Gnoseologijos aspektų lyginamoji analizė V. Sezemano, J. V. Vinciūno, J. Girniaus ir A. Maceinos filosofijose

10 psl. / 2000 žod.

Ištrauka

Rašto darbo tikslas – trumpai apibūdinti pasirinktų XXa. vidurio Lietuvos filosofų pažinimo teorijų charakteringus momentus ir nurodyti skirtybes, atsiveriančias per lyginamąją analizę. Autorė laikosi nuomonės, kad formuluojama gnoseologinė problematika Sezemano, Vinciūno, Girniaus, Maceinos raštuose negali būti traktuojama atsietai nuo tradicinių filsofinių mokyklų, sąlygojančių teorinės minties kryptį. Darbe atskirai neaptariami teoriniai kontekstai ir įtakos, galvojant, kad profesionalui jie yra savaime suprantami. Grubiai būtų galima išskirti idealistinę, marksistinę, teistinę ir kritinio realizmo sroves, atstovaujamas aptariamų filosofų pažinimo teorijose, bet, kaip jau sakyta, autorei įdomesnė yra pačių filosofų spekuliatyvinė mintis, nei galimų įtakų dekonstrukcija.

Dėmesys skiriamas tradicinės gnoseologijos problemos – pažinimo objekto ir subjekto santykio eksplikacijai. Aptariami pažinimo tikslas, vertė ir prasmė (pirmiausia pabrėžiant Girniaus ir Maceinos teorijų priešingumą), pažinimo subjekto statusas (akcentuojami Vinciūno ir Sezemano teorijų skirtumai subjekto sampratos klausimu).

Pabrėžiama Sezemano savarankiškos loginės būties kaip idealiosios tarpinės būties svarba pažinimo teorijoje.

Pasirinkta tema autorei yra svarbi ir artima dėl koncentravimosi ties šiuolaikinėmis pažinimo teorijomis.


Reziumė

Autorius
vesta
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Kūno kalbos analizė

Psichologija Referatas jevgenij1992
Pastaruoju metu nežodinis bendravimas susilaukė vis didesnio mokslininkų dėmesio visame pasaulyje. Yra keletas priežasčių, skatinančių domėtis nežodinio bendravimo forma. Tyrinėtojų nuomone, tai universalinė...

Filosofijos egzamino atsakymai

Psichologija Paruoštukė 2014 m. just_gjp
Atsakymai Į filosofijos egzamino klausimus. Trumpai paruošti atsakymai Į 70 klausimų bei filosofų pagrindinės teorijos.

Psichologo darbo analizė

Psichologija Referatas 2013 m. sin96
Pristatytos trys knygos: Yalom I. D. “Terapijos dovana” Yalom I. D. “Gydymas Šopenhaueriu” Kübler-Ross E. „Apie mirtį ir mirimą“.

Vienos šeimos atvejo analizė

Psichologija Referatas 2010 m. gbgb1
Tvirtos visuomenės pagrindas – tvirta šeima. Šeima prasideda nuo santuokos, kur įforminamas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Kiekvienas...

Intelektas, pagrindiai jo aspektai

Psichologija Referatas perfecta91
Intelektas pradėtas tyrinėti XIX amžiaus pabaigoje, ir nuo to laiko jau sukurta  nemažai tyrimo metodų. Psichologai nesutaria, ką reikėtų laikyti intelektu. Pasak K....