Socialiniai mokslai / Edukologija

Konfliktinių situacijų sprendimo ir valdymo ypatumai mokykloje

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuolaikinėje visuomenėje konfliktinės situacijos yra neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis: konfliktai kyla šeimose, ugdymo įstaigose, darbovietėse bei kitose aplinkose, kur palaikomi socialiniai santykiai. Neišlavinti ar netinkamai suformuoti bendravimo įgūdžiai dažnai neigiamai veikia žmogaus socializacijos procesą, kadangi susidūrus bent dvejoms priešingoms nuomonėms, pozicijoms ar interesams kyla konfliktinė situacija, kuri ne tik sukelia negatyvias emocijas, bet ir neigiamai veikia žmonių santykius, jų raidą. Tačiau tinkamai išspręstas konfliktas gali turėti priešingą efektą: išsiaiškinus visas galimas priežastis bei alternatyvas, konfliktinės situacijos dalyviai gali pasiekti abipusę naudą: pagerinti tarpusavio santykius, bendravimo, konfliktų sprendimo įgūdžius, pašalinti pasenusią, nebetenkinančią tvarką. Be to, konfliktai skatina naudingus pokyčius, paspartina atgyvenusios padėties kaitą.

Keičiantis visuomenės reikalavimams, mokinių tėvai vis daugiau atsakomybės už vaikus perduoda ugdymo įstaigoms: mokiniams ir jų tėvams nebeužtenka tik suteikto išsilavinimo, norima, kad mokykloje vaikai būtų auklėjami, ugdomi, ruošiami sėkmingam tolimesniam gyvenimui (Urbanovič, 2011). Deja, ugdymo procesas ne visada vyksta sklandžiai: mokiniai vis dažniau skundžiasi, kad mokytis neįdomu, o mokytojai jiems prieštarauja, teigdami, kad patys mokiniai ne pakankamai motyvuoti, nerodo susidomėjimo (Targamadzė, Rakauskienė, 2007). Susidūrus panašaus pobūdžio pozicijoms kyla nesutarimai tarp pedagogo ir mokinio. Mokyklos gyvenimas neatsiejamas ir nuo mokinių tarpusavio nesutarimų, konfliktų, kurie vis dažniau persikelia už mokyklos ribų ir pasižymi itin skaudžiomis pasekmėmis.

Temos naujumas ir aktualumas. Konfliktinės situacijos – itin dažnas reiškinys mokyklose. Pastaraisiais metais Lietuvoje buvo paviešinta nemažai nusikaltimų, kurių priežastys – įvairūs nesutarimai, neigiama bendraamžių įtaka, nesugebėjimas laikytis visuomenėje priimtų elgesio normų ir kt. (Žukauskaitė, 2012). Paaugliai jautriai reaguoja į bendraamžių kritiką, pedagogų pastabas, todėl svarbu nuo vaikystės formuoti tinkamus socialinius įgūdžius, kad mokiniai gebėtų tinkamai spręsti konfliktus arba jų būtų išvengta. Palujanskienė ir Uzdila (2004) akcentuoja, kad konfliktai mokyklose yra neišvengiama, o sėkminga asmens socializacija neįmanoma nežinant tinkamų agresijos slopinimo ir konfliktų valdymo bei sprendimo būdų. Tačiau šiais laikais taikomi konfliktinių situacijų sprendimo metodai ne visada pasiteisina, o konfliktinės situacijos mokykloje nėra pakankamai ištirtos.

Konfliktą, kaip visuomenės reiškinį tiria įvairių mokslo šakų atstovai: filosofai, politologai, psichologai, sociologai, teisininkai, pedagogai ir kt. Vieni tyrinėtojai orientuojasi į konfliktų priežastis, jų raišką, padarinius, o kiti ieško būdų kaip bendrauti, kad konfliktų būtų išvengta.

Konfliktais ir jų priežastimis domėjosi Sakalas (1998), Jovaiša (2007), Lakis (2008), Petrulytė (2008), Račelytė (2009), Gumuseli, Hacifazlioglu (2009). Konfliktų klasifikaciją pateikė Miller ir Roediger (1991), Furst (1999), Guščinskienė (2001), Targamadzė (2006). Konflikto sprendimo strategijas tyrinėjo Blake ir Mouton (1964), Sakalas ir Šilingienė (2000), Suslavičius (2006), Čepėnaitė (2010). Paauglių konfliktus nagrinėjo Palujanskienė ir Uzdila (2004), Čiuladienė (2007, 2013), Žukauskaitė (2012).

Probleminiai klausimai: dėl kokių priežasčių kyla konfliktai? kokie galimi konfliktų padariniai? kokios populiariausios konfliktų sprendimo strategijos?

Darbo objektas: konfliktinių situacijų sprendimo ir valdymo ypatumai mokykloje

Darbo tikslas: atskleisti konfliktinių situacijų sprendimo ir valdymo ypatumus mokykloje.

Uždaviniai:

 1. Teoriškai pagrįsti konfliktinių situacijų sprendimo ir valdymo aspektus.
 2. Ištirti konfliktinių situacijų sprendimo ir valdymo ypatumus X mokykloje.

Darbo metodai:

 • mokslinės literatūros analizė (skirta teoriškai pagrįsti konfliktinių situacijų sprendimo ir valdymo ypatumus);
 • apklausa raštu (skirta išsiaiškinti respondentų požiūrį į konfliktinių situacijų sprendimo ypatumus X mokykloje);
 • statistinių duomenų analizė (skirta susisteminti ir apdoroti gautus tyrimo duomenis).

Darbo struktūra ir apimtis: bakalauro baigiamąjį darbą sudaro santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, įžanga, du skyriai (teorinė ir praktinė dalys), diskusija, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas. Darbo apimtis – 61 p., pateikta 8 lentelės, 18 paveikslų, 1 priedas. Literatūros sąrašą sudaro 34 mokslinės literatūros šaltiniai, iš jų – 4 publikacijos užsienio kalba.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13947 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮŽANGA12
 • 1. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMO TEORINIS PAGRINDIMAS14
 • 1.1 Konflikto samprata, rūšys, priežastys ir padariniai14
 • 1.2 Konfliktų sprendimo ir valdymo būdai26
 • 1.3 Mokykloje kylantys konfliktai31
 • 2. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMO IR VALDYMO YPATUMŲ TYRIMAS X MOKYKLOJE35
 • 2.1 Tyrimo metodologija35
 • 2.2 Tyrimo rezultatų analizė36
 • DISKUSIJA49
 • IŠVADOS51
 • REKOMENDACIJOS52
 • LITERATŪRA53

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Probleminės šeimos vaiko psichosocialinės situacijos: savijautos mokykloje ypatumai
Kursinis darbas Probleminės šeimos vaiko psichosocialinės situacijos: savijautos mokykloje ypatumai

Šeimos Lietuvoje padėtis ir jos raidos tendencijos yra šiandien nepavydėtinos. Tai liudija šie duomenys ir [...]

Konfliktų valdymas ir sprendimas
Referatas Konfliktų valdymas ir sprendimas

Tyrimo objektas - Konfliktų sprendimo alternatyvos. Tyrimo hipotezė: Sutapatinus darbdavių įvairaus lygio vadovų elgesio normas, vertybes [...]

Konfliktinių situacijų valdymo ir sprendimo galimybių tyrimas
Kursinis darbas Konfliktinių situacijų valdymo ir sprendimo galimybių tyrimas

Pasirinkta tiriamojo darbo tema yra aktuali tuo, kad tiriamosios įmonės veikla yra susijusi su klientų [...]

Konfliktų valdymas. Konflikto ciklas. Konfliktų sprendimo strategijos
Referatas Konfliktų valdymas. Konflikto ciklas. Konfliktų sprendimo strategijos

Darbo aktualumas. Ši tema skirta kasdieniškiausiam ir sudėtingiausiam socialinio gyvenimo reiškiniui – konfliktui. Visuomenės, bendruomenės [...]

Etniškai mišrių mokyklų ypatumai
Kursinis darbas Etniškai mišrių mokyklų ypatumai

Darbe apžvelgiama etninių mažumų padėtį Lietuvoje; aprašomos etninių mažumų švietimo tendencijos ir vizijos, požiūris į [...]

Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Kaip valdyti konfliktą?
Referatas Kaip valdyti konfliktą?

Konfliktus galima spręsti arba stengtis, kad jie neatsirastų, tačiau antrasis variantas sunkiai įmanomas. Bet koks [...]

Komunikacijos strategijų ypatumai krizinių situacijų valdyme
Rašinys Komunikacijos strategijų ypatumai krizinių situacijų valdyme

Sparčiai kintanti ir dinamiška išorinė aplinka, nauji konkurentai, interneto sparta bei socialiniai tinklai, kurių dėka [...]

Konfliktai. Samprata, profilaktika ir sprendimas
Referatas Konfliktai. Samprata, profilaktika ir sprendimas

Iš visų žmogaus savybių gebėjimas bendrauti yra pats svarbiausias. Tik bendraudami žmonės gali ugdyti kitus [...]

Konfliktai ir jų valdymas
Referatas Konfliktai ir jų valdymas

Kasdienybėje labai dažnai kyla konfliktų dėl menkų priežasčių, kurie mus veikia neigiamai. Mes tampame suirzę [...]

Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai
Referatas Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai

Geriausias būdas išspręsti konfliktą – jo išvengti. Mes visi esame girdėję šį posakį, tačiau gyvenimo [...]

Paauglių konfliktai su tėvais, jų priežastys ir sprendimo būdai
Referatas Paauglių konfliktai su tėvais, jų priežastys ir sprendimo būdai

Šiomis dienomis vis labiau aktualėjanti tema – tėvų ir paauglių konfliktai. Paauglystės amžiuje vaikas ieško [...]

Konfliktai, pokyčiai ir streso valdymas
Referatas Konfliktai, pokyčiai ir streso valdymas

Šiuolaikiniame dinamiškame verslo pasaulyje neišvengiami konfliktai, stresai, organizacijos gyvena nuolatinių pokyčių aplinkoje. Svarbu tinkamai įvertinti [...]