Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas

25 psl. / 6433 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Per pastaruosius metus žinių vadyba tapo stipria ir reikalinga disciplina, nes organizacijos žinias pradėjo traktuoti kaip patį svarbiausią konkurencinį ir kapitalinį faktorių. Žinių sėkmingas valdymas ir investicijų grąža lengviau įmanoma, jei dirbama pagal organizacijos žinių valdymo strategiją. Kiekviena organizacija gali turėti savo strategiją, kuri priklauso nuo esančios organizacijos struktūros, nuo vadovų ir darbuotojų kompetencijos, nuo organizacijos bendros darbo kultūros ir aplinkos.
Problema. Šiandien žinios yra laikomos vienu vertingiausių strateginiu ištekliu, o mokymasis – pačiu svarbiausiu strateginiu verslo organizacijų sugebėjimu. Tačiau daugelis iniciatyvų, kurių organizacijos imasi, norėdamos plėtoti ar panaudoti organizacijose sukauptas žinias, nėra akivaizdžiai susijusios su organizacijos verslo strategija arba nėra tokia strategija pagrįstos. Daugelis žinių valdymą sieja su informacinių sistemų projektais. Nors dauguma vadybininkų intuityviai tiki, kad strateginį pranašumą galima įgyti tada, kai žinai daugiau už savo konkurentus, jie nesugeba aiškiai nusakyti tarp žinių ir strategijos egzistuojančio ryšio.
Objektas. Žinių vadybos strategija.
Tikslas. Išanalizuoti žinių vadybos ir strategijos ryšį. Šiam tikslui pasiekti keliami tokie tyrimo uždaviniai:
• Ištirti žinių vadybos problematiką;
• Ižanalizuoti žinių vadybos ir verslo strategijos teorinius aspektus;
• Atlikti žinių vadybos strategijos anlizę;
• Pateikti siūlymus, problemos sprendimo būdus;
• Išanalizuoti žinių vadybos strategijų pritaikymą Lietuvoje.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. Žinių vadybos organizacijose problematika3
 • 2. Žinių vadybos ir verslo strategijos teoriniai aspektai5
 • 2.1. Žinių vadybos apibrėžimas5
 • 2.2. Žinių vadybos infrastruktūra ir taikymas organizacijoje6
 • 2.3. Žinių vadyba - pagrindinis organizacijos vystymosi veiksnys10
 • 2.3. Strategija: ištekliais ir gebėjimais grįstas organizacijos valdymas11
 • 2.4. Žinių vadybos ir strategijos ryšys12
 • 3. Žinių vadybos strategijų analizė14
 • 3.1. Pagrindiniai straipsnio teiginiai14
 • 3.2. Tyrimo metodika16
 • 3.3 Tyrimo rezultatai17
 • 4. Projektinė darbo dalis19
 • 4.1. Siūlymai, problemos sprendimo būdai19
 • 4.2. Straipsnio teiginių pritaikymas Lietuvoje20
 • IŠVADOS22
 • Literatūros sąrašas24

Reziumė

Autorius
linadina
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Žinių vadyba ir inovacijos, mokymasis

Vadyba Referatas 2006 m. rasa13
Organizacijos inovacijos yra apgalvotas kūrimas ir naujovių diegimas į kompanijos produktus, paslaugas, struktūrą ar procesus. Svarbiausia yra organizacijoms suprasti, o biznio apibrėžimas be...

Vadyba ir organizacijos kultūra

Vadyba Konspektas 2016 m. iiuta
Būti organizacijos dalimi reiškia būti ir jos kultūros dalimi. Kaip rodo pavyzdys, mūsų organizacijos veiklai nepaprastą poveikį daro tai, "kaip mes čia...