Informacijos išteklių tyrimo ataskaita UAB "Lesto"

12 psl. / 1749 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas

XXI a. informacijos srautai yra milžiniški. Kiekviena organizacija susiduria su įvairiomis problemomis susijusiomis su informacijos išteklių valdymu, todėl svarbu išsiaiškinti, kokios yra problemos ir kaip jas efektyviai spręsti. Taigi buvo atliekama apklausa organizacijoje, kad išanalizuoti informacijos išteklių valdymą.

Darbo objektas

Darbe analizuojama informacijos išteklių valdymas „LESTO“organizacijoje.

Darbo tikslas

Darbo tikslas yra išanalizuoti, kaip yra valdomi informacijos ištekliai „LESTO“organizacijoje.

Uždaviniai

1 Pristatyti organizacijos istoriją, viziją, misiją, veiklos kryptis ir organizacinę struktūrą.

2 Išsiaiškinti informacijos išteklių svarbą organizacijoje.

3 Atlikti informacijos išteklių valdymo procesų analizę.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.ĮMONĖS PRISTATYMAS4
 • 1.1Įmonės veikla4
 • 1.2Įmonės istorija4
 • 1.3Įmonės misija4
 • 1.4Įmonės vizija4
 • 1.5Įmonės tikslai5
 • 1.6Įmonės vertybės5
 • 1.7Įmonės struktūra5
 • 2.INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ SVARBA ĮMONĖJE6
 • 2.1Informacijos išteklių vaidmuo ir jų valdymo poreikis bei efektyvumas organizacijoje6
 • 2.2Už informacijos išteklių valdymą atsakingų pareigybių pristatymas6
 • 2.3Informacijos išteklių valdymo reglamentų, taisyklių, naudojamų organizacijoje pristatymas6
 • 2.4 Organizacijos informacinių išteklių visumos pristatymas7
 • 3.INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ VALDYMO ANALIZĖ8
 • 3.1Organizacijos informacinių išteklių klasifikacija8
 • 3.2Informacijos išteklių saugojimo laikas8
 • 3.3Informacijos išteklių įtraukimo į informacijos išteklių valdymo sistemą pristatymas8
 • 3.4Informacijos išteklių saugojimo ypatumai8
 • 3.5Prieiga prie informacijos išteklių kontrolės ir konfidencialumo susitarimai9
 • 3.6Informacijos išteklių srautų kontrolės pristatymas9
 • 3.7Informacijos išteklių valdymo reglamentavimo proceso pristatymas10
 • 3.8Informacijos išteklių valdymo auditas10
 • 3.Informacijos išteklių valdymo problemos, su kuriomis susiduria įmonės darbuotojai10
 • 4.IŠVADOS11
 • Priedai12
 • 1 priedas. Anketavimo įrašas12

Reziumė

Autorius
girlwithglasses
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 15, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Įvadinės informacijos struktūrų praktikos ataskaita

Vadyba Praktikos ataskaita 2019 m. denim
Temos aktualumas. Kiekvienoje įmonėje bei versle siekiant tikslingo, operatyvaus bei našaus darbo, būtina smulkiai susipažinti ir įsisavinti paslaugų, prekių bei organizuojamų veiklų sistemą....