Vertybinių popierių rinka ir jos dalyviai: investuotojų tipai

19 psl. / 3617 žod.

Ištrauka

Vertybinių popierių rinkos vaidina lemiamą vaidmenį ekonomikos augimui ir finansiniam stabilumui. Vertybinių popierių rinkos vaidmuo yra didelis ir prasmingas išsivysčiusiose šalyse, tačiau yra įrodymų, kad vis didesnę svarbą vertybinių popierių rinkos turi augančioms ir besivystančiose šalims. Taigi pagal vertybinių popierių rinkos būklę galima nustatyti šalies ekonominę būklę.

Lietuvos vertybinių popierių rinka yra jauna ir perspektyvi, kuri turi tendenciją vystymuisi. Ekonominė situacija pasaulyje bei dokumentų trūkumas apie VP pajamingumo, rizikos pasikeitimus, duomenų trūkumas priimant investicinius sprendimus turi įtakos Lietuvos vertybinių popierių rinkos vystymuisi.

Norint investuoti į vertybinius popierius, reikia mokėti teisingai investuoti - reikia atlikti VP analizę. Paskirstant išteklius vertybinių popierių rinkoje investuotojas turi siekti rasti patį tinkamiausią jų derinį, kuris užtikrintų idealią kontroliuojamos rizikos ir galimo maksimalaus pajamingumo kombinaciją. Potenciali didelė grąža visada susijusi su didele rizika. Nebūna mažo rizikingumo ir didelės grąžos investicijų. Ekonominių, politinių ir emitento konkretūs įvykiai sukelia vertybinių popierių kilimą ar kritimą, todėl yra pavojus prarasti pinigus. Investuotojų požiūris į riziką yra nevienodas. Vieni investuotojai linkę labiau rizikuoti, o kiti – ne, tai priklauso nuo investuotojų tipų ir charakterio savybių. Investuotojai turi sutelkti didelį dėmesį į trūkumus ir pavojus, susijusius su VP rinkų šešėline ekonomika, ieškoti saugumo.

Tyrimo objektas: vertybinių popierių rinkos dalyviai.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti vertybinių popierių rinkos konservatyvaus, nuosaikaus ir agresyvaus investuotojo investavimo savybes.

Tyrimo uždaviniai:

Išnagrinėti vertybinių popierių rinką.Išanalizuoti pagrindines teorines vertybinių popierių portfelio formavimo prielaidas.Aprašyti konservatyvaus, nuosaikaus ir agresyvaus investuotojo vertybinių popierių portfelio formavimo bei valdymo ypatumus.

Tyrimo metodai: dokumentų analizė, mokslinės literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKA IR JOS DALYVIAI: KONSERVATYVŪS, NUOSAIKŪS IR AGRESYVŪS INVESTUOTOJAI4
  • 1.1.Vertybinių popierių rinka ir vertybinių popierių portfelis4
  • 1.2.Vertybinių popierių rinkos dalyviai6
  • 1.2.1. Investuotojų tikslai ir tipai7
  • 1.2.2. Konservatyvūs, nuosaikūs, agresyvūs investuotojai10
  • IŠVADOS14
  • PASIŪLYMAI15
  • LITERATŪRA16
  • 1 priedas. Pagrindinės investavimo kryptys19

Reziumė

Autorius
ricike
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 13, 2017
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Vertybiniai popieriai

Finansai Referatas alyncikas
Kiekvienam žmogui, gyvenančiam civilizuotame pasaulyje, tenka susidurti su teisine sistema. Civilinė teisė tiesiogiai paliečia kiekvieną iš mūsų, dažniausiai tenka susidurti su vertybiniais popieriais,...

Vertybinių popierių rinka

Finansai Referatas loryte
Šis darbas - tai pačių pagrindinių vertybinių popierių rinkos principų, būdingų tiek pasaulio, tiek Lietuvos rinkoms apžvalga. Kiekvienoje ekonomiškai išsivysčiusioje valstybėje egzistuoja vertybinių...

Finansų rinkų tarpininkų tipai ir jų analizė

Finansai Referatas 2014 m. megasun
Finansiniai tarpininkai yra svarbūs tuo, kad padeda išspręsti finansinius sunkumus, su kuriais susiduria namų ūkiai. Jie parodo, kaip geriausiai investuoti kapitalą, nes dauguma...