Ekonomika ir verslas / Vadyba

Valdymo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai X organizacijoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas ir reikšmingumas. Vadovo ir pavaldinio tarpusavio santykiai yra labai reikšmingi kiekvienos organizacijos darbo kokybės atžvilgiu. Šiuose santykiuose svarbų vaidmenį užima vadovo asmeninės savybės, pavaldinio būdas ir žinoma – vadovavimo stilius, kuris ir nulemia tam tikros organizacijos darbo aplinką, jos nuotaiką.
Kalbant apie vadovavimą, reikia pabrėžti, kad kiekvienam vadovui keliamas nelengvas uždavinys – suderinti gana priešingus kolektyvo, atskirų darbuotojų, valstybės ir savo asmeninius interesus. Todėl spręsdamas šį uždavinį, vadovas turi naudoti efektyvų vadovavimo stilių, išsikovoti autoritetą savo darbo aplinkoje.
Vadovavimo stilius rodo, kaip vadovas duoda. nurodymus pavaldiniams, ar su jais tariasi, ir kaip pavaldiniai vykdo paliepimus. Taigi natūralu, kad vadovavimo stilius priklauso nuo vadovo asmenybės ir nuo pavaldinio būdo, nuo to, kaip jis vykdo nurodymus, koks jo profesinis lygis. Vadovavimo stilius gali priklausyti ir nuo situacijos, nes kartais reikia veikti greitai, energingai, ir svarstymai bei derinimai neleistini.
Nuo vadovavimo stiliaus priklauso ir tai, kaip tam tikroje organizacijoje yra motyvuojami darbuotojai, kad jie litų patenkinti savo darbu. Tai labai svarbus aspektas kiekvienos organizacijos atžvilgiu. Nes tik pasitenkinimas darbu rodo, kad tam tikroje darbo vietoje darbai vyksta deramai, yra tinkami darbuotojų poreikiai. Pabrėžtina ir tai, kad visa tai teigiamai veikia ir verslo rodiklius. Pasitenkinimas darbu yra teigiamų ir neigiamų žmogaus jausmų rinkinys, rodantis, kaip darbuotojas vertina savo darbą. Kiekvienas žmogus tikisi, kad darbovietėje patenkins savo norus, poreikius, lūkesčius ir kt. Tad ir reikia sudaryti šias sąlygas. Pasitenkinimas darbu yra dinamiškas reiškinys, jis keičiasi, todėl reikia nuolatos šiuo klausimu domėtis ir tenkinti darbuotojų poreikius. Praktiškai tikriausiai, negalima visų norų ir poreikių patenkinti, bet galima patenkinti bent daugumą. Darbuotojo nepasitenkinimas darbu įmonėje sukelia neigiamas pasekmes: didėja kadrų kaita, pravaikštų, blogėja darbo organizavimas ir kt.. Pasitenkinimas darbu susijęs su darbuotojų amžiumi, įmonės dydžiu, darbo sąlygomis, skatinimu ir kt. Visus šiuos klausimus būtina analizuoti, rasti nepasitenkinimo priežastis ir jas šalinti. Tikslinga išklausyti pačių darbuotojų darbo vertinimo motyvus.
Atsižvelgiant į visas paminėtas aplinkybes, kalbėti apie vadovavimo stiliaus įtaką darbdavių pasitenkinamam darbui yra labai aktualu ir reikšminga.
Vadovavimo stilius – tai vadovo poveikio bendradarbiams būdas, kryptingai valdant jų elgseną ir sudarant palankiausias sąlygas užtikrinti veiklos efektyvumą. Pasirinkus tam tikrą vadovavimo stilių, nulemiama bendradarbių elgsena. Vadovavimo stilius nėra tik asmeninis vadovo reikalas. Nuo jo didele dalimi priklauso visos įmonės ar organizacijos veiklos rezultatai, jo vadovaujamų žmonių pasitenkinimas darbu. Vadovo ir pavaldinių santykių įvairovė ir sudėtingumas lemia konkrečių valdymo stilių įvairovę, kurioje išryškėja tam tikri parametrai arba kriterijai, pagal kuriuos vadovui būdingi bruožai grupuojami ir analizuojami.
Šio darbo objektas – vadovavimo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti vadovavimo stilių įtaką darbuotojų motyvacijai.
Remiantis išsikeltu tikslu, šio darbo uždaviniai yra:
1. Pateikti vadovavimo pagrindinius elementus;
2. Išanalizuoti vadovavimo stilių įvairovę;
3. Aptarti darbuotojų skatinimo pagrindinius elementus;
4. Įvertinti vadovavimo stilių svarbą darbuotojų motyvacijai praktiniu aspektu, t.y. atlikus vadovų ir pavaldinių anketinę apklausą pasirinktose įmonėse.
Šio darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros šaltinių, straipsnių analizė;
2. Tyrimo atlikimas pasirinktose organizacijose - anketinė apklausa;
3. Duomenų apibendrinimas, lyginamoji analizė.
Darbo metodika: Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas ir priedai. Teorinėje darbo dalyje išsamiai aptariama vadovavimo samprata, pateikiama vadovavimo stilių klasifikacija, aptariami veiksniai sąlygojantys vadovavimo stilių kaitą, vadovavimo stilius aptariamas kaip vienas iš veiksnių, sąlygojančių darbuotojų motyvaciją, aptariama motyvacijos samprata, apžvelgiamos pagrindinės motyvacijos teorijos bei darbuotojų motyvaciją skatinantys veiksniai. Antroji darbo dalis – tyrimo metodologija, tyrimo rezultatų apibendrinimas ir lyginamoji analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
25000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus [...]

Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams
Kursinis darbas Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos [...]

Organizacijos aplinkų veiksniai ir jų įtaka organizacijai
Referatas Organizacijos aplinkų veiksniai ir jų įtaka organizacijai

Organizacija yra žmonių grupė, veikianti kartu ir siekianti užsibrėžto tikslo. Žmonėms joje būtina organizuotis ir [...]

Darbuotojų skatinimas ir motyvacija
Kursinis darbas Darbuotojų skatinimas ir motyvacija

Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas.

Asmenybės įtaka karjeros valdymui
Referatas Asmenybės įtaka karjeros valdymui

Aš- vaizdas yra vaizdinių ir sprendinių apie save sistema. Jis formuojasi ilgus metus, save suprantant [...]

Vadovo kompetencija ir jos įtaka darbuotojų veiklai
Prezentacija Vadovo kompetencija ir jos įtaka darbuotojų veiklai

Kompetencija vadybine prasme reiškia absoliutų sugebėjimą atlikti konkretų darbą pagal numatytus standartus. Egzistuoja dvi [...]

Organizacijos kultūra: ją formuojantys veiksniai bei įtaka organizacijos tikslų siekimui
Kursinis darbas Organizacijos kultūra: ją formuojantys veiksniai bei įtaka organizacijos tikslų siekimui

Nors daugelis įmonių vadovų dažnai kalba apie organizacijų kultūra, paklausus, kas tai yra, atsakoma labai [...]

Darbuotojų motyvacija ir motyvacijos teorijos
Prezentacija Darbuotojų motyvacija ir motyvacijos teorijos

Bendrai, kalbama apie tikslo suskaidimą į atskirus žingsnius tam, kad geriau matyti rezultatų grandinę iki [...]

Motyvacija organizacijoje
Referatas Motyvacija organizacijoje

Kiekvienas iš mūsų dalį savo gyvenimo praleidžiame dirbdami tam tikroje organizacijoje, dirbdami tam tikroje struktūroje.

Organizacija ir valdymas
Referatas Organizacija ir valdymas

Kiekvieno šių laikų žmogaus gyvenime organizacijos yra neatsiejama gyvenimo dalis. Jau nuo senų laikų žmonės [...]

Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai
Diplominis darbas Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai

Vadybos vaidmuo Lietuvos įmonėse (įstaigose, organizacijose) pastaraisiais metais ypač išaugo ir vadyba tapo sunkiai pakeliama [...]

Pokyčių valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Pokyčių valdymas organizacijoje

Teoriniu aspektu išsamiai išnagrinėta pokyčių valdymo problematika. Didelis dėmesys skirtas pasipriešinimui pokyčiams aptarti. Susietas pokyčių [...]

Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje
Referatas Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje

Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių [...]

Viešbučio teikiamų paslaugų valdymo praktika organizacijoje
Referatas Viešbučio teikiamų paslaugų valdymo praktika organizacijoje

Šiame darbe nagrinėjama konkreti firma viešbutis, įsikūręs Vilniuje. Tai modernus ir [...]