Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modelio aprašo analizė

17 skaidr.

Ištrauka

Modelio tikslai:

napibrėžti karjeros paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, nustatyti tikslines grupes; naprašyti karjeros paslaugų siektinus rezultatus; naprašyti karjeros kompetencijas, jų ugdymą, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną; nnustatyti karjeros paslaugų sistemos organizavimo, valdymo ir finansavimo pagrindinius principus bei Modelio diegimo etapus.

...


Turinys

  • Aprašo turinys
  • Ugdymo karjerai modelio elementai
  • Karjeros paslaugų sistemos tikslai
  • Karjeros kompetencijos
  • Karjeros komp. ugdymo lygiai
  • Mokiniams teikiamos ugdymo karjerai paslaugos
  • Ugdymo karjerai uždaviniai bendrojo ugdymo mokykloje
  • Ugdymo karjerai organizavimas bendrojo ugdymo mokyklose
  • Dalyviai, teikejai
  • Išvados

Reziumė

Autorius
longevity
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Edukologija
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 16, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
17 skaidr.

Susiję darbai

Pilietinio ugdymo mokykloje problema

Edukologija Referatas 2013 m. rosalina
Anot Zaleskienės I. (1997), svarbiausi yra du pilietinio ugdymo uždaviniai: Sudaryti sąlygas moksleiviams mokytis, surasti savo kelią, kai šalies ir pasaulio politinio,...