Elito vaidmuo demokratijoje

13 psl. / 2412 žod.

Ištrauka

 1. Demokratija tikrai nėra naujas dalykas, jo šaknys glūdi V amžiuje prieš Kristų. Ši sąvoka vartojama apibūdinant valdymo formą, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme, skirtingai nuo valdymo formos, kurioje tokia teisė priklauso vienai klasei, išskirtinei grupei arba autokratui. Bet laikui bėgant demokratijos esmė pasikeitė, nors viešai deklaruojama būtent sena šios sąvokos versija. Galima sakyti, kad šiuo metu elitas užima geresnę ir "pelningesnę" vietą visuomenės valdyme.
 2. Žmonės yra visuomenė. Mes gyvename bendruomenėje, sistemoje, kurią reikia kontroliuoti. Kas atlieka visuomenės kontrolę, reguliuoja visą sistemą? Valdžia. Viena iš universalių žmonijos charakteristikų yra ta, kad ji išgyvena ir klesti tik tam tikros tvarkos kontekste. Žmonės yra valdžia. Žmonės būna ramūs, kai elgesys ir įvykiai nuspėjami, kai yra kontrolė, kurią jie patys vykdo. Politika atlieka bendro žmonių gyvenimo organizavimo, reguliavimo veiklą. Politikos priimti sprendimai yra privalomi ir bendri visiems. Sprendimus tam tikroje valstybėje priima asmenys, grupės, turintys valdžią kitiems visuomenės nariams, nes tik valdžia suteikia teisę įsakyti, o visuomenė turi tiems įsakymams paklusti. Taigi, ar visi žmonės valdo, ar visi turi teisę pasisakyti, nuspręsti, išreikšti nuomonę? Kas sudaro valdžia ir kokį vaidmenį valstybės valdyme turi elitas?

Ištirtumas. Šia tema rašiusių autorių Lietuvoje nėra daug ir jie dažniausiai nagrinėja arba iš esmės elito sąvoką (Kęstutis Masiulis, Tadas Sudnickas "Elitas ir lyderystė" (2007)), arba kalba apie demokratiją. Elito ir visuomenės tema plėtojama Kęstutis Masiulio knygoje "Elitas ir masės: klasika ir Lietuvos realijos" (1996). Pasigendama gilesnio požiūrio į demokratijos ir elito temą. Daugiausia informacijos šia tema galima rasti politologijos vadovėliuose (Asta Visockaite "Politologijos mokymo dalyko metodinė priemonė" (2012) arba Algimantas Prazauskas ir Ingrida Unikaitė "Politologijos pagrindai" (2007)).

Darbo problema atsiskleidžia nagrinėjant demokratijos tendencijas XXI amžiuje ir elito svorį visuomenėje XXI amžiuje. Ar išaugo elito vaidmuo demokratiniame valdyme.

Darbo objektas – elito vaidmuo demokratijoje.

Darbo tikslas išnagrinėti elito ir demokratijos santykį. Tikslo įgyvendinimui iškeliami šie uždaviniai:

 1. Apibrėžti demokratijos teorinę ir praktinę sampratas.
 2. Išnagrinėti elito sąvoką.
 3. Surasti elito vietą demokratijoje.

Darbo hipotezė: Šiuolaikiniame pasaulyje elitas arba elitų grupės valdo mases.

Siekiant atskleisti tikslą ir atsakyti į uždavinius darbas yra suskirstytas į tris skyrius. Pirmąjame aprašomuoju metodu bus aptariama demokratijos sąvoką ir jos specifiškumai šiandieninėje sistemoje. Antrąjame bus nagrinėjama elito sąvoka bei skirtingos elito teorijos. O trečiajame skyriuje bus atsakyta į klausimą, kokias sąsajas turi elitas ir demokratija.


Turinys

 • Titulinis lapas1
 • Turinys2
 • Įvadas3
 • Demokratija ar iliuzija?5
 • Elitas6
 • Elito vieta demokratiniame valdyme9
 • Išvados11
 • Literatūros sąrašas12
 • Informacijos šaltiniai internete13

Reziumė

Autorius
b.m.t.
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 8, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Demokratija ir elitas

Politologija Referatas 2012 m. vilytt
Jau nuo seniausių laikų, pastebima, kad visuomenėje visada yra tam tikra mažuma – socialinė klasė, dominuojanti priimant svarbius sprendimus ir savo rankose telkianti...

Demokratija pagal Robertą A. Dahlį

Politologija Rašinys vilytt
Šiuo metu demokratijos idėja yra populiari visur. Dauguma režimų pretenduoja vadintis „demokratiniais“, o tie, kurie to nedaro, dažnai pabrėžia, kad jų ypatingas nedemokratinio...

Interesų grupių vaidmuo politikos procese

Politologija Referatas caffe
Svarbų vaidmenį politinėse sistemose, ypač demokratinėse, vaidina interesų grupės - organizuotos piliečių grupės, siekiančios, kad valstybė vykdytų tam tikrą politiką konkrečioje srityje. Nepaisant...

Didžiojo dvidešimtuko (G-20) veikla ir vaidmuo

Politologija Referatas 2021 m. Dan72
Rašto darbas apie Didžiojo dvidešimtuko (G-20) vaidmenį. Puikiai tinka politologijos studentams tiek bet kokiam kitam dalykui susietam su darbe aprašyta temą. Darbas įvertintas...