Ekonomika ir verslas / Vadyba

Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Per pastaruosius metus žinių vadyba tapo stipria ir reikalinga disciplina, nes organizacijos žinias pradėjo traktuoti kaip patį svarbiausią konkurencinį ir kapitalinį faktorių. Žinių sėkmingas valdymas ir investicijų grąža lengviau įmanoma, jei dirbama pagal organizacijos žinių valdymo strategiją. Kiekviena organizacija gali turėti savo strategiją, kuri priklauso nuo esančios organizacijos struktūros, nuo vadovų ir darbuotojų kompetencijos, nuo organizacijos bendros darbo kultūros ir aplinkos.
Problema. Šiandien žinios yra laikomos vienu vertingiausių strateginiu ištekliu, o mokymasis – pačiu svarbiausiu strateginiu verslo organizacijų sugebėjimu. Tačiau daugelis iniciatyvų, kurių organizacijos imasi, norėdamos plėtoti ar panaudoti organizacijose sukauptas žinias, nėra akivaizdžiai susijusios su organizacijos verslo strategija arba nėra tokia strategija pagrįstos. Daugelis žinių valdymą sieja su informacinių sistemų projektais. Nors dauguma vadybininkų intuityviai tiki, kad strateginį pranašumą galima įgyti tada, kai žinai daugiau už savo konkurentus, jie nesugeba aiškiai nusakyti tarp žinių ir strategijos egzistuojančio ryšio.
Objektas. Žinių vadybos strategija.
Tikslas. Išanalizuoti žinių vadybos ir strategijos ryšį. Šiam tikslui pasiekti keliami tokie tyrimo uždaviniai:
• Ištirti žinių vadybos problematiką;
• Ižanalizuoti žinių vadybos ir verslo strategijos teorinius aspektus;
• Atlikti žinių vadybos strategijos anlizę;
• Pateikti siūlymus, problemos sprendimo būdus;
• Išanalizuoti žinių vadybos strategijų pritaikymą Lietuvoje.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6433 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. Žinių vadybos organizacijose problematika3
 • 2. Žinių vadybos ir verslo strategijos teoriniai aspektai5
 • 2.1. Žinių vadybos apibrėžimas5
 • 2.2. Žinių vadybos infrastruktūra ir taikymas organizacijoje6
 • 2.3. Žinių vadyba - pagrindinis organizacijos vystymosi veiksnys10
 • 2.3. Strategija: ištekliais ir gebėjimais grįstas organizacijos valdymas11
 • 2.4. Žinių vadybos ir strategijos ryšys12
 • 3. Žinių vadybos strategijų analizė14
 • 3.1. Pagrindiniai straipsnio teiginiai14
 • 3.2. Tyrimo metodika16
 • 3.3 Tyrimo rezultatai17
 • 4. Projektinė darbo dalis19
 • 4.1. Siūlymai, problemos sprendimo būdai19
 • 4.2. Straipsnio teiginių pritaikymas Lietuvoje20
 • IŠVADOS22
 • Literatūros sąrašas24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje
Referatas Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje

Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių [...]

Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija
Referatas Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija

Mano darbo tema – Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija. Šią temą pasirinkau, todėl, kad [...]

Žinių vadyba verslo sektoriuje: reikšmė švietimui
Referatas Žinių vadyba verslo sektoriuje: reikšmė švietimui

Žinių vadybos kursui studijų savarankiško darbo pristatymui pasirinkau straipsnio „ŽINIU VADYBA VERSLO SEKTORIUJE: REIKŠMĖ ŠVIETIMUI“ [...]

Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga
Referatas Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga

Šiandien, anot B.Melniko, mokslo ir technologijų pažangos kontekste, randantis naujoms socialinėms ir ekonominėms galimybėms bei [...]

“Verslo žinių” produkto vz.lt marketingo strategija
Kursinis darbas “Verslo žinių” produkto vz.lt marketingo strategija

Strateginis valdymas- labai sparčiai besiplėtojanti mokslinė disciplina, valdymo konsultavimas (iš praktinės pusės), kurio specialistai padeda [...]

Žinių valdymo ir besimokančios organizacijos koncepcijų konvergencija
Rašinys Žinių valdymo ir besimokančios organizacijos koncepcijų konvergencija

Kurti, gaminti, tiekti ar parduoti daugiau kuo mažesnėmis sąnaudomis - lai tikras produktyvumo iššūkis šiandien [...]

Vadyba, organizacinė kultūra
Konspektas Vadyba, organizacinė kultūra

Išanalizuoti organizacinės kultūros sampratą, jos funkcijas, lygius teoriniame kontekste.Įvertinti organizacijos kultūros reikšmingumą organizacijoje;Nustatyti [...]

Žinių vadyba ir inovacijos, mokymasis
Referatas Žinių vadyba ir inovacijos, mokymasis

Organizacijos inovacijos yra apgalvotas kūrimas ir naujovių diegimas į kompanijos produktus, paslaugas, struktūrą ar procesus.

Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje
Prezentacija Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje

Kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje. ORGANIZACIJŲ NESUGEBĖJIMO REAGUOTI Į POKYČIUS PRIEŽASTYS.   [...]

Įrašų vadyba informacijos vadybos kontekste
Rašinys Įrašų vadyba informacijos vadybos kontekste

Informacijos mokslas pradėjo formuotis XIXa. pab. ir jo pradininku laikomas Paulis Otlet'as (Polis Otle), kuris [...]

Kursinis darbas "Padvaiskas ir Ko" organizacijos reklamos strategija

Įmonės reklamos strategijos kūrimas apima visą kompleksą veiksnių - tinkamų reklamos priemonių parinkimas ir optimalios [...]

Kaip pasirašyti išskirtinių teisių tarpininkavimo sutartį
Prezentacija Kaip pasirašyti išskirtinių teisių tarpininkavimo sutartį

Tikslas yra ne parduoti NT ar pasirašyti, tarpininkavimo sutartį, bet pateikti SAVE kaip patikimą profesionalią [...]

Marketingo strategija organizacijoje „X“
Kursinis darbas Marketingo strategija organizacijoje „X“

Marketingo strategija yra glaudžiai susijusi su visa verslo strategija. Ji papildydama verslo tikslus ir uždavinius [...]

Strategija ir strateginis organizacijų valdymas
Prezentacija Strategija ir strateginis organizacijų valdymas

Strategija – tai organizacijos veiklos ir veiksmų programa, nurodanti prioritetus ir išteklius misijos ir bendrųjų [...]