Neetiškos konkurencijos apraiškų analizė Lietuvoje

27 psl. / 4692 žod.

Ištrauka

Konkurencijos sąvoka kilusi iš lotyniško žodžio „concurrentia“. Šis žodis lotynų kalboje reiškia susidūrimą. O ekonomikos moksle konkurencija apibūdinama, kaip ūkio subjektų, kurie užsiima verslu, varžybos dėl rinkų, prekių ir vartotojų. Konkuruodami varžovai riboja vienas kito galimybes būti geriausiu savo rinkoje ir didina prekių, paslaugų gamybą, kurios yra aktualios vartotojams. Visgi visa konkurencija priklauso nuo vartotojų, nes kiekvienas iš jų renkasi sau tinkamas prekes ar paslaugas pagal kokybę, kainą, patikimumą. Taigi, jei ūkio subjektai trokšta turėti kuo didesnį skaičių klientų, konkurencija turi būti suprantama kaip kova dėl klientų, o ne su konkurentais.

Po Pirmojo pasaulinio karo, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, ji priėmė konkurencijos apsaugos įstatymus. Įstatymą sudarė 30 straipsnių, kurie numatė Konkurencijos įstatymo objektus, tiriamo objekto procedūras ir baudas už šio įstatymo nesilaikymą. Visose įstatymo straipsniuose skelbiama, kad konkurencija privalo būti etiška, sąžininga, kurios tikslas – užtikrinti ekonominę ir vartotojų gerovę. Tačiau mūsų šiuolaikiškame, vartotojiškame pasaulyje ne taip paprasta konkuruoti etiškai, nes visi žmonės trokšta turėti pinigų, gyventi lengvai ir patogiai, bet mažai kas nori dirbti sąžiningai ir sunkiai. Iš čia iškyla kita konkurencijos rūšis – neetiška konkurencija. Neetiška konkurencija pasižymi piktavališkais veiksmais, kurie kenkia konkurentams: darbuotojų perviliojimas, savavališkas žymens naudojimas, klaidingos informacijos pateikimas.

Darbo tyrimo objektas. Įvairūs ūkio subjektai, kurie užsiima neetiška konkurencija:

 1. UAB „Big trans“ ir UAB „Lietuvos pervežimo bendrovė“;
 2. Nekilnojamo turto brokeriai;
 3. Mažmeninės prekybos tinklai.

Darbo tikslas. Išnagrinėti neetiškos konkurencijos apraiškas ir jų pasekmes Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti, kas yra neetiška konkurencija.
 2. Išnagrinėti duomenys apie neetiškos konkurencijos apraiškas Lietuvoje.
 3. Išanalizuoti neetiškos konkurencijos padarinius.

Turinys

 • 1. TURINYS2
 • 2. ĮVADAS3
 • 3. TEORINĖ DALIS4
 • 3.1. Neetiškos konkurencijos raida Lietuvoje4
 • 3.2. Neetiškos konkurencijos samprata4
 • 4. PRAKTINĖ DALIS6
 • 4.1. Neetiška konkurencija, karteliniai susitarimai6
 • 4.2. Neetiška konkurencija tarp UAB „Big trans“ ir UAB „Lietuvos pervežimo bendrovės“ darbuotojo Vardenio Pavardenio8
 • 4.2.1. Dėl ko kilo ginčas tarp šių bendrovių?8
 • 4.2.2. Bylos iškėlimas8
 • 4.3. Nekilnojamo turto agentų neetiška konkurencija Lietuvoje13
 • 4.4. Neetiška reklama14
 • 4.5. Nesąžininga konkurencija tarp mažmeninės prekybos tinklų15
 • 4.5.1. UAB MAXIMA LT ir UAB „Mantinga“ sudarė draudžiamą susitarimą15
 • 5. Anketos „Neetiška konkurencija Lietuvoje“ analizė19
 • 6. IŠVADOS23
 • 7. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS25
 • 8. PRIEDAI- Anketa25

Reziumė

Autorius
radvilee
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 29, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Lietuvos šilumos tinklų įmonės analizė

Vadyba Referatas eglekrug
Kiekvienos įmonės paskirtis – gaminti gamybos priemones, vartojimo reikmenis arba atlikti patarnavimus. Gamybos procese galima išskirti tris sudedamąsias dalis: darbą, darbo priemones ir...

APB "Apranga" veiklos ir finansų analizė

Vadyba Referatas 2011 m. darbaidarbeliai
Šiaոԁieո Lietuvoje ոeԁaugelis įmoոių atlieka fiոaոsiոės būklės aոalizę ir progոozavimą arba tai ԁaro formaliai, mažai ԁėmesio skirԁami aոalitiոės iոformacijos svarbai priimaոt spreոԁimus. Tačiau...