Ekonomika ir verslas / Vadyba

Kokybės vadybos daromo poveikio organizacijos rezultatams analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje vyksta spartus technologijų tobulėjimas, nuolatiniai pokyčiai, susiduriama su tokiais reiškiniais kaip globalizacija ir produktų bei paslaugų rinkos plėtra pasauliniu mastu. Tokiomis sąlygomis didėja prekių ir paslaugų pasiūla, todėl vartotojai gali rinktis geriausiai jų poreikius atitinkančią produkciją ar paslaugas. Šiandien neužtenka gaminti produktus ar teikti paslaugas, kurios yra prieinamos ir įperkamos vartotojams – vis didesnę reikšmę įgyja prekių/paslaugų kokybė. Dėka kokybės sėkmingai tenkinami vartotojų poreikiai, formuojasi teigiamas organizacijos įvaizdis, optimizuojami gamybos procesai, organizacija tobulėja, sėkmingai atpažįsta ir sprendžia problemas. Kokybė užtikrinama sukūrus kokybės tobulinimo sistemą, t.y. kokybės vadybą. Tai – pagrindinis organizacijos sėkmės ir išlikimo rinkoje konkurencijos sąlygomis veiksnys, todėl aktualu tirti kokybės vadybos įtaką organizacijos veiklai ir jos rezultatams.
Temos naujumas. Nors išsivysčiusių šalių organizacijos siekdamos konkurencinio pranašumo ir sėkmingos veiklos skiria dideles lėšas kokybės gerinimui, Rytų Europos organizacijoms tinkamos nuostatos kokybės vadybos atžvilgiu trūksta. Tai būdinga ir Lietuvai. Net didelių organizacijų vadovai mano, kad neverta skirti didesnių išlaidų kokybės gerinimui, nesuvokia, kad kokybę būtina didinti nuolat. Dėl nesėkmių kaltinami darbuotojai arba sudėtinga ekonominė, teisinė šalies padėtis, pasyviai laukiama situacijos pagerėjimo. Tokia nuostata yra viena iš dažniausių organizacijų silpnėjimo ir galiausiai, bankroto priežasčių, kai organizacija, tinkamai nesuvokianti nuolatinės kokybės gerinimo poreikio, praranda savo konkurencinį pranašumą ir užleidžia vietą toms organizacijoms, kurios pasitelkia inovatyvius metodus ir priemones kokybei didinti ir blogos kokybės išlaidoms mažinti. Taigi, Lietuvos organizacijoms visuotinės kokybės vadybos taikymas savo veikloje vis dar yra naujovė.
Darbo problema – kokybės vadybos daromas poveikis organizacijos rezultatams.
Darbo tikslas – ištirti kokybės vadybos poveikį organizacijos rezultatams.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti kokybės ir visuotinės kokybės vadybos sąvokas.
2. Aprašyti visuotinės kokybės vadybos komponentus ir jų svarbą organizacijos rezultatams.
3. Aptarti visuotinės kokybės vadybos poveikį organizacijos rezultatams skirtingose jos veiklos srityse.
4. Pateikti praktinį pavyzdį, iliustruojantį visuotinės kokybės vadybos poveikį organizacijos veiklai ir jos rezultatams.
Tyrimo objektas – kokybės vadybos poveikis organizacijos rezultatams.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9688 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA2
 • ĮVADAS4
 • 1. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS TEORINĖS SAMPRATOS ANALIZĖ5
 • 1.1. Kokybės samprata5
 • 1.2. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijos apžvalga8
 • 1.3. Visuotinės kokybės vadybos komponentai12
 • 2. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS DIEGIMO ORGANIZACIJOJE POVEIKIS VEIKLAI16
 • 3. KOKYBĖS VADYBOS ĮTAKA ORGANIZACIJOS REZULTATAMS: PRAKTINIS PAVYZDYS24
 • 3.1. UAB „Apskaitos sistemos“ ir jos taikomos kokybės vadybos charakteristika24
 • 3.2. Kokybės vadybos diegimo įtaka UAB „Apskaitos sistemos“ veiklos rezultatams27
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS33

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams
Kursinis darbas Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos [...]

AB „Klaipėdos mediena“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas AB „Klaipėdos mediena“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

Visapusiškas kokybės gerinimas – tai vienas aktualiausių dalykų, skatinančių sėkmingą ekonominį gamybos [...]

UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais

Šiuolaikinėje rinkoje galima pastebėti įvairių konkurencijos strategijų – kai kurios įmonės renkasi būdą konkuruoti [...]

UAB „Baltic maintenance“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Baltic maintenance“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

Visuotinė kokybės vadyba apima jau seniai žinomus valdymo principus, papildo juos naujais ir suteikia savitą [...]

UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

„Radisson Blu Hotel Lietuva“ tai 4 žvaigždučių viešbutis, priklausantis REZIDOR viešbučių tinklui. Jame [...]

UAB „Girių bizonas“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Girių bizonas“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

Šiuolaikinėje rinkoje galima pastebėti įvairių konkurencijos strategijų – kai kurios įmonės renkasi būdą konkuruoti [...]

Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo
Referatas Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo "išmokti, keistis, plėtoti" analizė modernaus organizacijos valdymo teorijos kontekste

Šiuolaikinės organizacijos siekia sukurti tokią kultūrą, kuri skatintų mokymąsi iš praeities praktikos, užtikrintų mokymosi rezultatų [...]

Pelno mokesčio analizė ir poveikis veiklos rezultatams
Referatas Pelno mokesčio analizė ir poveikis veiklos rezultatams

Tyrimo objektas: UAB „X“ įmonės mokamas pelno mokestis. Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB „X“ įmonės mokamą pelno [...]

Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB
Kursinis darbas Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB "X" analizė

Dažniausiai įmonės daug dėmesio skiria finansų ir logistikos procesų optimizavimui, tačiau pasikeitusios rinkos sąlygos, globalizacija [...]

Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje
Referatas Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje

Visuotinės kokybės vadyba yra tokia vadybos filosofija ir meto¬dai, kuriuos pasirinkusi organizacija nuolat tobulėja, įtraukdama [...]

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba
Referatas Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip [...]

Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba
Prezentacija Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba

14 skaidrių Visuotinės kokybės vadyba (VKV): organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą [...]

Visuotinė kokybės vadyba
Paruoštukė Visuotinė kokybės vadyba

KTU Visuotinės kokybės vadybos koliokviumo testo klausimai su pažymėtais atsakymo variantais. [...]

Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas
Kursinis darbas Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas

Temos aktualumas. Per pastaruosius metus žinių vadyba tapo stipria ir reikalinga disciplina, nes organizacijos žinias [...]