Žmogiškųjų išteklių valdymas

13 psl. / 3373 žod.

Ištrauka

Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios tam tikro tikslo veikla turi būti valdoma. Tai reiškia, kad joje vykstantys procesai – planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė – turi būti derinami tarpusavyje. Organizacijos valdymo procesas, jos vadovo darbas ir valdymo stilius priklauso nuo organizacijos dydžio, gaminamos produkcijos, atliekamų paslaugų pobūdžio, taip pat ir nuo darbuotojų kolektyvo, jų išsilavinimo, elgesio normų.
Be žmonių nebūtų organizacijos. Be reikalingų įmonės veiklai žmonių nei viena įmonė nepasieks laukiamų rezultatų ir tikslų. Žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš pagrindinių įmonės valdymo aspektų.
Atsakomybė už darbuotojus jų parinkimą ir valdymas stambiose įmonėse perleidžiamas specialiai tam paruoštiems žmonėms ( dažniausiai kadrų skyriui ), mažosiose įmonėse – vadovas. Tam, kad specialistai parinktų įmonei tinkamus darbuotojus su tinkamu išsilavinimu, atitinkančius įmonės poreikius, reikia juos informuoti apie vadovų reikalavimus ir pageidavimus. Jeigu patys vadovai nemoka valdyti žmogiškųjų išteklių įmonėje ir jeigu niekada su tuo nebuvo susidūrę, tai jiem bus sunku bendrauti su specialistais ir pateikti jiems reikalingą informaciją, bei pasinaudoti jų paslaugomis. Todėl labai svarbu, kad visi vadovai ( padalinių, grupių ir t.t, tai pat ) būtų susipažinę su žmogiškųjų išteklių valdymu.
Žmogiškųjų išteklių valdymas susideda iš:
1. išteklių planavimo: būsimo darbuotojų poreikio patenkinimo planas,
2. personalo atranka: potencialių kandidatų į visus postus rezervo sudarymas,
3. atranka: kandidatų įvertinimas ir geriausių iš sudaryto rezervo atrinkimas,
4. atlyginimo ir lengvatų skyrimas: atlyginimo struktūros plano sukūrimas ir lengvatų, darbuotojų išlaikymui ir priviliojimui, plano sukūrimas,
5. profesinis orientavimas: pasamdytų darbuotojų supažindinimas su įmonės lūkesčiais ir reikalavimais,
6. mokymas: apmokymo programos sukūrimas, darbininkų darbo efektyvumui gerinti,
7. darbo vertinimo nustatymas: darbo vertinimo metodikos nustatymas ir darbuotojų informavimas,
8. pervedimas, pakėlimas, išmetimas, pažeminimas: darbuotojų pareigybių pervedimo, pakėlimo, pažeminimo metodo sukūrimas, darbo sutarties nutraukimo procedūros nustatymas,
9. vadovaujančio personalo paruošimas, karjeros kilimo reglamentavimas: gabumų kėlimo programos sukūrimas ir vadovaujančio personalo darbo efektyvumo didinimas.


Turinys

 • Įvadas1
 • 1. Darbo resursų formavimas2
 • 1.1 Išteklių planavimas2
 • 1.2 Atranka3
 • 1.3 Kadrų atranka4
 • 1.4 Atlyginimo ir lengvatų nustatymas6
 • 2. Darbo išteklių resursai7
 • 2.1 Profesinis orientavimasis ir adaptacija kolektyve8
 • 2.2 Kadrų paruošimas8
 • 2.3 Darbo rezultatų vertinimas9
 • Išvados11
 • Literatūros sąrašas12

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 20, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Vadyba Prezentacija 2019 m. pieva21
Žmogiškųjų išteklių svarba organizacijoje - poreikis investuoti į žmogiškuosius išteklius grindžiamas tuo, jog nė viena organizacija nepasieks savo veiklos aukštumų, neturėdama kompetentingų žmogiškųjų...