Kokybės vadybos daromo poveikio organizacijos rezultatams analizė

33 psl. / 9688 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje vyksta spartus technologijų tobulėjimas, nuolatiniai pokyčiai, susiduriama su tokiais reiškiniais kaip globalizacija ir produktų bei paslaugų rinkos plėtra pasauliniu mastu. Tokiomis sąlygomis didėja prekių ir paslaugų pasiūla, todėl vartotojai gali rinktis geriausiai jų poreikius atitinkančią produkciją ar paslaugas. Šiandien neužtenka gaminti produktus ar teikti paslaugas, kurios yra prieinamos ir įperkamos vartotojams – vis didesnę reikšmę įgyja prekių/paslaugų kokybė. Dėka kokybės sėkmingai tenkinami vartotojų poreikiai, formuojasi teigiamas organizacijos įvaizdis, optimizuojami gamybos procesai, organizacija tobulėja, sėkmingai atpažįsta ir sprendžia problemas. Kokybė užtikrinama sukūrus kokybės tobulinimo sistemą, t.y. kokybės vadybą. Tai – pagrindinis organizacijos sėkmės ir išlikimo rinkoje konkurencijos sąlygomis veiksnys, todėl aktualu tirti kokybės vadybos įtaką organizacijos veiklai ir jos rezultatams.
Temos naujumas. Nors išsivysčiusių šalių organizacijos siekdamos konkurencinio pranašumo ir sėkmingos veiklos skiria dideles lėšas kokybės gerinimui, Rytų Europos organizacijoms tinkamos nuostatos kokybės vadybos atžvilgiu trūksta. Tai būdinga ir Lietuvai. Net didelių organizacijų vadovai mano, kad neverta skirti didesnių išlaidų kokybės gerinimui, nesuvokia, kad kokybę būtina didinti nuolat. Dėl nesėkmių kaltinami darbuotojai arba sudėtinga ekonominė, teisinė šalies padėtis, pasyviai laukiama situacijos pagerėjimo. Tokia nuostata yra viena iš dažniausių organizacijų silpnėjimo ir galiausiai, bankroto priežasčių, kai organizacija, tinkamai nesuvokianti nuolatinės kokybės gerinimo poreikio, praranda savo konkurencinį pranašumą ir užleidžia vietą toms organizacijoms, kurios pasitelkia inovatyvius metodus ir priemones kokybei didinti ir blogos kokybės išlaidoms mažinti. Taigi, Lietuvos organizacijoms visuotinės kokybės vadybos taikymas savo veikloje vis dar yra naujovė.
Darbo problema – kokybės vadybos daromas poveikis organizacijos rezultatams.
Darbo tikslas – ištirti kokybės vadybos poveikį organizacijos rezultatams.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti kokybės ir visuotinės kokybės vadybos sąvokas.
2. Aprašyti visuotinės kokybės vadybos komponentus ir jų svarbą organizacijos rezultatams.
3. Aptarti visuotinės kokybės vadybos poveikį organizacijos rezultatams skirtingose jos veiklos srityse.
4. Pateikti praktinį pavyzdį, iliustruojantį visuotinės kokybės vadybos poveikį organizacijos veiklai ir jos rezultatams.
Tyrimo objektas – kokybės vadybos poveikis organizacijos rezultatams.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • ĮVADAS4
 • 1. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS TEORINĖS SAMPRATOS ANALIZĖ5
 • 1.1. Kokybės samprata5
 • 1.2. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijos apžvalga8
 • 1.3. Visuotinės kokybės vadybos komponentai12
 • 2. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS DIEGIMO ORGANIZACIJOJE POVEIKIS VEIKLAI16
 • 3. KOKYBĖS VADYBOS ĮTAKA ORGANIZACIJOS REZULTATAMS: PRAKTINIS PAVYZDYS24
 • 3.1. UAB „Apskaitos sistemos“ ir jos taikomos kokybės vadybos charakteristika24
 • 3.2. Kokybės vadybos diegimo įtaka UAB „Apskaitos sistemos“ veiklos rezultatams27
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS33

Reziumė

Autorius
kristina
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos filosofija, kurios tikslas geriau patenkinti vartotojų poreikius. Kokybė...

Įmonės kokybės vadybos analizė

Vadyba Referatas 2019 m. Bembis
Kokybės vadybos analizė pasirinktoje įmonėje. Įmonės pristatymas. Įmonėje naudojamų kokybės vadybos sistemų ISO standartų analizė.Įmonės veiklos procesų analizė.