Socialiniai mokslai / Edukologija

Aktyvieji mokymo metodai užsienio kalbų pamokose

0 atsiliepimų
Autorius:

Mes gyvename įvairių socialinių, ekonominių, politinių lūžių metu. Stebime pasaulinio vienijimosi, bendradarbiavimo įvairiose srityse tendenciją. Taigi dabartinis mokinys ateityje bus įtraukiamas į vis glaudesnius tarpusavio santykius ir kuo toliau tuo labiau priklausys nuo kitų. Tokiu metu mokytojai atlieka labai svarbų vaidmenį. Bet ar gali mokytojas sudominti vaikus tokiais paprastais dalykais kaip darbas klasėje ir knygų skaitymas dabar, kai vaikai auga apsupti kompiuterių, vaizdo žaidimų ir stereotelevizorių? Galima turėti geriausių ketinimų ir mokymo įgūdžių, bet jeigu mokiniai nebus tinkamai nusiteikę mokytis, jų žinių įgijimo laipsnis bus labai nedidelis.

Mokinių apklausos, moksliniai tyrimai rodo, kad mokiniams ypač nepatinka tradiciškai vedamos pamokos, nes toks dėstymas vienodas, nuobodus. Iki šiol labai daug mokytojų iš esmės stengiasi mokiniams suteikti kuo daugiau informacijos. Dabartinės mokymo programos sudaro galimybę taikyti naujoviškus metodus, kurie skatina mokinių savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą ugdymo procese. Šiandienos mokyklai turi rūpėti ugdyti visapusišką žmogų, o ne vien perteikti jam žinias.

Ugdymo metodai yra ne mažiau reikšmingas pedagoginio darbo veiksnys nei pats ugdymo turinys. Nėra ir negali būti universalaus, kiekvienam mokytojui ir mokiniui tinkančio metodo. Mokytojas pagal savo prigimtį ir gebėjimus renkasi tokius metodus, kurie padėtų geriausiai pasiekti ugdymo tikslus bei uždavinius. Jei jam pačiam patogus metodas nepadeda skleistis kiekvieno mokinio individualybei, tenka ieškoti kito ar permodeliuoti tą patį metodą.

Dirbant aktyviais mokymo metodais, mokytojai turi gebėti kelti klausimus, padėti mokiniams išmokti vesti derybas. Mokytojai privalo gebėti kontroliuoti klasę. Jie turi mokėti bendradarbiauti su mokiniais, kai dėl to, ko mokomasi, galima ginčytis. Mokytojai turi būti lankstūs, mokėti apibrėžti mokymosi tikslus ir leisti mokiniams patiems atrasti, kaip mokytis.

Mokytojams, kurie yra linkę remtis vien labiausiai žinomais ugdymo metodais gresia pavojus tapti nuobodžiais. Taigi, kuo įvairesni mokymo būdai, tuo labiau sužadinamas mokinių domėjimasis dėstomu dalyku, tuo pačiu išauga mokymosi motyvacija. Geriausia pamoka yra ta, kurioje mokytojas jaučia palikęs dalelę savęs, o mokinys – suradęs save.

Šiame darbe pateiksiu keletą aktyvių mokymosi metodų, kurie paskatins mokinius aktyviai dalyvauti pamokoje, sužadins norą mokytis, o mokytojoms bus puikus pagalbinikas organizuojant ugdymo veiklą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1787 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. Įvadas3
  • 2. Mokinių mokymosi veiklos aktyvinimas4
  • 3. Kalbos ir komunikacinių gebėjimų mokymo žaidimai5
  • 4. Žaidimai žodynui lavinti6
  • 5. Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo metodai8
  • 6. Internetinės nuotodos10
  • 7. Naudota litaratūra11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose
Referatas Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus, ką nors veikdamas, visų pirma turi remtis atitinkamomis žiniomis, kad galėtų [...]

Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose
Diplominis darbas Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose

Ugdymo metodai yra labai reikšmingi pedagoginiame darbe. Organizuojant fizinio ugdymo(si) procesą, labai svarbi mokymo(si) metodų [...]

Aktyviųjų mokymo metodų taikymas popamokinėje veikloje
Referatas Aktyviųjų mokymo metodų taikymas popamokinėje veikloje

Modernizuojant ir tobulinant švietimo sistemą, iškyla labai svarbūs uždaviniai, kuriuos nulemia greitėjantys šiuolaikinio pasaulio pasikeitimai [...]

Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymas: reikšmė ir sistema. Aktyvaus mokymosi metodų taikymas ekonomikos pamokose
Kursinis darbas Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymas: reikšmė ir sistema. Aktyvaus mokymosi metodų taikymas ekonomikos pamokose

,,Senovėje turtingiausios buvo tos šalys, kurių dosnesnė buvo gamta: dabar turtingiasuios tos, kurių veiklesnis žmogus“ [...]

Kūrybingumo skatinimas chemijos pamokose taikant grupinį mokymo metodą
Diplominis darbas Kūrybingumo skatinimas chemijos pamokose taikant grupinį mokymo metodą

Įvairiais požiūriais sparčiai besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje vis labiau vertinamas kūrybiškumas, gebėjimas nepriklausomai mąstyti, kelti naujas [...]

Aktyvaus mokymosi metodai
Referatas Aktyvaus mokymosi metodai

Savarankiškas darbas apie aktyvaus mokymosi metodus, jų naudą ir svarbą. [...]

Mokytojų požiūrio į šių dienų pradinio ugdymo pamokos metodikos reikalavimus tyrimas
Tyrimas Mokytojų požiūrio į šių dienų pradinio ugdymo pamokos metodikos reikalavimus tyrimas

         Tyrimo tikslo apibrėžimas - atlikti sociologinį tyrimą apklausiant Vilniaus rajono ir miesto mokyklų pradinių [...]

Užsienio kalbų mokėjimas Lietuvoje
Prezentacija Užsienio kalbų mokėjimas Lietuvoje

šNet 97,3 proc. 25-64 metų amžiaus lietuvių moka bent vieną užsienio kalbą. šVU mokslininkai 3 [...]

Plaukimo nugara technika ir nuosekli mokymo metodika (imitaciniai judesiai sausumoje, judesiai kojomis, judesiai rankomis, visų judesių derinimas, kvėpavimo ypatumai)
Referatas Plaukimo nugara technika ir nuosekli mokymo metodika (imitaciniai judesiai sausumoje, judesiai kojomis, judesiai rankomis, visų judesių derinimas, kvėpavimo ypatumai)

Plaukimas nugara yra viena iš keturių plaukimo stilių, reguliuojamas FINA, ir tai vienintelis reguliuojamas [...]

Kalvystės technologijos ir mokymo metodika
Diplominis darbas Kalvystės technologijos ir mokymo metodika

Šių dienų kalvystė – tai dekoratyvinės ir taikomosios dailės gaminimas, buities reikmių, saulučių ir memorialinių [...]

Lankstumo lavinimo priemonės ir metodai kūno kultūros pamokose
Kursinis darbas Lankstumo lavinimo priemonės ir metodai kūno kultūros pamokose

Temоs aktualumas. Žmоgaus judėjimas yra neatsiejamas be fiziniо kоmpоnentо- lankstumо. Į daugumą pratybų ir spоrtо [...]

Plaukimo krauliu technika ir mokymo metodika
Referatas Plaukimo krauliu technika ir mokymo metodika

Plaukimas krauliu paprastai laikomas greičiausiu iš keturių sportinių plaukimo stilių. Kraulio plaukimo stilius yra beveik [...]

Užsienio kalbų svarba logistikos įmonės veikloje
Referatas Užsienio kalbų svarba logistikos įmonės veikloje

Įmonės norėdamos išlikti konkurencingos ieško naujų galimybių užsienio rinkose, tačiau daugelis jų susiduria su tam [...]