Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje

29 psl. / 5473 žod.

Ištrauka

Šiame kursiniame darbe nagrinėjama aktuali tyrimų kryptis, skirta žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros problemoms spręsti. Plėtojant šią kryptį prioritetai teikiami tam, kad žmogiškųjų išteklių ugdymo metodai būtų taikomi sistemiškai – kaip žmogiškųjų išteklių sistemos projektavimo pagrindas. Šiame darbe apžvelgiamos visos žmogiškųjų išteklių valdymo procedūros: žmogiškųjų išteklių planavimas, žmonių pritraukimas į organizaciją, motyvavimas, ugdymas ir mokymas, kilimas ir rotacija, darbo vertinimas ir karjera.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR JŲ VAIDMUO ORGANIZACIJOJE6
 • 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS7
 • 2.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai8
 • 2.2. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai8
 • 2.3. Žmogiškųjų išteklių planavimas9
 • 3. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POLITIKA IR STRATEGIJA10
 • 3.1. Žmogiškųjų išteklių sisteminis valdymo požiūris10
 • 3.2. Žmogiškųjų išteklių vadovo padėtis organizacijoje12
 • 3.3. Įmonės vadovo įtaka organizacijai ir jos vystymuisi13
 • 4. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TYRIMAS ORGANIZACIJOJE15
 • 4.1. Tyrimo eiga ir rezultatų analizė15
 • 4.2. Tyrimo išvados ir rekomendacijos22
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS26
 • PRIEDAI27

Reziumė

Autorius
jusala
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 21, 2012
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Vadyba Referatas donatak
Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios tam tikro tikslo veikla turi būti valdoma. Tai reiškia, kad joje vykstantys procesai – planavimas, organizavimas,...