Informacinių technologijų įtaka mokymosi procesui ir rezultatams

9 psl. / 1735 žod.

Ištrauka

XXI amžius yra informacijos amžius, kuriame informacinės komunikacinės technologijos (IKT) įgauna lemiamą reikšmę. Keičiasi visuomenės požiūris ir lūkesčiai. Naujosios technologijos užvaldo kiekvieną kasdienio gyvenimo sritį: komunikavimą, laisvalaikį, darbą, keliones ir t.t. Norint užtikrinti švietimo kokybę ir prieinamumą, reikia jį nuolat atnaujinti, pritaikant prie visuomenėje įvykusių pokyčių. Keičiantis tradicinei mokymosi aplinkai, turi prisitaikyti ir mokytojai. Dvidešimt pirmame amžiuje, egzistuoja platus sutarimas tarp pedagogų, sociologų, ekonomistų, jog besivystančios informacinės technologijos turi reikšmingos įtakos moderniam pasauliui[1]. Siekiant sužinoti ar informacinių komunikacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje sukūrė pridėtinės vertės yra svarbu išsiaiškinti ryšį tarp IKT įdiegimo mokyklose ir mokinių mokslo pasiekimų.

Švietimas – „veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus“[2].

Informacinės komunikacinės technologijos (IKT) – „informacijos kaupimo, laikymo, apdorojimo, pateikimo ir perdavimo būdų ir priemonių visuma“[3].

Darbo tikslas: Nustatyti informacinių komunikacinių technologijų poveikį mokymosi procesui ir mokinių pasiekimams mokyklose.

Problema: Kokį poveikį informacinės komunikacinės technologijos daro mokymosi procesui ir rezultatams?

Uždaviniai:

  1. Išanalizuoti prisitaikymo prie technologinių pokyčių švietime svarbą.
  2. Išanalizuoti naujųjų technologijų įtaką mokymosi procesui.
  3. Remiantis mokslininkų atliktais tyrimais nustatyti IKT poveikį mokinių pasiekimams.

Raktiniai žodžiai: IKT, studijų rezultatai, pasiekimai, mokymosi procesas, naujosios technologijos, švietimo kokybė, ugdymas, mokiniai, pedagogas, edukacinė aplinka, prisitaikymas.

[1] Warschauer, M. ir Matuchniak, T. 2010. New Technology and Digital Worlds: Analyzing Evidence of Equity in Access, 179p.

[2] Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2011.8p.

[3] Burneikaitė, N. et al. 2005. Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės, 7p.


Reziumė

Autorius
bitemaja
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 9, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Mokymosi proceso valdymas

Edukologija Referatas ugneciu7
Mokymasis – ko ne visą gyvenimą trunkantis reiškinys: mokomės vaikščioti, kalbėti, mokomės jausti, gyventi ir galiausiai nepaliaujamai mokomės mokytis. Pati mokymosi pradžia, kaip...

Neverbalinė komunikacija mokymosi procese

Edukologija Referatas 2015 m. karmis2
Mokytis visą gyvenimą tapo gyvybiškai, politiškai, socialiai, ekonomiškai svarbu. Suaugusiųjų mokymasis yra procesas, kurio metu vyrauja verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Lyg šiol buvo...