Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Tarpkultūrinis švietimas ir komunikacija

0 atsiliepimų
Autorius:

1 užduotis

1.1 Išanalizuojama probleminė situacija/atvejis.

1.2 Identifikuojamos trys galimos šios problemos atsiradimo priežastys (kodėl taip atsitiko).

1.3 Pateikiamos ištraukos iš mokslinių teorinių šaltinių, kurie leidžia pagrįsti problemos atsiradimo priežastis.

 

Ilgą laiką istorijoje Lietuva buvo pakankamai izoliuota nuo išorinio pasaulio, todėl nenuostabu, jog “kitokios išvaizdos” žmogus Lietuvoje buvo retas svečias. Dar ir dabar galima pastebėti į “kitokios išvaizdos” žmones keistai žvilgčiojančius praeivius.

Lietuvoje, pagerėjus verslo sąlygoms ir bendrai ekonominei padėčiai, atsirado nemažai veiksnių, skatinančių trečiųjų šalių piliečių imigraciją. Tad Lietuva tapo traukos zona trečiųjų šalių piliečiams (Popova, 2011, 14 p.). Šiuo metu Lietuvoje gyvena daugiau kaip 22 tūkst. trečiųjų šalių piliečių iš beveik 80 įvairių pasaulio valstybių. Nenuostabu, kad vos ne 1 procentą nykstančios Lietuvos gyventojų sudarantys kitų šalių žmonės vis dažniau yra matomi ir girdimi gatvėse, su jais susiduriame parduotuvėse, pirkdami kasdieninį maistą, prasilenkiame važiuodami troleibusais ir autobusais, jie mus pasitinka kavinėse ar specialiose prekybos vietose. Net nebestebina, jei į mus kreipiasi ne visai taisyklinga lietuvių kalba arba angliškai teiraujasi kokios nors informacijos. Atrodo, didžioji dalis visuomenės jau turėjo išsiugdyti teigiamą požiūrį į kitataučius, gal netgi priprasti prie jų, ypač kitokios odos spalvos, kitokios išvaizdos žmonių, tačiau kitataučių paveikslas piešiamas vis dar tamsiomis spalvomis, o požiūris į juos dažnai yra žeminantis, paniekinantis, išjuokiantis.

Labai dažnai neigiamą arba teigiamą įspūdį apie užsieniečius visuomenės nariai susidaro žiniasklaidos dėka. Joje žmonės perskaito ir pamato įvairius pavienius ar masinius įvykius, kurie mažiau ar daugiau paveikia mąstymą tam tikra linkme. Šioje probleminėje situacijoje taip pat matyti, kad viena iš problemų yra neigiama žiniasklaidos įtaka visuomenei, kuri iš anksto suformuoja priešišką nusiteikimą prieš kitataučius, šiuo atveju, kinus.

Tai, kad žiniasklaida apie kitataučius formuoja neigiamą įtaką matyti ir iš mokslinių šaltinių:

1. Mokslininkai pastebi, kad neigiamą imigrantų ar etninių mažumų įvaizdį reprodukuoja žiniasklaida. Nagrinėdami lietuvių ir kitataučių asmeninius ir dalykinius socialinius santykius Lietuvoje, mokslininkai pastebi stereotipines nuostatas asmeninių santykių lygmeniu.<...>. Apklausose dalyvavę lietuviai, lenkai, rusai savo šeiminėje ar draugų aplinkoje nenorėtų matyti musulmonų, žydų, kinų ir čigonų. Toks šališkas etninių grupių pateikimas žiniasklaidoje skatina nepakantumą Lietuvos visuomenėje. ¹

2. Žiniasklaidoje rasizmas komunikuojamas per socialinių reprezentacijų formas. Svarstytina, ar etninių arba imigrantų grupių įvaizdis bei etninių santykių interpretacija žiniasklaidoje yra sąmoningai iškreiptas (sukonstruotas) vaizdinys, ar yra platesnio socialinių reprezentacijų (re)produkavimo proceso viešojoje erdvėje dalis. <…>. Rasistinė ar ksenofobinė informacija žiniasklaidos pranešimuose suprantama kaip bet kuri rašytinė ar vaizdinė medžiaga, propaguojanti, skatinanti ar kurstanti neapykantą, diskriminavimą ar smurtą, nukreiptą prieš asmenį ar asmenų grupę dėl rasės, odos spalvos, etninės kilmės bei religijos².

            3. Žiniasklaidos priemonių skleidžiama informacija etnine tematika gali būti vienu iš socialinio dalyvavimo ar atskirties, integracijos ar dezintegracijos, demokratiškumo rodiklių. Nepakankamas, neadekvatus vaizdas gali paskatinti nelygybės – realios ar įsivaizduojamos – formavimąsi³.

Galima rasti daugybę mokslinių šaltinių ir straipsnių apie žiniasklaidos įtaką ir požiūrį į kitataučius.

 

Išanalizavus pirmąją problemą iš karto kyla kita esminė problema – tolerancijos stoka, diskriminacija, nepakantumas kitataučiams Lietuvoje. Tai jaučiama ir šioje šeimoje, į kurią atvyko ši mergaitė.

Kaip teigiama straipsnyje „Įvairovės labirintai (2012), tolerancijos sąvoka Lietuvoje suprantama nevienareikšmiškai - pradedant visišku kitokio elgesio, požiūrio ar asmens atmetimu ir net nenoru bandyti jo pažinti, baigiant sąvokos ribų išplitimu ir nesupratimu, kur baigiasi tolerancija ir prasideda abejingumas. Kiekvieno mūsų noras pažinti ir suprasti, siekimas praplėsti savo mąstymo ir suvokimo erdves - tai tautos mentaliteto vystymosi prielaida, demokratiškos, atsakingos bei humaniškos visuomenės sąmonės formavimosi pradžia.

Kadangi ši šeima neparodė noro pažinti ir suprasti kitatautę, jos kultūros, bendravo tik paviršutiniškai, nerado tarpusavio dialogo (greičiausiai net ir nesistengė jo surasti), kilo aibė kitų problemų: neigiamos mergaitės emocijos, keistas elgesys, kultūrinis šokas ir pan.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3300 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tarpkultūrinė komunikacija. Argentina
Referatas Tarpkultūrinė komunikacija. Argentina

Komunikacija suprantama kaip informacijos (norų, minčių, jausmų, idėjų, faktų,vertybių) tarp individų perdavimo - priėmimo procesas [...]

Tarpkultūrinė komunikacija: Norvegija
Referatas Tarpkultūrinė komunikacija: Norvegija

Komunikacija – tai keitimasis sukurta/sutvarkyta informacija tarp dviejų ir daugiau žmonių, siekiant bendro supratimo. Tai [...]

Iranas. Tarpkultūrinė komunikacija
Prezentacija Iranas. Tarpkultūrinė komunikacija

Iraniečiai yra labai mandagūs pokalbio metu, tačiau labai kalbūs; Iraniečiui svarbu, jog jūsų sandėris būtų naudingas [...]

Tarpkultūrinė komunikacija
Prezentacija Tarpkultūrinė komunikacija

 Komunikacija apima pasikeitimą informacija tiek verbaliniu (žodinis informacijos perteikimas), tiek neverbaliniu būdu (kai informacija perteikiama [...]

Švietimo IT panaudojimo suaugusiųjų švietime galimybių analizė. Svetainės www.youtube.com pritaikymas mokymosi reikmėms
Referatas Švietimo IT panaudojimo suaugusiųjų švietime galimybių analizė. Svetainės www.youtube.com pritaikymas mokymosi reikmėms

Buvo atliktas kiekybinis tyrimas, tema „Švietimo informacinių technologijų panaudojimas suaugusiųjų švietime. Youtube pritaikymas.“. Šis tyrimas [...]

Kaip laviruoti tarp kultūrų. Komunikacijos tarpkultūrinėje aplinkoje tobulinimas
Rašinys Kaip laviruoti tarp kultūrų. Komunikacijos tarpkultūrinėje aplinkoje tobulinimas

Tarpkultūrinė komunikacija – tai mokslo sritis, kuri analizuoja, kaip pasikeitimo informacijos proceso metu vienos kultūros [...]

Tarpkultūrinės komunikacijos skirtumai Ispanijos atstovei, gyvenančiai ir dirbančiai Liuksemburge
Referatas Tarpkultūrinės komunikacijos skirtumai Ispanijos atstovei, gyvenančiai ir dirbančiai Liuksemburge

Kasdienėje kalboje kultūra suprantama paprastai – viskas, kas susiję su menu, yra kultūra. Taigi paprastam [...]

Neįgaliųjų socialinė integracija švietimo įstaigose
Referatas Neįgaliųjų socialinė integracija švietimo įstaigose

Negalia – tai bet koks sutrikimas, sindromas, susirgimas, liga, trauma ar pakenkimas, kuris atima, sumažina [...]

Naujosios komunikacijos technologijos bei daugialypės terpės naudojimas.
Prezentacija Naujosios komunikacijos technologijos bei daugialypės terpės naudojimas.

Pristatymo tikslas : išaiškinti naujausių komunikacinių technologijų ir daugialypės terpės naudojimą. Uždaviniai: 1.Apžvelgti šiuolaikinio bendravimo technologijas; 2.Pakalbėti apie [...]

Naujosios kompiuterinės ir mobiliosios komunikacinės technologijos. Daugialypės terpės technologijų naudojimas
Prezentacija Naujosios kompiuterinės ir mobiliosios komunikacinės technologijos. Daugialypės terpės technologijų naudojimas

2psl. Turinys3psl. Įvadas4-5psl. Delniniai kompiuteriai6-7psl. Išmanieji telefonai8psl. Elektroninės knygos9psl. Skaitytuvai [...]

Tarpkultūrinė kompetencija ir jos ugdymas
Referatas Tarpkultūrinė kompetencija ir jos ugdymas

Tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijos vystymas turi tris svarbiausias išdavas: žinias, įgūdžius bei požiūrius. Žinios įgalina dalyvį [...]

Lietuvos švietimas ir mokslas tarpukaryje (1918-1939 metais)
Prezentacija Lietuvos švietimas ir mokslas tarpukaryje (1918-1939 metais)

Nepriklausomąją Lietuvą atkuriant sąlygos švietimo darbui nebuvo normalios. Ligi 1920 pabaigos tebevyko kova dėl Lietuvos [...]

Komunikacija ir derybos
Prezentacija Komunikacija ir derybos

labai išsami prezentacija - 96 skaidrės.

Komunikacija
Prezentacija Komunikacija

Prezentacijoje daug medžiagos: 42 skaidrės.

Švietimo profesinės kalbos namų darbas
Referatas Švietimo profesinės kalbos namų darbas

Vienintelis darbas iš visos grupės, įvertintas 10. Dėst. J. Čirūnaitė.