Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

23 psl. / 23 psl. žod.

Ištrauka

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta, kad sėkminga žmonių veikla priklauso nuo gebėjimo efektyviai kurti, organizuoti ir naudotis informacija bei žiniomis. Nuolatinis informacijos svarbos augimas visuomenės gyvenime ir ekonomikoje nulėmė informacijos amžiaus sampratos atsiradimą. Pažinimo, mokymosi, sprendimų priėmimo, komunikacijos, pasaulio suvokimo ir kiti esminiai žmogaus egzistenciniai procesai yra susiję su informacijos priėmimu ir perdavimu, apdorojimu, žinių kūrimu, kas sąlygoja visuotinį informacijos ir žinių pobūdį. Šiandieninis informacijos supratimas siejamas su informacinės veiklos kompiuterizavimu, naujomis technikos rūšimis, informacijos apdorojimo, saugojimo ir perdavimo technologijomis. Kai informacija pagrinde ėmė sklisti tarptautiniais kompiuterių tinklais ir kitomis elektroninėmis priemonėmis, atsirado oficialus informacijos vadybininko vaidmuo. Informacijos vadybą apibrėžti mėgino daugelis autorių, tačiau kiekvienas jų akcentavo skirtingus aspektus. Tačiau tapo visuotinai pripažinta, kad informacijos vadyba akcentuoja informacijos, kaip organizacijos strateginių išteklių traktavimą prilyginant juos kitiems ekonominiams ištekliams, tokiems kaip gamtiniai ištekliai, darbas, finansai. Taigi, į informaciją imta žiūrėti, kaip į ekonominį išteklių. Nauja disciplina, žinoma kaip „informacijos išteklių vadyba“, plačiai pritaikoma įvairiose srityse.
Šio darbo tikslas – aprašyti minėtąją discipliną ir remiantis vienos organizacijos pavyzdžiu panagrinėti jos praktinį pritaikymą.
Darbo uždaviniai:
trumpai apžvelgti, kas yra informacijos ištekliai ir ką vadiname informacijos išteklių vadyba;
pateikti duomenis apie atsinaujinusios bibliotekos, kaip informacijos išteklių šaltinio, veiklą;
paanalizuoti konkrečios bibliotekos informacinę-vadybinę veiklą.


Turinys

  • ĮVADAS ………………………………………………………… …3
  • 1. KAS YRA INFORMACIJOS IŠTEKLIAI? ……….………4
  • 2. INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ VADYBA ………….…….…6
  • 3. BIBLIOTEKA – INFORMACIJOS CENTRAS ………….8
  • 3.1. Bibliotekos raida informacinėje visuomenėje ………… ………….8
  • 3.2. Bibliotekos informaciniai ištekliai ……………………… ………9
  • 3.3. Bibliotekininkas – vadybininkas ……………………………….….12
  • 3.4. Praktinio pritaikymo aspektas Lietuvos nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje ………………………………………………………….…….…14
  • IŠVADOS ……………………………………………………….…19
  • Bibliografinių nuorodų sąrašas …………………………….…….……21

Reziumė

Autorius
zelze
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 18, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. jusala
Šiame kursiniame darbe nagrinėjama aktuali tyrimų kryptis, skirta žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros problemoms spręsti. Plėtojant šią kryptį prioritetai teikiami tam, kad žmogiškųjų išteklių...

Vadybos esmė ir raida.Organizacijos ir vadyba

Vadyba Konspektas 2010 m. arminas
Tikslas –   supažindinti su vadybos mokslo raida ir vadybos procesu organizacijoje. Uždaviniai: apibūdinti vadybos sąvokas; išvardinti ir paaiškinti pagrindines valdymo veiklos sritis;...