Būsimų pedagogų adaptacija aukštojoje mokykloje

55 psl. / 12142 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Lietuvoje dažnai tenka išgirsti nuomonę, kad valstybėje trūksta įvairių sričių kvalifikuotų specialistų. Ne išimtis ir švietimo sistema, nuo kurios veiklos efektyvumo priklauso būsimųjų kartų išsilavinimo lygis, kvalifikaciniai gebėjimai, kompetencija ir visos visuomenės ateitis. Kaip viena iš galimų susidariusios situacijos priežasčių problemų galima paminėti emigraciją ir gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijas. Šie rodikliai kasmet didėja, vyksta „proto nutekėjimas”, todėl kyla grėsmė, kad ateityje gali nelikti tinkamų darbuotojų – žmogiškųjų išteklių, kurie yra svarbiausias organizacijos konkurencinio pranašumo šaltinis. Mokslininkai (Bohlander, Snell, 2007) teigia, kad žmogiškieji ištekliai šiuolaikinei organizacijai dabartiniu metu tampa ypatingai svarbūs. Siekiant suteikti kokybiškas švietimo paslaugas, tai tampa aktualu aukštojo mokslo įstaigoms būsimų pedagogų adaptacija yra vienas svarbiausių veiksnių, garantuojančių jų būsimos veiklos efektyvumą.Priimtas į darbą ar aukštąją mokyklą žmogus turi prisitaikyti prie naujų sąlygų. Jei sekasi prisitaikyti prie naujos organizacijos bei jos narių, teigiamai veikiama žmogaus psichika ir jo darbo/mokymosi našumas kyla proporcingai. Pabrėžtina tai, kad efektyvų rezultatų pasieks tik tie būsimi pedagogai, kurie bus patenkinti studijų sąlygomis, lojalūs visos šalies švietimo sistemos siekiams. Todėl būsimų pedagogų adaptacija aukštojoje mokykloje vis dažniau užima svarbią vietą.Problema. Adaptacijos tematika moksliniuose šaltiniuose analizuota nedaug. Pastarasis dešimtmetis išryškino esminius skirtumus tarp viešojo ir privataus sektoriaus, todėl tikslinga analizuoti būsimų pedagogų adaptacijos ypatumus aukštojoje mokykloje. Šiame darbe siekiant išspręsti informacijos problemą, sistemingai gilinamasi į būsimų pedagogų adaptaciją aukštojoje mokykloje.Darbo objektas: būsimų pedagogų adaptacija aukštojoje mokykloje.Darbo tikslas: išanalizuoti būsimų pedagogų adaptacijos procesą aukštojoje mokykloje bei identifikuoti jos tobulinimo kryptis.Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti adaptacijos procesą teoriniu aspektu.2. Pateikti teorines būsimų pedagogų adaptacijos problemas aukštojoje mokykloje3. Atlikti būsimų pedagogų adaptacijos aukštojoje mokykloje tyrimą.4. Nustatyti būsimų pedagogų adaptacijos problemas aukštojoje mokykloje ir numatyti tobulinimo kryptis.Darbo metodai: mokslinių šaltinių sisteminė ir loginė analizė, lyginamoji analizė, sintezė, abstrahavimas, anketinė apklausa, analizės rezultatų apdorojimas, panaudojant MS „Excel“ programą.Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS7
 • 1. ADAPTACIJOS PROCESO TEORINĖ ANALIZĖ8
 • 1.1.Adaptacijos procesas – personalo politikos elementas8
 • 1.2. Adaptacijos samprata: elementai, rūšys ir etapai9
 • 1.3. Teorinės būsimų adaptacijos problemos viešajame sektoriuje13
 • 2. LIETUVOS KOLEGIJŲ CHARAKTERISTINĖ APŽVALGA16
 • 2.1. Lietuvos kolegijų charakteristika16
 • 2.2. Lietuvos kolegijų žmogiškųjų išteklių charakteristikos analizė18
 • 2.3. Lietuvos kolegijų veiklos rezultatų analizė24
 • 3. BŪSIMŲ PEDAGOGŲ ADAPTACIJOS AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE ANALIZĖ IR TOBULINIMO KRYPTYS27
 • 3.1 Tyrimo metodika ir eiga27
 • 3.2. Tyrimo patikimumo pagrindimas28
 • 3.3. Tyrimo rezultatų analizė29
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS43
 • LITERATŪRA46
 • PRIEDAI48

Reziumė

Autorius
enijele
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 13, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
55 psl.

Susiję darbai

Socialinio pedagogo vadybinės veiklos organizavimas mokykloje

Edukologija Referatas 2011 m. aistelyteee
Šiandieninėje visuomenėje, patiriančioje globalizacijos procesų pasekmes, jaunimo problemos tampa vis sudėtingesnės, todėl jų sprendimui reikalinga kompleksinė, apimanti visos mokyklos bendruomenės, vietos bendruomenės bei...

Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga

Edukologija Referatas 2009 m. gbgb1
Nėra vieningos nuomonės, kada pradeda formuotis tapatumas. Vieni teigia, kad užuomazgas galima įžvelgti kūdikystėje, kiti mano, kad tai nuolatinis procesas, vykstantis visą gyvenimą....