Ekonomika ir verslas / Vadyba

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

0 atsiliepimų
Autorius:
Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta, kad sėkminga žmonių veikla priklauso nuo gebėjimo efektyviai kurti, organizuoti ir naudotis informacija bei žiniomis. Nuolatinis informacijos svarbos augimas visuomenės gyvenime ir ekonomikoje nulėmė informacijos amžiaus sampratos atsiradimą. Pažinimo, mokymosi, sprendimų priėmimo, komunikacijos, pasaulio suvokimo ir kiti esminiai žmogaus egzistenciniai procesai yra susiję su informacijos priėmimu ir perdavimu, apdorojimu, žinių kūrimu, kas sąlygoja visuotinį informacijos ir žinių pobūdį. Šiandieninis informacijos supratimas siejamas su informacinės veiklos kompiuterizavimu, naujomis technikos rūšimis, informacijos apdorojimo, saugojimo ir perdavimo technologijomis. Kai informacija pagrinde ėmė sklisti tarptautiniais kompiuterių tinklais ir kitomis elektroninėmis priemonėmis, atsirado oficialus informacijos vadybininko vaidmuo. Informacijos vadybą apibrėžti mėgino daugelis autorių, tačiau kiekvienas jų akcentavo skirtingus aspektus. Tačiau tapo visuotinai pripažinta, kad informacijos vadyba akcentuoja informacijos, kaip organizacijos strateginių išteklių traktavimą prilyginant juos kitiems ekonominiams ištekliams, tokiems kaip gamtiniai ištekliai, darbas, finansai. Taigi, į informaciją imta žiūrėti, kaip į ekonominį išteklių. Nauja disciplina, žinoma kaip „informacijos išteklių vadyba“, plačiai pritaikoma įvairiose srityse.
Šio darbo tikslas – aprašyti minėtąją discipliną ir remiantis vienos organizacijos pavyzdžiu panagrinėti jos praktinį pritaikymą.
Darbo uždaviniai:
trumpai apžvelgti, kas yra informacijos ištekliai ir ką vadiname informacijos išteklių vadyba;
pateikti duomenis apie atsinaujinusios bibliotekos, kaip informacijos išteklių šaltinio, veiklą;
paanalizuoti konkrečios bibliotekos informacinę-vadybinę veiklą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
23 psl. žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS ………………………………………………………… …3
  • 1. KAS YRA INFORMACIJOS IŠTEKLIAI? ……….………4
  • 2. INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ VADYBA ………….…….…6
  • 3. BIBLIOTEKA – INFORMACIJOS CENTRAS ………….8
  • 3.1. Bibliotekos raida informacinėje visuomenėje ………… ………….8
  • 3.2. Bibliotekos informaciniai ištekliai ……………………… ………9
  • 3.3. Bibliotekininkas – vadybininkas ……………………………….….12
  • 3.4. Praktinio pritaikymo aspektas Lietuvos nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje ………………………………………………………….…….…14
  • IŠVADOS ……………………………………………………….…19
  • Bibliografinių nuorodų sąrašas …………………………….…….……21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Informacijos išteklių vadyba organizacijoje X
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje X

Darbo aktualumas. Gyvename informaciniame amžiuje, kai svarbu ne gauti informaciją, nes ją gauti labai paprasta [...]

Naftos ir dujų išteklių mokestis ir jo praktinio taikymo ypatumai
Referatas Naftos ir dujų išteklių mokestis ir jo praktinio taikymo ypatumai

Valstybei norint atlikti visas savo funkcijas reikia didelių išteklių, vienas iš svarbiausių šaltinių yra mokesčiai.

Viešbučio teikiamų paslaugų valdymo praktika organizacijoje
Referatas Viešbučio teikiamų paslaugų valdymo praktika organizacijoje

Šiame darbe nagrinėjama konkreti firma viešbutis, įsikūręs Vilniuje. Tai modernus ir [...]

Verslo informacijos vadybos profesinė praktika lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Praktikos ataskaita Verslo informacijos vadybos profesinė praktika lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Atliktos profesinės praktikos pavadinimas - „Verslo infomacijos vadybos profesinė praktika“. Praktikos tikslas – atlikti organizacijos [...]

PC tinklo Rimi teoriniai ir praktiniai rinkodaros aspektai
Referatas PC tinklo Rimi teoriniai ir praktiniai rinkodaros aspektai

Spartūs besitransformuojančios aplinkos pokyčiai verčia įmonės mokėti būti ne tik lanksčioms, bet ir siekiant išsilaikyti [...]

Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas
Diplominis darbas Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas

Temos aktualumas ir naujumas. Pastaraisiais metais įmonė, norėdama išlikti ir sėkmingai egzistuoti, privalo integruoti į [...]

Organizacinės elgsenos aspektai
Referatas Organizacinės elgsenos aspektai

Kiekviena organizacija funkcionuoja tam tikroje kultūrinėje, socialinėje, ekonominėje ir kitose erdvėse ir yra veikiama aplinkos [...]

Vadyba, organizacinė kultūra
Konspektas Vadyba, organizacinė kultūra

Išanalizuoti organizacinės kultūros sampratą, jos funkcijas, lygius teoriniame kontekste.Įvertinti organizacijos kultūros reikšmingumą organizacijoje;Nustatyti [...]

Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas
Kursinis darbas Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas

Temos aktualumas. Per pastaruosius metus žinių vadyba tapo stipria ir reikalinga disciplina, nes organizacijos žinias [...]

Inovaciniai organizacijos procesai: vertinimo aspektai
Referatas Inovaciniai organizacijos procesai: vertinimo aspektai

  Temos aktualumas Inovacijos yra laikomos pagrindinėmis priemonėmis, kurios užtikrina ilgalaikį valstybės ekonominį stabilumą bei subalansuotą vystymąsi.

Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas

Viena iš svarbiausių įmonės sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių yra joje funkcionuojanti aprūpinimo sistema. Verslo [...]

Produkto (prekės – paslaugos) darymo valdymo praktika organizacijoje
Referatas Produkto (prekės – paslaugos) darymo valdymo praktika organizacijoje

Organizacijos pasirinkimo pagrindu tapo tai, jog ten padirbėti  teko apie 3mėn.  Būti bene mažiausia jos [...]

Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB
Diplominis darbas Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB "Docinta"

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau ir aktyviau kalbama apie daromą žalą aplinkai, vykstantį klimato [...]

Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose
Diplominis darbas Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Šiuolaikinėje organizacijoje, tiek privačioje, tiek valstybinėje, su nuolat didėjančiais [...]

Įrašų vadyba informacijos vadybos kontekste
Rašinys Įrašų vadyba informacijos vadybos kontekste

Informacijos mokslas pradėjo formuotis XIXa. pab. ir jo pradininku laikomas Paulis Otlet'as (Polis Otle), kuris [...]