UAB „PZU Lietuva“ ir „IF P&C Insurance AS“ gyventojų turto draudimo taisyklių palyginimas

25 psl. / 5080 žod.

Ištrauka

Namai – tai erdvė, kur kiekvienas mūsų praleidžiame daug laiko, kuriame savo pasaulį ir norime visada jaustis saugūs dėl savęs ir savo namiškių. Suprantama, kad kiekvienas mūsų padarytų viską, kad užtikrintų šios erdvės saugumą. Namai tai viskas, ką mes turime namuose: namų įrangos, apstatymo, apyvokos ir vartojimo reikmenys. Tai gali būti, pvz., baldai, buitiniai prietaisai, rūbai, o taip pat grynieji pinigai ir papuošalai. Tai taip pat radijo ir televizijos antenos, jeigu jos nėra bendro naudojimo. Jeigu draudėjas yra būsto nuomininkas, tai draudimas galioja ir jo lėšomis įrengtiems daiktams, pvz. sanitarinei įrangai, medinėms grindims ar įmontuotiems sieniniams baldams.

Valstybinis gyventojų turto draudimas organizuojamas visuomenės interesais. Siekiama atlyginti gyventojams gaisrų, avarijų, stichinių ir kitokių nelaimių padarytus nuostolius. Iš draudėjų įmokų, sumokėtų apdraudžiant turtą, sudaromi Valstybinio draudimo fondai, iš kurių mokamas draudimo atlyginimas.

Mūsų šalyje Valstybinis draudimas įkurtas daugiau kaip prieš 60 metų. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir pageidavimus, turto draudimo sąlygos buvo nuolat tobulinamos, gerinamas gyventojų aptarnavimas. Daug dėmesio skiriama masiniam aiškinamajam darbui, nuo kurio labai priklauso draudimo paplitimas. Valstybinio draudimo darbuotojai ir jų visuomeniniai talkininkai gali dar daug nuveikti, kad kiekvienas respublikos gyventojas geriau žinotų draudimo rūšių sąlygas, privalumus ir plačiau naudotųsi draudimo paslaugomis. Valstybinio draudimo įstaigos rūpinasi gyventojų turtiniais interesais ir padeda likviduoti įvairių nelaimių padarytus nuostolius. Dalis gyventojams priklausančio turto apdraudžiama privaloma tvarka, tačiau nepilna jų verte, todėl kiekvienam yra suteikta teisė savo noru apdrausti savo turtą papildoma suma. Kiekvienos rūšies turtui drausti yra atskiros taisyklės, kuriose tiksliai nusakoma, koks turtas apdraudžiamas, kokiais atvejais išmokamas draudimo atlyginimas ir kitos draudimo sąlygos.

Realybė rodo, kad kartą atsitikusi nelaimė gali sąlygoti milžiniškus nuostolius. Atsiradę nuostoliai sukelia finansinius sunkumus. Norint jų išvengti – išeitis paprasta – investicijos į apsaugą, t.y. į draudimą. Draudimo tikslas – atlyginti turtinę žalą, jei kas nors atsitinka mūsų namams ar namų turtui.

Temos aktualumas: Šiandien Lietuvoje yra labai daug draudimo įmonių, kuriose galima apsidrausti, tačiau pirmiausia reikia gerai susipažinti su draudimo įmonės siūlomomis paslaugomis, sutarties vykdymo sąlygomis ir kt.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti UAB „PZU Lietuva“ ir „IF P&C Insurance AS“ gyventojų turto draudimo taisykles.

Darbo objektas: PZU Lietuva“ ir „IF P&C Insurance AS“.

Darbo uždaviniai:

 1. Pristatyti ir palyginti UAB „PZU Lietuva“ ir „IF P&C Insurance AS“ draudimo įmonių istoriją ir vykdomą veiklą.
 2. Išanalizuoti UAB „PZU Lietuva “ ir „IF P&C Insurance AS“ teikiamas turto draudimo paslaugas.

Turinys

 • 1.DRAUDIMO BENDROVIŲ UAB “PZU LIETUVA” IR UAB “IF P&C INSURANCE AS” ISTORIJA IR VYKDOMA VEIKLA5
 • 1.1.Draudimo bendrovės UAB “PZU Lietuva“ istorija5
 • 1.2.Draudimo bendrovės UAB “PZU Lietuva“ vykdoma veikla7
 • 1.3.Draudimo bendrovės UAB “IF P&C Insurance AS” istorija8
 • 1.4.Draudimo bendrovės UAB “IF P&C Insurance AS” vykdoma veikla9
 • 2.GYVENTOJŲ TURTO DRAUDIMO OBJEKTAI10
 • 3.GYVENTOJŲ TURTO DRAUDIMO DRAUDŽIAMIEJI IR NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI11
 • 3.1.Draudžiamieji įvykiai11
 • 3.2.Nedraudžiamieji įvykiai15
 • 4. DRAUDIMŲ ĮMOKOS IR JŲ SKAIČIAVIMAS18
 • 5.DRAUDIMO ĮMOKOS IR IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA19
 • Išvados22
 • Terminų ir sąvokų žodynas23
 • Literatūros sąrašas24

Reziumė

Autorius
lina sam
Tipas
Referatas
Dalykas
Draudimas
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 31, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Įmonių turto draudimo taisyklių palyginimas

Draudimas Referatas 2014 m. rasa1995
Draudimas – tai ekonominių, finansinių ir socialinių santykių visuma, kurią formuoja ypatinga šalies teisinė bazė, ir kuri formuoja tikslingą fondą iš namų ūkio,...