Ankstyvojo amžiaus vaikų skaitymo ypatumai

8 psl. / 2620 žod.

Ištrauka

1-2 metų amžiaus vaikams ypatingai svarbu pažinti jį supantį pasaulį ir žmones. Toks pažinimas geriausiai suprantamas tada, kai vaikas dalyvauja ugdymo procese. Knygos yra puikus būdas lavinti vaiko vaizduotę, kognityvinius ir lingvistinius gebėjimus, taip pat ugdyti kritinį mąstymą, didinti intelektą ir žinių kiekį.

Neabejojama, kad šiame mažylių ugdymo procese vienodai reikšmingas tiek visuomenės, tiek šeimos indėlis. Tai, kokį pavyzdį pateikia kiti, svarbu augančiai asmenybei ir jos vertybėms. Verta aptarti, kokia turėtų būti mažo vaiko prieiga prie knygų pasaulio ir kokią reikšmę tai turi tolimesniame jo gyvenime.

Darbe ne kartą bus akcentuojama, kokios įtakos vaikui turi pirmieji gyvenimo metai ir jų metu įgytas suvokimas apie knygas. Daugelis tyrėjų drąsiai teigia, kad vaikai, kuriems nuo pat mažų dienų buvo skaitomos knygos ar jie patys uoliai įsitraukė į skaitymo procesą dar būdami maži, pasiekia itin aukštų rezultatų moksle ir visuomeninėje veikloje. Tai reiškia, knygose pateikiamos žinios ir pasaulio samprata leidžia dalyvauti įvairaus pobūdžio diskusijose ir sparčiai tobulėti. Be to, įgytas dėmesys knygoms niekur nedingsta ir dažnai liekama prie skaitymo, nes pats skaitymo procesas įsisąmoninamas kaip vertybė, kurios nepakeičia ar neatstoja kitos saviugdos veiklos.

Darbo problema. Tokio amžiaus vaikai dar yra per maži patys rinktis knygas, todėl suaugusiems tenka didelė atsakomybė parenkant tinkamus leidinius.

Darbo objektas. 1-2 metų amžiaus vaikų savivoka ir pažintis su knygomis.

Darbo tikslas. Aptarti, kokią reikšmę vaiko ugdymui turi skaitymas nuo pirmųjų jo gyvenimo metų.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti, kokią įtaką šeima daro skaitymo įpročiams ir naudai.
 2. Aptarti, dėl kokių priežasčių tėvai neskaito vaikams knygų.
 3. Įvardinti skaitymo naudą bręstančiai asmenybei.
 4. Numatyti, kokios knygos yra aktualios ir tinkamos ankstyvo amžiaus vaikams.
 5. Tyrimu nustatyti, ar teorinės išvados atitinka realius duomenis.

Darbo tyrimo metodai. Mokslinių straipsnių apžvalga, specialistų teikiamų rekomendacijų vertinimas, skirtingų požiūrių lyginimas, apklausa.


Turinys

 • Įvadas
 • Vaiko raida pirmaisiais gyvenimo metais
 • Ankstyvo amžiaus vaikų ugdymo ir skaitymo programų reikšmė
 • Vaiko ir šeimos sąsaja ugdymo procese
 • Skaitymo nauda ankstyvame amžiuje ir tolimesniame gyvenime
 • 1-2 metų amžiaus vaikams rekomenduotinos knygos

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje

Edukologija Referatas geisa
Mokslai aprašantys žmogaus raidą ugdymą, gyvenimo tarpsnius, pripažįsta žmogaus unikalumą ir specifiškumą kiekvienam amžiaus tarpsnyje. Tiek auginant vaikus, tiek ugdant, labai svarbu suvokti...

Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ypatumai

Edukologija Referatas willmute
Mokymosi visą gyvenimą memorandume apibrėžtos mokymąsi visą gyvenimą skatinančios priežastys - žiniomis grindžiamos visuomenės ir ūkio poreikiai bei galimybė orientuotis ir gyventi vis...

Socializacijos problema 2-3 metų amžiaus vaikams

Edukologija Tyrimas 2012 m. rasa13
Vaikų darželis tai pirmoji vaikų ugdymo įstaiga, kurioje vyksta vaiko susipažinimas su socialine aplinka: naujais žmonėmis, būriu savo bendraamžių, auklėtojomis, kurios tampa dar...