Ekonomika ir verslas / Vadyba

Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

0 atsiliepimų
Autorius:
Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos filosofija, kurios tikslas geriau patenkinti vartotojų poreikius. Kokybė apibūdinama kaip objektų savybių visuma, įgalinanti jį tenkinti išreikštus ir numanomus vartotojų poreikius. Civilizuotoje visuomenėje kokybė valdoma rengiant normatyvinius techninius dokumentus.
Vartotojų poreikiams patenkinti būtina paisyti kokybės visais gaminio egzistavimo etapais: užduoties parengimo; projektavimo; medžiagų; detalių; gamybos; technologijų; kontrolės metodų; kontrolės priemonių; kontrolės; pardavimo; eksploatavimo priežiūros; remonto.
Visi šie elementai glaudžiai tarpusavyje susiję. Atsiradus defektams vienoje grandyje, nukenčia kita grandis, o gal net visa sistema. Defektiniu gaminys tampa dėl ypatingų priežasčių, kurias reikia nustatyti ir pašalinti. Tik tada galima išvengti nekokybiškos produkcijos. Dauguma mano, kad defektai neišvengiami, o defektų atsiradimo priežastys labai įvairios. Tačiau nepaisant produkcijos įvairovės, defektų atsiradimo priežastys yra universalios. Viena pagrindinių priežasčių - kitimą. Sumažinus kitimą, sumažėja ir blogų gaminių atsiradimo tikimybė.
Gaminio kokybė priklauso nuo įvairių veiksnių. Priklausomai nuo to, ar visi veiksniai parinkti tinkamai, ar ne, pagaminta produkcija bus arba kokybiška, arba nekokybiška. Vertinant gamybos procesą kokybės užtikrinimo požiūriu, į jį galima žiūrėti kaip į tam tikrų priežasčių visumos kitimą. Šios priežastys ir sukelia gaminių kokybės pokyčius, padalija juos į gerus ir blogus. Priežasčių, lemiančių gaminių kokybę, yra daug. Kai kurios jų veikia labai stipriai, kitos – nežymiai. Iš tikrųjų veiksnių, lemiančių gaminių kokybę, nėra labai daug. Kokybę galima labai pagerinti šalinant pagrindines kitimo priežastis, kurių, kaip rodo praktika, yra nedaug.
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti kokybės vadybos poveikį organizacijų rezultatams.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6166 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA2
 • ĮVADAS4
 • 1. KOKYBĖS VADYBOS SAMPRATA5
 • 1.1. Kokybės samprata5
 • 1.1.1. Kokybės sąvoka ir raida5
 • 1.1.2. Kokybės funkcija organizacijoje7
 • 1.2. Kokybės vadybos samprata8
 • 1.2.1. Procesinio požiūrio taikymas kokybės vadyboje9
 • 1.3. Kokybės vadyba organizacijoje11
 • 1.4. Visuotinės kokybės vadybos ir kokybės vadybos sistemų sąsajos12
 • 2. KOKYBĖS VADYBOS ĮTAKA ORGANIZACIJŲ REZULTATAMS16
 • 2.1. Kokybės vadybos įtakos įmonėms raida16
 • 2.2. Organizacijos kokybės vadybos sistema18
 • 2.3. Kokybės vadybos sistemos diegimo nauda20
 • 2.4. Kliūtys organizacijai stengiantis įgyvendinti kokybės kultūrą21
 • 2.5. Kokybės vadybos įtaka organizacijų rezultatams22
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kokybės vadybos daromo poveikio organizacijos rezultatams analizė
Diplominis darbas Kokybės vadybos daromo poveikio organizacijos rezultatams analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje vyksta spartus technologijų tobulėjimas, nuolatiniai pokyčiai, susiduriama su tokiais reiškiniais kaip [...]

Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje
Referatas Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje

Visuotinės kokybės vadyba yra tokia vadybos filosofija ir meto¬dai, kuriuos pasirinkusi organizacija nuolat tobulėja, įtraukdama [...]

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba
Referatas Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip [...]

Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba
Prezentacija Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba

14 skaidrių Visuotinės kokybės vadyba (VKV): organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą [...]

Visuotinė kokybės vadyba
Paruoštukė Visuotinė kokybės vadyba

KTU Visuotinės kokybės vadybos koliokviumo testo klausimai su pažymėtais atsakymo variantais. [...]

Organizacijos aplinkų veiksniai ir jų įtaka organizacijai
Referatas Organizacijos aplinkų veiksniai ir jų įtaka organizacijai

Organizacija yra žmonių grupė, veikianti kartu ir siekianti užsibrėžto tikslo. Žmonėms joje būtina organizuotis ir [...]

UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus
Kursinis darbas UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus

„Svarbios problemos, su kuriomis susiduriame, negali būti išspendžiamos tame pačiame mąstymo lygyje, kuriame buvome jas [...]

Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai
Referatas Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai

Organizacijai vadovaujama sėkmingai ir ji taip veikia tada, kai organizacijos valdymas yra sistemingas bei skaidrus.

Valdymo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai X organizacijoje
Diplominis darbas Valdymo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai X organizacijoje

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Vadovo ir pavaldinio tarpusavio santykiai yra labai reikšmingi kiekvienos organizacijos darbo [...]

Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas
Kursinis darbas Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas

Temos aktualumas. Per pastaruosius metus žinių vadyba tapo stipria ir reikalinga disciplina, nes organizacijos žinias [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

Vadyba, organizacinė kultūra
Konspektas Vadyba, organizacinė kultūra

Išanalizuoti organizacinės kultūros sampratą, jos funkcijas, lygius teoriniame kontekste.Įvertinti organizacijos kultūros reikšmingumą organizacijoje;Nustatyti [...]

Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai
Referatas Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai

Viena naujausių vadybos metodoogijų yra visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės [...]

Organizacijos kultūra: ją formuojantys veiksniai bei įtaka organizacijos tikslų siekimui
Kursinis darbas Organizacijos kultūra: ją formuojantys veiksniai bei įtaka organizacijos tikslų siekimui

Nors daugelis įmonių vadovų dažnai kalba apie organizacijų kultūra, paklausus, kas tai yra, atsakoma labai [...]