Ekonomika ir verslas / Apskaita

Importo ir eksporto statistinis tyrimas

1 atsiliepimas
Autorius:
Eksportu ir importu yra laikomi atitinkamai prekių išvežimas ir įvežimas.
Kiekviena pasaulio šalis dėl skirtingos geografinės padėties, klimato,
istorijos ir tradicijų pasižymi skirtingais ištekliais ir gaminamų produktų struktūra bei kokybe.
Kiekviena valstybė suinteresuota, kad jos šalies ūkio ekonomika būtų kuo labiau
išvystyta ir subalansuota.
Eksportas yra užsienio prekyba, nagrinėjama iš prekių bei paslaugų pardavėjo
pozicijų. Atitinkamos šalies įmonę, vykdančią prekių bei paslaugų pardavimą kitoms šalies
įmonėms, vadiname eksportuotoju. Eksportui, kaip užsienio prekybos formai, būdingi du
pagrindiniai bruožai:
1) procesas būtinai vyksta mažiausiai tarp dviejų šalių, t.y. prekyba vykdoma už atitinkamos
valstybės nacionalinių ribų. eksportas yra neatskiriama valstybės politikos dalis, įeinanti į
vyriausybės programas.
2) eksportas susijęs su įvairių šalių piniginių (valiutinių) santykių naudojimu ir tokiais reiškiniais
kaip prekybos sąlygos, prekybos balansas. Šie reiškiniai rodo palankų eksporto rezultatą vienoms
šalims ir nepalankų – kitoms.
Importas - įgalina įsigyti prekes, kuriu šalies viduje arba iš viso nėra, arba prekes,
kuriu gamybai šalis neturi reikalingu gamybos veiksniu.
Darbo tikslai:
1. Suvokti statistinės analizės prasmę;
2. Suvokti pagrindinius ekonominės statistikos metodologinius ir organizacinius
principus, ekonominių reiškinių skaidą ir tarpusavio ryšius,dinamikos eilučių analizę ir tendencijos
prognozavimą;
3. Suvokti indeksų teoriją.
Darbo uždaviniai:
1. Apskaičiuoti santikinius dydžius;
2. Apskaičiuoti importo ir eksporto rodiklius;
3. Išmatuoti importo ir eksporto variaciją;
4. Apskaičiuoti dinamikos eilučių rodiklius;
5. Apskaičiuoti vidutinius dinamikos rodiklius;
6. Atlikti importo ir eksporto prognozavimą;
Darbo metodai:
Duomenų apdorojimo;
Statistinės analizės
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. IMPORTO IR EKSPORTO STATISTINIS TYRIMAS4
 • 2. SANTIKINIŲ DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMAS6
 • 3. IMPORTO IR EKSPORTO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS10
 • 4. IMPORO IR EKSPORTO VARIACIJOS MATAVIMAS13
 • 5. DINAMIKOS EILUČIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS15
 • 6. VIDUTINIŲ DINAMIKOS RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS20
 • 7. IMPORTO IR EKSPORTO PROGNOZAVIMAS22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24
 • PRIEDAI25

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
labai nuoseklus ir tikslus darbas
, 2016-03-13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo tyrimo objektas yra veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir [...]

Eksportas ir importas. Prekių kilmė
Referatas Eksportas ir importas. Prekių kilmė

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir įsijungus į ES bendrąją prekybos politikos erdvę, ji perėmė [...]

Sviesto ir pieno pastų importas į Lietuvą ir eksportas iš Lietuvos į įvairias pasaulio šalis 2009-ais, 2010-ais ir 2011-ais metais
Referatas Sviesto ir pieno pastų importas į Lietuvą ir eksportas iš Lietuvos į įvairias pasaulio šalis 2009-ais, 2010-ais ir 2011-ais metais

Šiame darbe analizuojami sviesto ir pieno pastų importas į Lietuvą ir eksportas iš Lietuvos į [...]

Importas ir eksportas Lietuvoje
Prezentacija Importas ir eksportas Lietuvoje

Kiekvienais metais importo ir eksporto rodikliai augo. Lietuva eksportuoja daug lietuviškų produktų. Lietuviškų produktų eksportas per metus [...]

Importo Lietuvoje (2008 – 2011 M.) statistinis tyrimas
Referatas Importo Lietuvoje (2008 – 2011 M.) statistinis tyrimas

Prekių ir paslaugų judėjimas tarp šalių susieja nacionalinius ūkius į bendrą rinkos sistemą ir sustiprina [...]

Įmonėje „Laivitė“ atlikto tyrimo rezultatų statistinė analizė
Referatas Įmonėje „Laivitė“ atlikto tyrimo rezultatų statistinė analizė

Darbo tikslas – ištirti darbuotojų finansinį išprusimą įmonėje “Laivitė” bei išanalizuoti šios įmonės finansinę veiklą.

UAB „Apranga“ akcijų biržos duomenų statistinis tyrimas
Referatas UAB „Apranga“ akcijų biržos duomenų statistinis tyrimas

1 užduotis. Statistinės informacijos šaltinis – internete [http://www.spekuliantai.lt/akciju-birza], 2012 03 20, Vilniaus biržoje vykusi, UAB [...]

Kuro ir energijos suvartojimo transporte statistinis tyrimas
Referatas Kuro ir energijos suvartojimo transporte statistinis tyrimas

Kuro ir energijos statistinis tyrimas sudarytas naudojantis juridinių asmenų (įmonių), vartojančių, gaminančių ar tiekiančių kurą [...]

Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas
Tyrimas Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas

Pastaruoju metu darbo jėgos skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tai daro įtaką mūsų šalies ekonomikos plėtrai [...]

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas
Kursinis darbas Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas (EKONOMINĖS STATISTIKOS KURSINIS DARBAS) "Kursinį darbą sudaro trys dalys [...]

Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas
Referatas Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas

Terminas „statistika“ kildinamas iš lotynų kalbos žodžio „status” - reiškiančio daiktų, padėtį, stovį, būklę ir [...]

Materialinių investicijų LR, Tauragės apskrityje ir jos rajonų avivaldybėse 2004-2009 m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Materialinių investicijų LR, Tauragės apskrityje ir jos rajonų avivaldybėse 2004-2009 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra materialinės investicijos tūkst. litų Lietuvos Respublikoje, Tauragės apskrityje ir Tauragės [...]

Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.
Diplominis darbas Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.

Santrauka Savarankiško darbo pavadinimas yra ,,Įmonių ilgalaikis turtas pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.“ [...]

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]