Ekonomika ir verslas / Vadyba

Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo "išmokti, keistis, plėtoti" analizė modernaus organizacijos valdymo teorijos kontekste

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuolaikinės organizacijos siekia sukurti tokią kultūrą, kuri skatintų mokymąsi iš praeities praktikos, užtikrintų mokymosi rezultatų ir žinių sklaidą tarp darbuotojų ir gautų žinių pritaikymą įmonės veikloje. Pagrindinė žinių valdymo disciplinos problematika buvo ir yra ne tik balansavimas tarp techniškojo ir žmogiškųjų išteklių požiūrio į žinių valdymą, bet ir siekis rasti būdus ir priemones, kaip įgalinti darbuotojus mokytis ir dalintis žiniomis. Norint paskatinti žinių dalinimąsi organizacijoje, Žinių valdymo modeliai pateikia įvairias tecniškąsias, organizacines ar motyvacines priemones, pradedant paprastai skatinamaisiais apdovanojimais ir baigiant informacinės sistemos ir platformos sukūrimu ir diegimu visose įmonės veiklos lygmenyse. Vienas iš Žinių valdymo diegimo modelių organizacijoje yra veiklos bendruomenių kūrimas. Šis būdas tampa vienu iš pagrindinių organizacijai siekiant paskatinti mokymąsi, žinių dalinimąsi ir vystymą.

Darbo tikslas: atlikti kritinę praktinio šiuolaikinės vadybos atvejo analizę modernių/žinių organizacijos valdymo teorijų ir/ar organizacinės lyderystės teorijų kontekste;

Darbo uždaviniai:

  1. Atskleisti nagrinėjamo atvejo esmę;
  2. Įvertinti praktinę situaciją semestro metu pristatytų (paskaitose ir skaitiniuose) organizacijos teorijų kontekste;
  3. Apibendrinti pagrindines teorines ir empirines išvadas bei rekomendacijas
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2405 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti