Tėvų ir vaikų santykiai

10 psl. / 2623 žod.

Ištrauka

Šeima – nuo seno pripažinta vertybė, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys privačiu, visuomeniniu ir net valstybiniu lygmenimis, taigi tai nėra tik žmonių grupė, kurios narius sieja asmeninis ryšys. Reikia pripažinti, kad tėvams kyla įvairių sunkumų ugdant atžalas, todėl būtinas bendradarbiavimas su specialistais ir atsižvelgimas į valstybės pareigūnų priimtus įstatymus, saugančius vaiko interesus ir teises. Šiame darbe tai viena iš sudedamųjų dalių, kuriai skiriamas atitinkamas dėmesys. Kaip nurodoma šiame darbe, sunkumai gali būti ir skirtingi patys savaime, ir būti skirtingai suprasti bei sprendžiami.

Labai svarbu suprasti, kokios kliūtys gali pažeisti darnią šeimos idilę, nes išsiaiškinus tai, galima imtis atitinkamų prevencijos priemonių norimų santykių užtikrinimui. Remiantis skirtingų autorių ir tyrėjų duomenimis, darbe siekiama apžvelgti vaikų ir tėvų bendravimo ypatumus bei reikšmę bręstančiai asmenybei, kuri iš šeimos perima ir vertybes, ir pasaulėžiūrą, ir gebėjimą veikti susiklosčiusiose situacijose.

Darbo problema – dėl įvairių priežasčių tėvams ne visada pavyksta pažinti vaiką ir ugdyti jį teisingai.

Darbo objektas – tėvų ir vaikų santykiai.

Darbo tikslas – apžvelgti skirtingų autorių darbuose pateikiamus tyrimų ir apklausų rezultatus tėvų-vaikų santykių klausimu.

Darbo uždaviniai:

1. Apžvelgti šeimos reikšmę vaiko raidai.

2. Aptarti vaiko teisių pripažinimą tėvų atžvilgiu.

3. Įvardinti ir įvertinti grėsmes darniems šeimos santykiams.

Darbo tyrimo metodai – mokslinės literatūros apžvalga, dedukcija, sintezė, lyginamoji analizė.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. ŠEIMOS REIKŠMĖ AUGANČIAM INDIVIDUI3
  • 2. VAIKŲ TEISIŲ PRIPAŽINIMAS5
  • 3. GRĖSMĖS DARNIOS ŠEIMOS IŠLAIKYMUI7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS10

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Tėvų ir vaikų konfliktas

Psichologija Rašinys ripkute
Visais laikais iškyla nesutarimų tarp tėvų ir vaikų. Dažniausiai tai nutinka dėl skirtingo požiūrio į gyvenimą, nesutampančių interesų, bendravimo stokos ar pagarbos trūkumo....

Vaiko brandumas mokyklai

Psichologija Referatas 2013 m. pangeja
Praktikos darbas, kuomet yra tikrinamas vaiko brandumas mokyklai remiantis J. Jiraseko metodika, pateiktos išvados.

Tėvų ir vaikų santykiai

Psichologija Referatas 2015 m. ggg023
Rašto darbas apie tėvų ir vaikų santykius, ypač kalbama apie pozityvią vaikų raidą. Apimami tokie aspektai, kaip bendravimas su tėvais, kaip bendrauti su...

Vaikų simbolinė raiška piešiniuose

Psichologija Referatas 2017 m. emilėkerti
Psichologinių metodų analizė, jų taikymas, pateikiami pavyzdžiai ir jų paaiškinimas, išanalizuojami keli piešiniai. darbas įvertintas 10 balų.