Socialiniai mokslai / Edukologija

Probleminės šeimos vaiko psichosocialinės situacijos: savijautos mokykloje ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:

Šeimos Lietuvoje padėtis ir jos raidos tendencijos yra šiandien nepavydėtinos. Tai liudija šie duomenys ir faktai: sparčiai nyksta tradiciniai lietuviškos šeimos bruožai, atsiranda nauji, kaip antai: vėlyvos santuokos, didėja vienišų žmonių skaičiai, labai mažas gimstamumo skaičius, sparčiai plinta sugyventinių poros, didelis nesantuokinių vaikų skaičius, dažnos skyrybos ir kt. Kad vaikas galėtų sėkmingai augti ir vystytis, jam reikia užtikrinti psichologinį saugumą, materialinę padėtį bei tinkamą pedagoginę aplinką.

Vienas dažniausiai stresą vaikui sukeliančių veiksnių yra tėvų alkoholizmas ir atsiskyrimas nuo jų. Asocialių šeimų vaikai neretai tampa beglobiais. Našlaičių ir beglobių vaikų skaičius nėra tiksliai žinomas, tačiau žinoma, kad šis skaičius kasmet auga vis labiau ir gali pasiekti kritinį tašką.

Nedarniose šeimose augantiems vaikams kiekvienoje visuomenėje reikia didelio dėmesio bei rūpesčio. Skirtingose šalyse atlikti tyrimai rodo, kad smurtą patiriantys vaikai pasižymi didesne psichologinių ir elgesio sunkumų rizika. Depresija, nerimo sutrikimai, piktnaudžiavimas priklausomybę sukeliančiomis

medžiagomis, nesaugi lytinė elgsena smurtą patiriantiems vaikams nustatoma dažniau negu kitiems jų bendraamžiams. Be to, šių vaikų pažintinė branda taip pat dažniau atsilieka nuo bendraamžių. Jie sunkiau

suvokia kitų žmonių emocinius išgyvenimus, agresyviai elgiasi su bendraamžiais, jiems būdinga silpna

savikontrolė bei neigiami emociniai išgyvenimai. Tai gali būti sietina tiek su vaikystėje išgyventais traumuojančiais įvykiais, tiek su dabartinėmis gyvenimo sąlygomis. (Žukauskienė, Malinauskienė, 2003).

Tačiau nėra galima visiškai užtikrinti, kad kiekvienas vaikas, augantis problemiškoje šeimoje tampa delinkventiškai besielgiančio, atstumtojo ir blogai besimokančio paauglio pavyzdžiu.

Dėja tema apie vaiko, augančio probleminėje šeimoje, savijautą mokykloje nėra labai išsamiai ištirta. Smurtą patiriančių vaikų psichologinę savijautą tyrė Alina Didžiokienė bei Nida Žemaitienė (Kauno medicinos universiteto Profilaktinės medicinos katedra). Jos nustatė, kad fizinį smurtą patyrusių rizikos grupės vaikų psichologinė savijauta buvo daug blogesnė negu jų bendraamžių, to nepatyrusių ir šie vaikai sudaro didelę suicidinės rizikos grupę. Panašų tyrimą atliko Laura Šeibokaitė, pristačiusi savo darbą jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijoje. Ji štyrė su probleminiu elgesiu paauglystėje susijusius psichosocialinius veiksnius.

Tyrimo problema – kaip mokykloje jaučiasi vaikas, augantis probleminėje šeimoje? Veiksniai, lemiantys jo savijautą.

Tyrimo objektas – vaiko, augančio probleminėje šeimoje psichologinė savijauta bendrojo lavinimo mokykloje.

Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip asocialus šeimos elgesys veikia vaiko psichologinę savijautą mokykloje.

Uždaviniai:

 1. Remiantis moksline literatūra atskleisti teorinius nagrinėjamos temos klausimus.
 2. Atskleisti vaiko sampratą apie savo šeimą.
 3. Išanalizuoti probleminės šeimos vaiko savęs vertinimą.
 4. Ištirti vaiko bendravimo nuostatas bei kiek tai lemia šeima ir mokyklos pakeitimas.

Tyrimo metodai:

 1. mokslinės literatūros analizė,
 2. atvejo analizė,
 3. savęs vertinimo kiekybinės išraiškos tyrimas,
 4. anketavimas.

Tyrimo imtis: kursinis darbas – vieno probleminės šeimos vaiko psichologinės savijautos mokykloje tyrimas. Berniuko amžius – 10 metų. Mokosi Šiaulių apskrities,N rajono X vidurinėje mokykloje, 5 klasėje. Vaikas, tyrimo metu išgyveno adaptacijos periodą, perėjęs iš kaimo pradinės į miestelio vidurinę mokyklą. Šis įvykis nurodo tyrimo trumpalaikiškumą, kadangi pasibaigus adaptacijos periodui vaiko savijauta mokykloje iš esmės pasikeis. Tačiau labai svarbu tirti ir vaiko savijautą adaptacijos periodu, ypatingai probleminės šeimos. Remiantis gautomis tyrimo išvadomis ir rekomendacijomis būtų galima koreguoti neigiamas adaptacijos pasėkmes bei padėti vaikui pritapti greičiau prie naujųjų bendraklasių negu tai yra nustatyta teoriškai.

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, 3 skyriai, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas, 2 priedai. Darbe pateikiama 1 lentelė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4086 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PROBLEMINĖ ŠEIMA5
 • 1.1.Probleminės šeimos samprata5
 • 1.2.Rizikos grupės vaikai6
 • 1.3. Vaiko socializacija asocialiomis gyvenimo sąlygomis8
 • 2.ŠEIMOS PADĖTIS VAIKO AKYSE. ĮTAKA SAVĘS VERTINIMUI10
 • 2.1.Tyrimo metodika. Tyrimo organizavimas10
 • 2.2.Tyrimo rezultatai ir jų analizė10
 • 2.2.Vaiko savęs vertinimas. Tyrimo organizavimas ir rezultatų analizė11
 • 3.BERNIUKO SAVIJAUTA MOKYKLOJE13
 • 3.1.Paauglio santykiai su bendraklasiais, bendravimo nuostatos13
 • 3.2.Vaiko savijauta mokykloje13
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA17
 • PRIEDAI19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Konfliktinių situacijų sprendimo ir valdymo ypatumai mokykloje
Diplominis darbas Konfliktinių situacijų sprendimo ir valdymo ypatumai mokykloje

Šiuolaikinėje visuomenėje konfliktinės situacijos yra neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis: konfliktai kyla šeimose, ugdymo įstaigose, darbovietėse [...]

Etniškai mišrių mokyklų ypatumai
Kursinis darbas Etniškai mišrių mokyklų ypatumai

Darbe apžvelgiama etninių mažumų padėtį Lietuvoje; aprašomos etninių mažumų švietimo tendencijos ir vizijos, požiūris į [...]

Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių [...]

Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Diplominis darbas Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu

Valstybė gina ir saugo piliečių teises bei laisves remdamasi konstituciniu pagrindu. Tačiau, kai piliečių teisės [...]

Vaiko mokyklinės brandos tyrimas
Tyrimas Vaiko mokyklinės brandos tyrimas

Metodika Tyrimo tikslas: Ištirti vaiko protinio išsivystymo, mokymosi mokykloje prielaidas. Tiriamasis: Septynerių metų mergaitė. Darbo priemonės: J.Jiraseko orientacinis mokyklinės brandos testas [...]

Vaiko brandumas mokyklai
Referatas Vaiko brandumas mokyklai

Didžioji dauguma autorių sutinka, kad vaiko mokyklinė branda – tai protinis, socialinis, praktinis ir fizinis [...]

Šeimos ir teisės problemos LDK
Referatas Šeimos ir teisės problemos LDK

Istorijos tema Lietuvoje pastaraisiais dešimtmečiais kaip niekada anksčiau yra tapusi aktualiu diskusijų objektu. Turima galvoje [...]

Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta
Kursinis darbas Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta

Temos aktualumas. Skaudi mūsų visuomenės problema yra alkoholio vartojimas. Pranešime apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Vaiko mokyklinio brandumo tyrimas
Tyrimas Vaiko mokyklinio brandumo tyrimas

Priešmokyklinio amžiaus vaikas išgyvena gana sudėtingą raidos laikotarpį, kurį lemia tolesnio ugdymosi mokykloje sėkmę. Pirmųjų [...]

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]

Lytinio švietimo organizavimo ypatumai mokykloje
Kursinis darbas Lytinio švietimo organizavimo ypatumai mokykloje

Šiuolaikinėje visuomenėje lytinis švietimas tampa vis aktualesne problema, kadangi vis daugiau nepilnamečių susilaukia vaikų, proporcingai [...]

 Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga
Referatas Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga

Nėra vieningos nuomonės, kada pradeda formuotis tapatumas. Vieni teigia, kad užuomazgas galima įžvelgti kūdikystėje, kiti [...]

Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje
Referatas Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje

Šeima – viena didžiausių visuomenės vertybių, tačiau šiandieninės tendencijos rodo, jog derinant šeimos ir darbo [...]