Prekės „COCA - COLA“ marketingo analizė

8 psl. / 1018 žod.

Ištrauka

Marketingo kompleksas – tai visuma susijusių veiksmų ir sprendimų, įgalinančių patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės tikslus. Tai „4 P“ metodas vartotojū poreikius siekia tenkinti per įmonės marketingo kompleksą, kurį sudaro įmonės kontoliuojami marketingo kintamieji: produktas, kaina, vieta, rėmimas. Tai veiklos rūšis per mainus tenkinanti žmogaus poreikius.

Darbo objektas: Coca - cola prekės ženklas.

Darbo tikslas: Išanalizuoti pagal marketingo kompleksą prekės ženklą „Coca - cola“.

Darbo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti ir apibūdinti marketingo komplekso sudedamąją dalį prekę.
  2. Išanalizuoti ir apibūdinti marketingo komplekso sudedamąją dalį kainą.
  3. Išanalizuoti ir apibūdinti marketingo komplekso sudedamąją dalį rėmimą.
  4. Išanalizuoti ir apibūdinti marketingo komplekso sudedamąją dalį pateikimą.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PREKĖS APIBŪDINIMAS4
  • 2. PREKĖS KAINA5
  • 3. PREKĖS PATEIKIMAS6
  • 4. PREKĖS RĖMIMAS7
  • IŠVADOS8

Reziumė

Autorius
gerduliukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 7, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Socialinio marketingo reikšmės analizė

Rinkodara Referatas 2011 m. linmat
Socialinio marketingo terminas pirmą kartą buvo panaudotas P. Kotler and G.Zaltman, kad atkreiptų dėmesį į marketingo taikymą sprendžiant socialines, tame tarpe ir sveikatos...

Žurnalo ŽMONĖS analizė marketinginiu aspektu

Rinkodara Referatas 2010 m. gute332
„Žmonės“ yra perkamiausias žurnalas Lietuvoje, todėl jo leidžiamų tiražų skaičius- pats didžiausias. Pradžioj buvęs paprastu skaitalu, ilgaainiui tapo visų mėgstamu leidiniu, kuriame galima...

UAB „X“ marketingo veikos analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2012 m. latentine
Rašto darbe nagrinėjamai mikro/makro aplinkų įtaka bendrovių veiklai, apibūdinami marketingo komplekso elementai, analizuojama bendrovės marketingo veikla.