Importo ir eksporto statistinis tyrimas

27 psl. / žod.

Ištrauka

Eksportu ir importu yra laikomi atitinkamai prekių išvežimas ir įvežimas.
Kiekviena pasaulio šalis dėl skirtingos geografinės padėties, klimato,
istorijos ir tradicijų pasižymi skirtingais ištekliais ir gaminamų produktų struktūra bei kokybe.
Kiekviena valstybė suinteresuota, kad jos šalies ūkio ekonomika būtų kuo labiau
išvystyta ir subalansuota.
Eksportas yra užsienio prekyba, nagrinėjama iš prekių bei paslaugų pardavėjo
pozicijų. Atitinkamos šalies įmonę, vykdančią prekių bei paslaugų pardavimą kitoms šalies
įmonėms, vadiname eksportuotoju. Eksportui, kaip užsienio prekybos formai, būdingi du
pagrindiniai bruožai:
1) procesas būtinai vyksta mažiausiai tarp dviejų šalių, t.y. prekyba vykdoma už atitinkamos
valstybės nacionalinių ribų. eksportas yra neatskiriama valstybės politikos dalis, įeinanti į
vyriausybės programas.
2) eksportas susijęs su įvairių šalių piniginių (valiutinių) santykių naudojimu ir tokiais reiškiniais
kaip prekybos sąlygos, prekybos balansas. Šie reiškiniai rodo palankų eksporto rezultatą vienoms
šalims ir nepalankų – kitoms.
Importas - įgalina įsigyti prekes, kuriu šalies viduje arba iš viso nėra, arba prekes,
kuriu gamybai šalis neturi reikalingu gamybos veiksniu.
Darbo tikslai:
1. Suvokti statistinės analizės prasmę;
2. Suvokti pagrindinius ekonominės statistikos metodologinius ir organizacinius
principus, ekonominių reiškinių skaidą ir tarpusavio ryšius,dinamikos eilučių analizę ir tendencijos
prognozavimą;
3. Suvokti indeksų teoriją.
Darbo uždaviniai:
1. Apskaičiuoti santikinius dydžius;
2. Apskaičiuoti importo ir eksporto rodiklius;
3. Išmatuoti importo ir eksporto variaciją;
4. Apskaičiuoti dinamikos eilučių rodiklius;
5. Apskaičiuoti vidutinius dinamikos rodiklius;
6. Atlikti importo ir eksporto prognozavimą;
Darbo metodai:
Duomenų apdorojimo;
Statistinės analizės


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. IMPORTO IR EKSPORTO STATISTINIS TYRIMAS4
 • 2. SANTIKINIŲ DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMAS6
 • 3. IMPORTO IR EKSPORTO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS10
 • 4. IMPORO IR EKSPORTO VARIACIJOS MATAVIMAS13
 • 5. DINAMIKOS EILUČIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS15
 • 6. VIDUTINIŲ DINAMIKOS RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS20
 • 7. IMPORTO IR EKSPORTO PROGNOZAVIMAS22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24
 • PRIEDAI25

Reziumė

Autorius
ginteriukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.36
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 28, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
labai nuoseklus ir tikslus darbas

Susiję darbai

Brutto darbo užmokescio statistinis tyrimas

Apskaita Tyrimas 2015 m. redukee
Statistika – tikslusis mokslas, kuriame efektyviai panaudojami duomenys iš gautų bandymų ir eksperimentų. Į tai įeina ne tik duomenų rinkimas jų analizė ir...