelį analizuojami Lietuvos vaizdo tinklaraštininkų vaizdo įrašai, siekiant aptikti kūrėjus vienijančius panašumus ir skirtumus.

[1] Išsamiau skyriuje 2. “Saviraiškos būdų įvairovė”.


Turinys

 • TURINYS3
 • SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS6
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS7
 • 1. SAVIRAIŠKOS SVARBA ŽMOGUI10
 • 2. SAVIRAIŠKOS BŪDŲ ĮVAIROVĖ13
 • 3. TRADICINĖS MASINĖS MEDIJOS IR NAUJOSIOS MEDIJOS: PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI15
 • 4. YOUTUBE PLATFORMA20
 • 4.1 YouTube platformos atsiradimas ir iškilimas20
 • 4.2 Vartotojų kuriamas turinys ir profesionalus turinys21
 • 4.3 Saviraiška YouTube platformoje23
 • 4.4 Vlog žanras24
 • 5. TYRIMAS27
 • 5.1 Tyrimo metodologija ir kriterijai27
 • 5.2 Tyrimo atranka ir imtis28
 • 5.3 Tyrimo metodas30
 • 5.4 Vaizdo įrašų analizė30
 • 5.5 Kūrėjų komunikacijos analizė40
 • REZULTATŲ PRISTATYMAS46
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS51
 • LITERATŪRA55

Reziumė

Autorius
peekabookoala
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 12, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

Komunikacija

Komunikacija Prezentacija justxxx1
Prezentacijoje daug medžiagos: 42 skaidrės.

Neverbalinė komunikacija

Komunikacija Prezentacija elvyraram
§Vizualiai gaunamą informaciją, kai gavėjas mato siuntėjo ženklus ir interpretuoja komunikacinius signalus (poza, gestai, veido išraiška, šypsena, akių kontaktas ir kt.). § §Neverbaliniai...

Komunikacija ir informacijos valdymas organizacijoje

Komunikacija Prezentacija ruciau
Komunikacija organizacijoje – tai dviejų ar daugiau žmonių pasikeitimo informacija, žiniomis, požiūriais, idėjomis, ketinimais procesas, vienijantis atskirų organizacijos grupių veiksmus siekiant bendro tikslo.

Komunikacijos proceso stebėjimas

Komunikacija Tyrimas sabinasabina
Tikslas: mokėti apibūdinti stebėtą situaciją, gebėti stebėtą asmens elgesį ir komunikacijos priemonių ypatumus susieti su komunikacijos proceso...