Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB "X" analizė

33 psl. / 7480 žod.

Ištrauka

Dažniausiai įmonės daug dėmesio skiria finansų ir logistikos procesų optimizavimui, tačiau pasikeitusios rinkos sąlygos, globalizacija, stipri konkurencinė kova ir vartotojų sąmoningumo augimas privertė įmones atsigręžti į vartotoją. Užpildytoje rinkoje, kur arši konkurencija, klientų pritraukimas tampa tikru iššūkiu. Ne ką mažesnis iššūkis – išlaikyti patenkintą klientą, neprarasti svarbios informacijos apie klientus išėjus įmonės darbuotojams, užtikrinti efektyvę komunikaciją ir užduočių paskirstymą tarp padalinių. Taigi, ryšių su klientais valdymo sistemos tampa butinybė kiekvienos įmonės veikloje. Tačiau reiktų nepamiršti ir įmonės darbuotojų bei darbo aplinkos.

Darbo tikslas – susipažinti su UAB „Ruptela“ vykdoma veikla, taikyti modulio metu įgytas teorines žinias bei atlikus tyrimą išanalizuoti ir pateikti jo rezultatus.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti efektyvaus klientų valdymo sampratą.
 2. Pateikti įmonės UAB “Ruptela” charakteristiką, ištirti klientų segmentavimą ir jų aptarnavimo standartą.
 3. Aprašyti konfliktų prevencines priemones.
 4. Aptarti streso ir profesinio perdegimo sąvokos.
 5. Nustatyti UAB „Ruptela“ gamybos ir logistikos skyriaus darbuotojų profesinio perdegimo lygį ir išsiaiškinti profesinį perdegimą veikiančius psichosocialinius veiksnius.

Darbo objektas – UAB “Ruptela” veiksnių, darančių įtaką ryšių su klientais valdymu, analizė.

Darbo metodai – kokybinis tyrimas, mokslinės literatūros, pirminių ir antrinių duomenų analizė.

Projektinį darbą sudaro trys skyriai. Pirmame skyriuje pateikiama efektyvaus klientų valdymo samprata, pagrindinė informacija apie įmonę, jos veiklą, struktūrą, su klientais susijusį segmentavimą, naudojamas IT technologijas, skirtas ryšiams su klientais valdyti bei aptarnavimo standartą. Antrame skyriuje pateikiama konflikto samprata, konfliktų prevencinės priemonės bei konfliktų prevencijos standartas. Trečiame skyriuje pateikiamos streso, profesinio perdegimo sąvokos, stresogeniškumą skatinantys veiksniai. Pateikiama tyrimo metodika bei gauti duomenis apie UAB „Ruptela” darbuotojų profesinio perdegimo lygį ir profesinį perdegimą veikiančius psichosocialinius veiksnius. Taip pat pateikiamas stresą sukeliančių veiksnių šalinimo priemonės.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • ОБОБЩЕНИЕ4
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS6
 • 1. EFEKTYVUS KLIENTŲ VALDYMAS7
 • 1.1. Efektyvaus klientų valdymo samprata7
 • 1.2. Įmonės istorija ir vykdoma veikla7
 • 1.3. Gaminių asortimentas9
 • 1.4. Įmonės struktūra10
 • 1.5. Informacija apie klientus ir jų segmentavimas11
 • 1.6. Klientų aptarnavimo standartas11
 • 2. KONFLIKTŲ VALDYMAS13
 • 2.1. Konflikto samprata ir prevencijos priemonės13
 • 2.2. Konfliktų prevencijos standartas14
 • 2.3. Tobulintini konfliktų valdymo aspektai ir rekomendacijos14
 • 3. STRESO VALDYMAS16
 • 3.1. Streso ir profesinio perdegimo samprata16
 • 3.2. Tyrimas18
 • 3.2.1. Tyrimo tikslas ir metodai18
 • 3.2.2. Tyrimo rezultatai19
 • 3.2.3. Profesinį perdegimą veikiančių psichosocialinių veiksnių šalinimo priemonės23
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI25
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI26
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Kopenhagos Profesinio pervargimo skalė.
 • 2 priedas. Psichosocialinių veiksnių darbe klausimynas.

Reziumė

Autorius
karolisci
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 12, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

X įmonės valdymo metodų analizė

Vadyba Kursinis darbas irmerna
Temos aktualumas. Kiekvienos naujos įmonės veikla ap¬ima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą ir vartojimą, sujungdama gamybos techninius bei technologinius elementus, žmonių gamybinius...

Organizacijos valdymo analizė

Vadyba Kursinis darbas ingridux4
Jau daug šimtmečių žmonės kuria ir iš naujo perkuria organizacijas. Peržvelgus pasaulio istoriją galima rasti pasakojimų apie žmones, dirbusius formaliose organizacijose. Viso pasaulio...

Valdymo funkcijų analizė

Vadyba Kursinis darbas vaivulis
Po nepriklausomybės Lietuva aktyviai įsitraukė į Rytų ir Vidurio Europos šalyse prasidėjusius labai sudėtingus transformacijos į rinkos ekonomiką procesus. Tokia kasdien besikeičianti ekonominė...