Socialiniai mokslai / Edukologija

Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos

0 atsiliepimų
Autorius:

Perėjimas iš vaikų darželio į pradinę mokyklą yra svar­bus žingsnis vaiko gyvenime. Pedagoginiu ir psichologi­niu požiūriu tai pereinamasis laikotarpis iš vienos gyve­nimo srities į kitą. Tokių perėjimų mūsų gyvenime būna nuolat: pradedame lankyti darželį, iš jo einame į pradi­nę mokyklą, paskui į kitą mokyklą, pradedame profesini gyvenimą; broliuko ar sesutės gimimas, santuokos ar šei­mos sudarymas — taip pat lūžio situacija. Mokslinėje litera­tūroje jie vadinami perėjimu arba lūžiu. Pereinamaisiais laikotarpiais vyksta daug pakitimų, tenka išgyvendinti raidos užduotis. Keičiasi vidinis Aš, santykiai plečiami arba reorganizuojami, naujai įverti­namas savasis vaidmuo, padidėja kompetencija. Perėji­mo iš darželio į mokyklą laikotarpis yra ypatingas. (Ch. Hagemann, I.Borner. 2004. P.22)

Ateidamas iš namų, saugios aplinkos, kiekvienas vaikas atsineša ir įvairią bendravimo patirtį. Pradedančių lankyti mokyklą vaikų patirtis būna skirtinga: lankiusieji ikimokyklinę ugdymo įstaigą turi daugiau bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, o ugdyti tik namuose vaikai dažniausiai būna arba labiau išprusę, arba pedagogiškai apleisti. Sunkiausiai adaptaciją išgyvena uždari, drovūs vaikai. Tai kelia įtampą, vaikai būna labiau priklausomi nuo naujų mokyklos draugų elgesio ir aktyvumo. Pasitikintys savimi ir teigiamai save vertinantys vaikai daug lengviau išgyvena neigiamas emocijas, jaučiasi saugesni.

Naujausiuose psichologiniuose tyrimuose tokiems per­einamiesiems laikotarpiams skiriamas didžiulis dėmesys, nes tada vaikui atsiranda naujų galimybių, bet kartu ir reikia ryžto jomis pasinaudoti. Jei adaptacijos laikotarpis bus įval­dytas, vaikas gaus teigiamų impulsų. Jei nepavyksta įvykdyti šių reikalavimų, iškyla didesnių ar mažesnių sunku­mų, vaikas gali nustoti domėtis mokykla, jį gali apimti baimė, kad nesusidoros su keliamomis užduotimis. Taigi veikiant tam tikroms aplinkybėms jis susiformuoja neimą nuostatą į mokyklą. Blogiausiu atveju neigiamos nuostatos poveikis jaučiamas visame vaiko mokykliniame gyvenime, jo lavėjime. (Ch. Hagemann, I.Borner., 2004. P.23) Todėl svarbūs yra vaiko santykiai su pirmuoju mokytoju, nuo kurio dažniausiai ir priklauso vaiko nuostatos ir adaptacija. Mokytojo vaidmuo vaiko gyvenime išskirtinis. Psichologai mano, jog pradinių klasių mokinių emocinė būsena yra tiesiogiai susieta būtent su mokytoju, be to, vaiko asmenybės ypatumus veikia ir formuoja mokytojo asmenybė.

Pasitaiko, kad ikimokyklinukai mūsų nuostabai elgiasi kitaip, negu mes tikėtumės. Kai vaikas mus žvelgia protingu žvilgsniu, mes į tai nekreipiame dėmesio ir reikalaujame, kad jis paklustų mums, užuot pamėginę suvokti jo pasauli. Vaiko sielos ir kūno vystymasis susiję; pirmiausia reikia kurti atitinkamas kūno struktūras. Kuo daugiau tuo pasirūpinsime, tuo geriau atliksime savo priedermę vaikui. (E. Grunelius. 1999, P.8)

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2011 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJA3
  • 2.PALANKIŲ SĄLYGŲ SUDARYMAS VAIKO ADAPTACIJAI PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE TYRIMAS4
  • 2.1.Tyrimo metodika ir organizavimas4
  • 2.2. Vaikų stebėjimų rezultatai5
  • 2.3. Tėvų anketinės apklausos rezultatų analizė8
  • IŠVADOS11
  • Literatūra12
  • Priedai13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Kursinis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Darbo aktualumas. Vaikai rašyti ir skaityti pradeda nevienodai dėl skirtingų pažintinių, socialinių ir emocinių galių.

Vaikų adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai
Referatas Vaikų adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai

Šiandieninė visuomenė teikia didelę reikšmę vaiko vystymuisi ir jo gebėjimų lavinimui. Tačiau vis dažniau yra [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės
Diplominis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų [...]

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos
Kursinis darbas Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos

Remiantis “Vaikų teisių konvencija” galima teigti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Gabių vaikų ugdymas: problemos ir metodai
Referatas Gabių vaikų ugdymas: problemos ir metodai

,,Dabartinė žmonija išgyvena didžiulį virsmą - vaikų auklėjimą ir švietimą grindžiančių pažiūrų esminį pasikeitimą. Galima [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais
Referatas Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais

Vaiko mityba, atitinkanti fiziologinius organizmo poreikius, grindžiama sveikos mitybos principais ir pagrindinėmis taisyklėmis bei sveikos [...]