Kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi rezultatų ir mokymosi pasiekimų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sampratų lyginamoji analizė

22 psl. / 4854 žod.

Ištrauka

Mokslinėje literatūroje pateikiamos įvairios sąvokų kompetencija, kompetentingumas, profesija, profesionalumas, mokymosi pasiekimai, mokymosi rezultatai ir socialiniai partneriai, socialiniai dalininkai sampratos bei jų interpretacijos.
Tyrimo problema – sąvokų kompetencija ir kompetentingumas, profesija ir profesionalumas, mokymosi pasiekimai ir mokymosi rezultatai, socialiniai partneriai ir socialiniai dalininkai sistemingumo stoka.
Tyrimo objektas - kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi pasiekimų ir mokymosi rezultatų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sąvokų skirtingos interpretacijos.
Tyrimo tikslas – apibūdinti įvairių filosofinių teorijų kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi pasiekimų ir mokymosi rezultatų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sąvokų skirtingas interpretacijas ir jas palyginti.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti skirtingas kompetencijos ir kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi pasiekimų ir mokymosi rezultatų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sampratas;
2. Palyginti kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi pasiekimų ir mokymosi rezultatų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sąvokų skirtingas interpretacijas.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Kompetencijos, kompetentingumo sąvokų sampratos4
  • 2. Profesijos ir profesionalumo sąvokų sampratos10
  • 3. Mokymosi pasiekimų ir mokymosi rezultatų sampratos14
  • 4. Socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sampratos17
  • IŠVADOS20
  • LITERATŪRA21

Reziumė

Autorius
agnieshka85
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ypatumai

Edukologija Referatas willmute
Mokymosi visą gyvenimą memorandume apibrėžtos mokymąsi visą gyvenimą skatinančios priežastys - žiniomis grindžiamos visuomenės ir ūkio poreikiai bei galimybė orientuotis ir gyventi vis...

Neverbalinė komunikacija mokymosi procese

Edukologija Referatas 2015 m. karmis2
Mokytis visą gyvenimą tapo gyvybiškai, politiškai, socialiai, ekonomiškai svarbu. Suaugusiųjų mokymasis yra procesas, kurio metu vyrauja verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Lyg šiol buvo...