Lytinio švietimo organizavimo ypatumai mokykloje

22 psl. / 4350 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėje visuomenėje lytinis švietimas tampa vis aktualesne problema, kadangi vis daugiau nepilnamečių susilaukia vaikų, proporcingai auga ir abortų skaičius, visuomenėje formuojasi nuomonė, kad „vaikai gimdo vaikus“. Remiantis Statistikos Departamento duomenimis, 2012 metais gimė 1380 vaikų, kurių motinos priklauso 15-19 metų amžiaus grupei. Toje pačioje amžiaus grupėje merginoms buvo atlikti 649 abortai. Šie skaičiai byloja apie netinkamą arba nepakankamą lytinio švietimo organizavimą mokyklose. Pavilionienė (2013) patvirtina, kad nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo nebuvo suteikta jokio finansavimo lytinio švietimo įvedimui į mokyklas. Tai reiškia, kad lytinis švietimas turėtų būti suvokiamas ir aiškinamas daug plačiau, taikant diferencijuotus ugdymo metodus, pritaikytus tiek mokiniams, tiek juos konsultuojantiems specialistams.

Visuomenėje vyraujantis Sovietiniais laikais įdiegtas požiūris, stereotipinės nuostatos bei nepakankama pedagogų ir tėvų kompetencija lytinio švietimo atžvilgiu trukdo jiems atvirai kalbėtis su vaikais intymiomis temomis. Žiniasklaidos poveikis taip pat išlieka svarbus, kadangi paaugliai daug laiko skiria naršymui internete, televizijai, skaito žurnalus, kuriuose jie dažnai sąmoningai skatinami anksti pradėti lytinį gyvenimą, nepaisant galimų pasekmių. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa Lietuvoje buvo patvirtinta 2007 metais. Tačiau lytinis švietimas mokyklose vis dar neišskiriamas kaip atskira disciplina, o integruotas į biologijos, etikos, kūno kultūros ir kitas pamokas. Informacija, kurią mokiniai gauna per pamokas – minimali, paprastai pasakojama apie lytiniu keliu plintančias ligas, ŽIV, AIDS, o mergaitėms – papildomai apie menstruacijas. Į mokyklas susirenka vaikai iš skirtingų šeimų, tautų, kultūrų, religinių pažiūrų, mentaliteto, todėl informacija apie lytiškumą vienus gali šokiruoti, o kitiems atrodys, kad pateikiami nesvarbūs, žinomi dalykai.

Nors lytinis švietimas daugeliui atrodo reikalingas, tačiau daugelio autorių nuomonės išsiskiria. Vis dar nenusprendžiama ar papildomas lytinis švietimas jaunimui būtų naudingas, ar žalingas, kas turėtų imtis atsakomybės dėl lytinio ugdymo organizavimo. Katalikų Bažnyčios atstovai teigia, kad lytinis švietimas susijęs ne su jauno žmogaus ugdymu, o su socialine rinkodara, kontracepcijos suklestėjimu. Popiežius Benediktas XVI (2011) pasisakė už gydytojų teisę atsisakyti daryti abortus, kadangi tai dažnai prieštarauja medikų moraliniams ar religiniams įsitikinimams. Froidas vienas pirmųjų tyrinėjo seksualumo formavimąsi ir svarbą. Jo pasekėjas Jungas neneigė seksualumo svarbos, tačiau akcentavo dvasines vertybes. Obelenienė ir Pukelis (2004) nagrinėjo lytinį švietimą Lietuvoje ir pasaulinę reprodukcinę ideologiją. Pukelis (2010) pasisakė prieš lytinį švietimą, pridurdamas, jog svarbiausia jauną žmogų užimti fiziniais pratimais, muzikiniu lavinimu, kad nebūtų laiko mintims apie lytinį gyvenimą. Šapurovas (2011) teigė, kad paaugliai, gavę netinkamai suformuotą informaciją tampa rimta rizikos grupe užsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis, ŽIV. Be to, išauga neplanuotų nėštumų rizika, neišvengiama abortų. Kaluginas (2013) pastebi, kad nepilnamečiams tiesiog nepakanka elementarių lytinio gyvenimo psichohigienos žinių.

Ši tema nėra pakankamai išnagrinėta, dar nėra sukurtų praktiškai taikomų jos sprendimo instrumentų, autorių nuomonės nesutampa, todėl kyla tokie probleminiai klausimai: kodėl lytinis švietimas aktualus? Kaip organizuojamas lytinis švietimas mokykloje? Su kokiais sunkumais susiduriama jį organizuojant?

Tyrimo objektas: lytinio švietimo organizavimas X mokykloje.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti lytinio švietimo organizavimo ypatumus X mokykloje.

Tyrimo uždaviniai:

 • Ištirti lytinio švietimo organizavimą mokykloje.
 • Atskleisti lytinio švietimo organizavimo aspektus X mokykloje.

Tyrimo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė.
 • Statistinių duomenų analizė.
 • Internetinė apklausa.

Raktiniai žodžiai: lytinis švietimas, lytiškumas, ugdymas, kontracepcija, lytiškai plintančios ligos, abortas, nepilnamečiai.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Lytinio švietimo samprata ir pagrindiniai bruožai6
 • 1.1 Lytinio švietimo programos ir Lietuvos praktika7
 • 2. Lytinio švietimo organizavimas X mokykloje11
 • 2.1 Tyrimo metodika11
 • 2.2 Lytinio švietimo organizavimas X mokykloje: kiekybinis tyrimas12
 • Išvados18
 • Rekomendacijos19
 • Literatūra20
 • Priedai21

Reziumė

Autorius
justille
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ypatumai

Edukologija Referatas willmute
Mokymosi visą gyvenimą memorandume apibrėžtos mokymąsi visą gyvenimą skatinančios priežastys - žiniomis grindžiamos visuomenės ir ūkio poreikiai bei galimybė orientuotis ir gyventi vis...

Socialinio pedagogo vadybinės veiklos organizavimas mokykloje

Edukologija Referatas 2011 m. aistelyteee
Šiandieninėje visuomenėje, patiriančioje globalizacijos procesų pasekmes, jaunimo problemos tampa vis sudėtingesnės, todėl jų sprendimui reikalinga kompleksinė, apimanti visos mokyklos bendruomenės, vietos bendruomenės bei...

Suaugusiųjų švietimo koncepcijos

Edukologija Referatas 2013 m. lauriuskia
„Erasmus visiems“ – tai nauja švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, skirta naujiems 2014-2020 m. uždaviniams spręsti. Tai gyvybiškai svarbių investicijų į žmones...