Valstybių pagalba bankams Europoje 2008-2015 m.

16 psl. / 3648 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Bankų veikla ir jos teikiamos paslaugos yra svarbus aspektas tinkamai ekonominei būklei šalyje palaikyti. Be tokių operacijų kaip pinigų pervedimai, indėlių priėmimas, paskolų bei kreditų išdavimas, vietinių ar tarptautinių pavedimų atlikimas, mokėjimo kortelių ar valiutos keitimo neįsivaizduojame mūsų kasdienybės šiandien, todėl efektyviai veikiantys komerciniai bankai ir finansinės institucijos yra būtini kiekvienoje šalyje. Taip pat finansinės institucijos teikia paskolas namų ūkiams ir įmonėms, sudaro sąlygas žmonėms taupyti ir investuoti ateičiai, o santaupas naudoja ekonomikai remti, padeda bendrovėms ir namų ūkiams geriau valdyti riziką ir nuo jos apsidrausti ir sudaro geresnes sąlygas mokėjimo operacijoms atlikti. Atlikdama pagrindines funkcijas, tinkamai veikianti finansų sistema prisideda prie ekonominės gerovės, stabilumo ir augimo. Iki 2007 m. bankai buvo garbinami ir vertinami tik teigiamai dėl išduodamų paskolų neįtikėtinai geromis sąlygomis, nedidelės palūkanų normos ir dėl kreditų grąžinimo tvarkos, tačiau tais metais JAV sprogęs nekilnojamojo turto burbulas sukrėtė pasaulį ir išbalansavo visų finansinių institucijų tolimesnę veiklą. Taip, bandydami išsigelbėti, bankai bandė skolintis tarpbankinėje rinkoje, tačiau kaip mums akcentuoja istorija, per pasaulinę finansų krizę tarpbankinė finansų rinka užsidarė dėl aukštos rizikos. Būtent todėl, bandydamos išgelbėti finansų įstaigas šalyse, dažnai valstybės kišosi ir gelbėjo šalies bankus. Valstybės, bankams praradus didžiąją dalį likvidžių lėšų, buvo paskutinis išsigelbėjimas ir neretai ištraukdavo bankus iš bankroto.

Darbo uždaviniai ir tikslas. Taigi šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, kokiais būdais Europos Sąjungos valstybės rėmė bankus per ir po pasaulinės finansų krizės bei kaip bankams pavyko įsisavinti valstybių teikiamą paramą nuo 2008 m. iki 2015 m. Įvardinsiu valstybių populiariausius būdus, priemones pasitelktas remti bankus. Taip pat teorinę medžiagą pagrįsiu Europos Sąjungos valstybių bankų pavyzdžiais, kurie pasinaudojo valstybių pagalba.

Svarbiausi šaltiniai. Darbe daugiausiai naudojama Europos Komisijos publikuojami straipsniai, taip pat ekonominių terminų žodynai. Platesniam įspūdžiui susidaryti, nagrinėjami Europos Sąjungos bankų krizių pavyzdžiai pagrįsti verslo ir ekonomikos portalų straipsniais bei įvairių verslininkų bei finansinių institucijų vertintojų nuomonėmis.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Įžanga4
 • 2. Valstybinės priemonės bankams padėti5
 • 2.1 Valstybinės finansavimo garantijos5
 • 2.2 „Blogojo banko“ kūrimas6
 • 2.3 Bankinio kapitalo atkūrimas – restruktūrizacija6
 • 2.4 Banko nacionalizavimas7
 • 3. Europos Komisijos taisyklės dėl valstybės paramos8
 • 4. Valstybių paramos bankams pavyzdžiai Europoje10
 • 4.1 Banko dalinis nacionalizavimas Latvijoje10
 • 4.2 Airijos banko nacionalizavimas baigęsis likvidavimu11
 • 4.3 Bankų sistemos griūtis Islandijoje12
 • 4.4 Rumunijos banko krizė13
 • Išvados14
 • Literatūros sąrašas15

Reziumė

Autorius
matas.batas
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Europos centrinio banko veikla

Ekonomika Referatas lavex123
Šiuolaikinėje ekonomikoje banknotams, kaip mokėjimo priemonei, teko vis didesnis vaidmuo, o juos išleidžiančios institucijos – centriniai bankai – darėsi vis reikšmingesnės. Pinigų politikos...

Europos Centrinis Bankas ir Lietuva

Ekonomika Prezentacija ievule
Europos Centrinis bankas( ESB) įkurtas 1998 m. liepos 1 d. Vokietijoje Frankfurte prie Maino. Jis perėmė savo pirmtako – Europos pinigų instituto –...

Europos Centrinio banko veikla

Ekonomika Prezentacija 2015 m. miskas
ECB apžvalga, tikslai, misija, veikla, pagrindiniai ir kiti uždaviniai. Kaip bankas dirba? Valdymo organų veikla, Eurosistema

Europos investicinis bankas

Ekonomika Referatas 2016 m. vaca96
Visuomet pagrindiniu tikslu, pradedant bet kokio pobūdžio verslą, yra pelnas. Nė viena bendrovė nedirbs nuostolingai, už dyką ar tik iš idėjos, nes visoms...