Socialiniai mokslai / Edukologija

Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modelio aprašo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Modelio tikslai:

napibrėžti karjeros paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, nustatyti tikslines grupes; naprašyti karjeros paslaugų siektinus rezultatus; naprašyti karjeros kompetencijas, jų ugdymą, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną; nnustatyti karjeros paslaugų sistemos organizavimo, valdymo ir finansavimo pagrindinius principus bei Modelio diegimo etapus.

...

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
17 skaidrės (-ių)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Aprašo turinys
  • Ugdymo karjerai modelio elementai
  • Karjeros paslaugų sistemos tikslai
  • Karjeros kompetencijos
  • Karjeros komp. ugdymo lygiai
  • Mokiniams teikiamos ugdymo karjerai paslaugos
  • Ugdymo karjerai uždaviniai bendrojo ugdymo mokykloje
  • Ugdymo karjerai organizavimas bendrojo ugdymo mokyklose
  • Dalyviai, teikejai
  • Išvados