Socialiniai mokslai / Edukologija

Kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi rezultatų ir mokymosi pasiekimų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sampratų lyginamoji analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Mokslinėje literatūroje pateikiamos įvairios sąvokų kompetencija, kompetentingumas, profesija, profesionalumas, mokymosi pasiekimai, mokymosi rezultatai ir socialiniai partneriai, socialiniai dalininkai sampratos bei jų interpretacijos.
Tyrimo problema – sąvokų kompetencija ir kompetentingumas, profesija ir profesionalumas, mokymosi pasiekimai ir mokymosi rezultatai, socialiniai partneriai ir socialiniai dalininkai sistemingumo stoka.
Tyrimo objektas - kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi pasiekimų ir mokymosi rezultatų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sąvokų skirtingos interpretacijos.
Tyrimo tikslas – apibūdinti įvairių filosofinių teorijų kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi pasiekimų ir mokymosi rezultatų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sąvokų skirtingas interpretacijas ir jas palyginti.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti skirtingas kompetencijos ir kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi pasiekimų ir mokymosi rezultatų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sampratas;
2. Palyginti kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi pasiekimų ir mokymosi rezultatų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sąvokų skirtingas interpretacijas.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4854 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Kompetencijos, kompetentingumo sąvokų sampratos4
  • 2. Profesijos ir profesionalumo sąvokų sampratos10
  • 3. Mokymosi pasiekimų ir mokymosi rezultatų sampratos14
  • 4. Socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sampratos17
  • IŠVADOS20
  • LITERATŪRA21