Modernių valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybių tyrimas UAB „X“

27 psl. / 6646 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Kiekvieno verslo subjekto tikslas - maksimizuoti pelną, UAB „X“ ne išimtis, įmonė yra išsikėlusi 3 pagrindiniu strateginius tikslus pelno maksimizavimui pasiekti. Tam, kad įmonės tikslai būtų įgyvendinti, taikant valdymo apskaitos metodus (ABC, subalansuotų rodiklių sistema) yra siekiama nustatyti ryšius tarp skirtingų veiklų, jų įtaką iškeltiems tikslams.sistema. Subalansuotų rodiklių sistema padeda, susieti strateginius tikslus tarpusavyje, nustatyti, kaip jie susiję tarpusavyje, padeda geriau komunikuoti vadybininkams ir darbuotojams, efektyviau valdoma informacija (skaičiuojami tik tie rodikliai, kurie įmonei atrodo svarbiausi). Trumpai tariant, labiau struktūrizuotai ir efektyviau valdoma įmonė, lengviau pasiekiami strateginiai tikslai.

Darbo tikslas - išanalizuoti UAB „X“ veiklą bei ištirti valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybes įmonėje.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti UAB „X“ išorinės ir vidinės aplinkos analizę.
 2. Įvertinti veikų kaštų apskaitos taikymo galimybes UAB „X“.
 3. Įvertinti subalansuotų rodiklių sistemos taikymo galimybes UAB „X“.

Turinys

 • ĮVADAS.3
 • UAB „X“ veiklos analizė.4
 • 1.1.    Trumpa bendrovės charakteristika.4
 • 1.2.    Organizacinė struktūra ir atsakomybių centrai5
 • 1.3.    UAB „X“ vidinės aplinkos analizė.6
 • 1.4.    UAB „X“ išorės aplinkos analizė.7
 • Veikų kaštų apskaitos sistemos taikymo galimybių uab „X“ tyrimas.11
 • Subalansuotų rodiklių sistemos taikymo galimybių tyrimas UAB „X“.16
 • Išvados.24
 • Literatūros sąrašas.25
 • Priedai26

Literatūros sąrašas
 1. Eurostat duombazė. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 2. Lietuvos statistikos departamentas. Statistinių rodiklių analizė. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=999e32f6-6f65-4cfa-a2f1-b76f6204ee85#/
 3. UAB „Kauno autobusai“ 2019 metų finansinės ataskaitos. Prieiga per internetą: http://kaunoautobusai.lt/wp-content/uploads/2017/09/2019-audituotas-finansini%C5%B3-ataskait%C5%B3-rinkinys-ir-metinis-prane%C5%A1imas.pdf
 4. UAB „Kauno autobusai“ 2020 metų finansinės ataskaitos. Prieiga per internetą: http://kaunoautobusai.lt/wp-content/uploads/2017/09/Finansini%C5%B3-ataskait%C5%B3-rinkinys-2020-m.-neaudituotas.pdf
 5. UAB „Kauno autobusai“ oficialus tinklalapis. Prieiga per internetą: http://kaunoautobusai.lt/apie-mus/bendroves-istorija/
 6. UAB „Kauno autobusai“ veiklos strategija 2025 m. Prieiga per internetą: http://kaunoautobusai.lt/wp-content/uploads/2017/09/Stateginis-planas_2015-2020.pdf
 7. UAB „Kauno autobusai“ kainininkas reklamoms. Prieiga per internetą: http://kaunoautobusai.lt/wp-content/uploads/2020/07/KA-kainininkas-06-01-LIGHT.pdf
Reziumė

Autorius
gabrijelee
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 5, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Valdymo apskaitos

Apskaita Referatas skorpione
Kelis pastaruosius dešimtmečius Lietuvos, taip pat ir pasaulio, vadybininkai, vertindami savo sprendimų įtaką įmonės veiklai ir uždirbamam pelnui, naudojosi finansinės apskaitos priemonių teikiama...

Valdymo apskaitos teorijos

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. velniasx
Teorijos sąvoką galima apibrėžti įvairiai- tarptautiniame žodžių žodyne teorija įvardijama kaip abstraktus mokslinis reiškinio aiškinimas ar tam tikros srities tiriamąjį dalyką aiškinančių mokslinių...