Konfliktų valdymas ir sprendimas

24 psl. / 5545 žod.

Ištrauka

Tyrimo objektas - Konfliktų sprendimo alternatyvos.

Tyrimo hipotezė: Sutapatinus darbdavių įvairaus lygio vadovų elgesio normas, vertybes, tikslus ir interesus, kurie neprieštarautų darbuotojų, grupės, komandos, visuomenės normoms, vertybėms ir interesams, būtų galima konfliktų skaičių ženkliai sumažinti.

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti konfliktų kilimo priežastis ir nusakyti kaip jie turėtų būti sprendžiami.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Nusakyti konflikto kilimo tendencijas;
 2. Išsiaiškinti konfliktų tipus;
 3. Nusakyti ne tik neigiamą, bet ir teigiamą konflikto reikšmę;
 4. Išanalizuoti grupės lyderio, kaip vadovo įtaką sprendžiant ir valdant konfliktus.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė.

Problemos aktualumas. Darbo santykiai - svarbi viso proceso struktūros dalis. Jų kokybės valdymo įvertinimas - aktuali mokslinė ir praktinė problema, beveik neanalizuojama nei mokslinėje literatūroje, nei praktinėje veikloje.Viešosios įstaigos „Statistikos tyrimai“ Lietuvoje, Pasaulio ekonomikos forumo prašymu, atliktos apklausos apie žmoniškuosius resursus rezultatai parodė, kad 22,9 proc. iš 100 apklaustų įvairių ekonominių veiklos rūšių įmonių vadovų, darbdavių ir darbuotojų santykius laiko negeranoriškais. Jie nepatenkinti darbuotojų neatsakingumu, prastu požiūriu į darbą, nesąžiningumu, nelojalumu.Europos saugos ir sveikatos agentūros duomenimis, Europoje kas trečias darbuotojas teigia darbe patiriantis stresą, kurį neretai sukelia prasti santykiai. ES šalims tai kainuoja apie 20 mlrd. Eurų. Tokia nuostolių dėl prarasto laiko ir išlaidų sveikatos atstatymui vertė (Tamošaitytė, 2005).Probleminis klausimas: Kam ir kokių priemonių reikėtų imtis, įmonėje „įsiplieskus“ konfliktui?


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. Konfliktų esmė bei jų tipologija
 • 2. Konflikto prevencija
 • 3. Grupė ir lyderis
 • 4. Vadovas kaip konflikto priežastis
 • 5. Konflikto sprendimo algoritmas
 • 6. Konfliktų procesinis modelis
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
gretule8
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 28, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Kaip valdyti konfliktą?

Psichologija Referatas agnieshka85
Konfliktus galima spręsti arba stengtis, kad jie neatsirastų, tačiau antrasis variantas sunkiai įmanomas. Bet koks konfliktas labai stipriai veikia asmenis bei lemia jų...

Konfliktai ir jų valdymas

Psichologija Referatas vilavi
Kasdienybėje labai dažnai kyla konfliktų dėl menkų priežasčių, kurie mus veikia neigiamai. Mes tampame suirzę, nenorime bendrauti, o šie veiksniai lemia blogą bendravimą...

Konflikto samprata, tipai, sprendimas

Psichologija Prezentacija lavex123
Konfliktas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar bendraujančių subjektų susidūrimas. Bet kurio konflikto pagrindas – situacija, kai nesutampa bendraujančių pusių nuomonės,...

Konfliktų valdymas, sprendimas.

Psichologija Prezentacija 2019 m. odeta sakalauskienė
Prezentacija apie konfliktų valdymą ir sprendimą, psichologijai. 11 skaidrių su informacija, atitinkančia temai su video apie konfliktus.