Sovietų Sąjungos santykiai su Vidurio Europos valstybėmis „atšilimo“ laikotarpiu (Lenkija, Vengrija, Čekoslovakija)

14 psl. / 3174 žod.

Ištrauka

Po Josefo Stalino mirties, 1953 metais, kilo įtampa Sovietų Sąjungos vidaus ir užsienio politikoje. Vidaus politikoje kilusi įtampa buvo pagrįsta nesutarimai partijos viduje. Kilę konfliktai dėl aukščiausių postų, net gi gali būti įvardinti, kaip kova dėl valdžios. Viskas išsisprendė Josefo Stalino vietą užėmus ir komunistų partijos pirmuoju sekretoriumi tapus Nikitai Chruščiovui, kuris turėjo užtikrinti tvirtą valdžią komunistiniame bloke. Tačiau nestabilumai partijos viduje ir pradėtos vykdyti reformos darė įtaką ir Rytų bloko valstybėms. Įsivyravusi Nikitos Chruščiovo taikyta destalinizacijos politika ir ekonominės reformos keitė situaciją komunistininėse valstybėse. Laisvėjant kultūriniam gyvenimui, kuris tapo mažiau pririštas prie Stalino asmens kulto, ir mažėjant represijoms Rytų bloko valstybėse kilo nacionaliniai judėjimai, kurie kaip grandininė reakcija pradėjo vilnyti po komunistines valstybes. Iš to ir kyla problema, kaip Nikita Chruščiovas vykdęs „atšilimo“ politiką santykiuose su vakarais ir bloko valstybėmis sugebėjo susitvarkyti su Lenkijoje, Vengrijoje vykusiais nacionaliniais neramumais ir kokius santykius palaikė su Čekoslovakijos politiniu elitu.


Aprašomoji darbo objektas – Sovietų Sąjungos vykdyta politika ir požiūris į pokyčius Lenkijoje, Vengrijoje ir Čekoslovakijoje 1953 – 1964 m.


Darbo tikslas: aprašyti Sovietų Sąjungos požiūrį į darbininkų neramumus Poznanėje ir pradėta vykdyti politiką, taip pat atskleisti Vengrijos revoliucijos priežastis ir SSRS poziciją jos atžvilgiu, parodyti Sovietų sąjungos ir Čekoslovakijos santykius.


Šaltasis karas ir politiniai santykiai jo metu yra labai plati ir daugelio istorikų paliesta tema. Tačiau kalbant apie Vidurio Europos ir Sovietų Sąjungos santykius „atšilimo“ laikotarpiu autorių sąrašas smarkiai susiaurėja. Pagrindiniais atspirties taškais tampa amerikiečių politologo William Taubman parašyta Nikitos Chruščiovo biografija, kuri atskleidžia esminius komunistų partijos pirmojo sekretoriaus politinius žingsnius. Taip pat Vidurio Europos padėtį 1953 – 1964 m padeda atskleisti lenkų istorikas Piotras Wandyčius ir išskirtinai Lenkijos padėtį atskleidžia Norman Davies. Siekiant susieti bendrus aspektus tarp komunistinio bloko valstybių padėjo britų istoriko Tony Judit knyga. Visos šios knygos padeda analizuojant Sovietų Sąjungos santykius su Rytų bloko šalimis ir padeda geriau atskleisti abiejų pusių požiūrį į susiklosčiusias situacijas.Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Lenkijos valstybės padėtis komunistiniame bloke4
  • 1. 1 Neramumai Lenkijoje ir Sovietų Sąjungos pozicija juose6
  • 2. Komunistų partijos padėtis Vengrijoje8
  • 2. 1 Vengrijos revoliucija. Sovietų Sąjungos vaidmuo joje9
  • 3. Čekoslovakijos padėtis Rytų bloke11
  • Išvados12
  • Literatūra13

Reziumė

Autorius
agnesu
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 23, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjunga

Istorija Prezentacija evitkus
Prezentacija pristato VISĄ EUROPOS Sąjungą. Istorija, jos įkūrimas. Labai daug naudingos informacijos. Svarbiausia informacija išryškinta. Yra daug stulpelinių, skritulinių diagramų, jos padeda analizuoti....