Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

1 atsiliepimas
Autorius:
Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių
apie ekonominę realybę ar jos dalį.
Ekonomistai – teoretikai pripažįsta, kad ekonomikos pažinime yra apjungti du pradai – ontologinis ir metodologinis.
Ontologinis pradas fiksuoja tiriamos ekonominės realybės paveikslą. Iš tikrųjų, tai ekonomikos mokslo dalykas ir objektas.
Metodologinis pradas fiksuoja ekonomikos tyrimo idealus ir normas, tuos pažintinės veiklos metodus ir rezultatus, kurie pretenduoja į mokslinį statusą.
Tam tikrais žmonijos egzistencijos momentais atsiranda prieštaravimas tarp mokslo ir praktikos, konkrečiai – ekonomikos teorijos ir ūkinės realybės. Teorijos ir tikrovės neatitikimo įveikimas verčia ieškoti naujų pažinimo priemonių, teorinių konstrukcijų. Kitaip tariant, odontologinis ekonomikos pažinimo pradas sudaro būtinybę kisti metodologiniam pradui.
Ekonomikos istorijos mokslai gali būti labai įvairūs: ekonominių minčių, ekonominių teorijų, ekonomikos, tam tikros šalies ekonomikos (ūkio), tam tikros ekonomikos mokslo sferos, tapusios savarankišku mokslu, istorija (pvz., vadybos, marketingo, finansų, buhalterinės apskaitos ir t.t.) istorijos.
Ekonominių minčių istorija gilinasi į ekonominių idėjų atsiradimą, kitimą ir tolesnį išplitimą. Ekonominė mintis atsirado anksčiau nei ekonominė teorija. Ši susiformavo, besivystant ir kartojantis ekonominiams įvykiams, jiems įgaunant dėsningumo ir išplitimo laike bei erdvėje apraiškas.
Ekonominių teorijų istorijos objektas yra įvairių ekonominių teorijų atsiradimo, formavimosi, kitimo, tęstinumo ir galimo išnykimo procesas. Ekonominių teorijų istorija padeda nustatyti dėsningą ekonomikos vystymąsi, atskleisti jos raidos pažinimą.
Ekonominių teorijų istorija trumpai susieta su konkrečiomis istorinėmis sąlygomis, kurios veikė vienos ar kitos teorijos atsiradimą ir vystymąsi. Iš tikrųjų, negalima suprasti mąstytojų darbų ir pažiūrų, nesuprantant istorinės epochos ypatybių vienoje ar kitoje šalyje.
Ekonominė mintis anksčiau buvo sutapatinama su ekonomikos tyrimo menu. XIX a. įvairių šalių skirtinga socialinė ekonominė literatūra, joje išdėstytos ekonominės doktrinos yra artimesnės meno, o ne mokslo sričiai. Beje, pirmas tai pastebėjo J.S. Millis (Mill J.S.) 1844 m.
Jau XIX a. žymieji ekonomistai gerai suvokė, kad, norint pritaikyti ekonominę teoriją, reikia atsižvelgti ne vien į tiriamos problemos veiksnius, bet ir į jos socialinius, politinius, moralinius, kultūrinius požymius. Tų požymių kitimo poveikis tiriamai problemai nagrinėti gali būti reikšmingesnis negu ekonominiai veiksniai. Vadinasi, taikomoji mokslinė ekonominė analizė turi būti kompleksinė, sisteminė, kartu abstrakti ir konkreti.
Jau XIX a. buvo atsisakyta vienos paradigmos ekonomikos mokslo modelio. Tiriant tokią sudėtingą sistemą kaip „nacionalinė ekonomika” reikėjo labiau remtis empiriniais tyrimų metodais, pirmiausia plačiau panaudoti istorinius ir statistinius aprašymus, jais papildyti teorinius loginius išvedžiojimus.
Tokios ekonominės minties kryptys – istorinė mokykla, institucionalizmas – faktiškai jau plėtojo ne teorinę ekonominę analizę, bet empirinių tyrimų meną. Vyriausybės institucijos taip pat reikalavo tokių tyrimų, gyvenimo faktais pagrįstų ekonominių doktrinų, atsirado konservatyvios, liberaliosios, krikščioniškosios, socialistinės, radikaliosios ekonominių požiūrių sistemos, įvairios ekonominės doktrinos. Vaizdžiai kalbant, pradėjo formuotis ekonomikos mokslas be griežtais moksliniais metodais pagrįstų ekonominių teorijų.
Ištisas idėjų kompleksas, nulėmęs XX a. ekonomikos mokslo raidą, yra susijęs su maržinalizmu. Dėl šios teorijos įtakos susiformavę teiginiai apie išteklių ribotumą, alternatyvų ekonominį pasirinkimą, kainų susiformavimo mechanizmą rodo esmingą nuokrypą nuo ekonomistų klasikų mokyklos, jų objektyvizmo ir klasikinio pozityvizmo. Gėrybės vertingumas ir ribinės kategorijos tapo teorinės ekonominės analizės pagrindiniais instrumentais. Taip ekonomikos teorijoje atsirado ribinių išlaidų produktyvumo, ribinio polinkio vartoti ir taupyti bei kitos panašios sąvokos. Ribinės analizės įsigalėjimas parodė, kad ekonomikos moksle ir tyrimuose plačiai turi būti taikoma ir matematika, ir jos metodai. Matematika ekonomikoje pradėta vartoti kaip mąstymo būdas, o ne vien kaip skaičiavimo priemonė. Į ekonominius tyrimus atėjo optimalumo sąvoka, ekstremalių reikšmių ieškojimas.Taigi šio darbo objektas – ekonomistai iki II – ojo pasaulinio karo, jų mintys ir teorijos.
Pasirinkta tema yra aktuali, nes ir šių dienų ekonomika ir bet kuris mokslas yra istorinis, ir bet kuri žmonių veikla neišvengiamai remiasi ankstesnių kartų patirtimi. Skirtumas tik tas, kad gamtos ir tiksliųjų mokslų istorijoje išskirtinis dėmesys skiriamas faktų istorijai. Tuo tarpu socialinių mokslų (tame tarpe ir ekonomikos) istorijoje pirma vieta skiriama idėjų istorijai.
Darbe nagrinėsime tris ekonomistus, tai: K. Marksas, D.Rikardo ir A.Smitą.
Darbo tikslas plačiau susipažinti su ekonomikos teorijos kūrėjais ir jų teorijomis bei veikalais.
Darbo uždaviniai:
Apibūdinti autorius – ekonomistus
Padaryti jų darbų apžvalgą
Pateikti darbų analizę
Rašydama darbą pagrinde rėmiausi Z.Lydekos “Ekonominių teorijų istorija” , nes mes ir darome trijų ekonominės teorijos kūrėjų ir jų darbų apžvalgą ir medžiaga iš internetinių žinynų ir internetinių straipsnių susijusių su nagrinėjamais ekonomistais ir jų darbais.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6074 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas…………………………………………………………………………………………………1
 • 1. Adamas Smitas ir jo darbai………………………………………………………………………3
 • 1.1 Adamas Smitas…………………………………………………………………………3
 • 1.2Adamo Smito darbai………………………………………………………………………4
 • 1.3 Smito ekonominės teorijos ir jų analizė………………………………………………….4
 • 2. Dovydas Rikardas ir jo darbai……………………………………………………………………7
 • 2.1 Dovydas Rikardas………………………………………………………………………7
 • 2.2 Dovydo Rikardo darbai…………………………………………………………………7
 • 2.3 D. Rikardo ekonominės teorijos ir jų analizė…………………………………………….8
 • 3. Karlas Marksas ir jo darbai………………………………………………………………………10
 • 3.1 Karlas Marksas………………………………………………………………………….10
 • 3.2 Karlo Markso darbai ……………………………………………………………………10
 • 3.3 Markso ekonominės teorijos ir jų analizė……………………………………………….11
 • Išvados………………………………………………………………………………………………13
 • Literatūros sąrašas…………………………………………………………………………………14

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Aciu uz darbeli
, 2013-10-15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“
Referatas Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“

Nekilnojamasis turtas - žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Istorinės ekonominės mokyklos teorija
Referatas Istorinės ekonominės mokyklos teorija

Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje [...]

Ekonominės integracijos teorija ir globalios bei regioninės integracijos praktika
Kursinis darbas Ekonominės integracijos teorija ir globalios bei regioninės integracijos praktika

Įvadas           Tvarus šalių augimas didžiąja dalimi priklauso nuo ekonominio vystymosi, todėl yra būtina analizuoti prekybos [...]

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]

Ekonomikos teorija ir tikslai
Konspektas Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomika - (gr. “oikos” - būstas, ūkis; “nomos” - valdymo, tvarkymo menas) Žodis “ekonomika” priklausomai nuo [...]

BNP kitimo veiksnių modernizuojant šalies ekonomiką analizė
Kursinis darbas BNP kitimo veiksnių modernizuojant šalies ekonomiką analizė

Šio kursinio darbo esmė yra apibrėžti bendrojo nacionalinio produkto (toliau BNP) kitimą sąlygojančius veiksnius, kaip [...]

Kinijos ekonomika ir jos analizė
Referatas Kinijos ekonomika ir jos analizė

Kinija, tai šalis, kuria visi žino, dėl neįprasto augimo, kitaip dar vadinamu - ekonomikos stebuklu.

Valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos analizė 2005-2010m.
Kursinis darbas Valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos analizė 2005-2010m.

36 psl. ĮVADAS Pasaulio ekonomistai praėjus 2008 m. finansų krizei nerimauja dėl galimo ekonomikos nuosmukio, kuris šįkart [...]

Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė
Kursinis darbas Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

Kiekvienos valstybės pagrindinis tikslas – siekti jos piliečių gerovės, kurią įprasta matuoti ekonominės gerovės rodikliais [...]

Kinijos valiuta: analizė ekonominiais klausimais
Referatas Kinijos valiuta: analizė ekonominiais klausimais

Išverstas straipsnis iš anglų kalbos Kinijos politikos kišimasis į juanio vertės nustatymą lyginant su doleriu kelia [...]

Italijos ekonomikos analizė
Referatas Italijos ekonomikos analizė

Italija – parlamentinė Respublika pietų Europoje. Italija apima bato (aulinuko) formos Apeninų pusiasalį ir dvi [...]

Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių ir investicinių rodiklių analizė
Kursinis darbas Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių ir investicinių rodiklių analizė

Temos aktualumas. Makroekonominių rodiklių analizė yra svarbi, nes parodo, kokia yra valstybės ekonominė situacija. Jeigu [...]

Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas
Referatas Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas

Temos aktualumas. Makroekonominių rodiklių analizė yra svarbi, nes parodo, kokia yra valstybės ekonominė situacija. Jeigu [...]

Namų ūkių pajamų ir išlaidų ekonominė analizė 2007-2012
Kursinis darbas Namų ūkių pajamų ir išlaidų ekonominė analizė 2007-2012

Temos aktualumas. Namų ūkis yra svarbus ekonominis sektorius, kadangi būdamas gamybos veiksnių savininku, jis gauna [...]