Viešosios elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje, jų analizė

21 psl. / 4058 žod.

Ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas.Šiuolaikinėje visuomenėje žinios ir informacija turi didžiausią įtaką įvairių gyvenimo sričių plėtotei. Nuolatinė informacinių ir ryšių technologijų plėtra sukelia daug pokyčių įvairiuose visuomenės gyvenimo srityse. Ši plėtra yra dažniausiai siejama su informacinės visuomenės raida. Informacinės visuomenės raidos pokyčiai, daugiausia įtakos turi viešųjų paslaugų teikimo kokybei. Perėjimas nuo viešųjų paslaugų teikimo įprastais būdais prie viešųjų paslaugų teikimo elektroninėmis formomis yra ne tik pageidaujamas piliečių, bet ir suteikia pranašumą pačioms vyriausybėms. Paslaugos, kurios yra teikiamos elektronine forma leidžia sumažinti paslaugų teikimo kaštus. Bendrąja prasme, elektroninė valdžia suteikia galimybę naudotis paslaugomis visą parą, didesnį prieinamumą ir galimybę gauti viešąją paslaugą.Deka viešųjų elektroninių paslaugų nuolatinio tobulėjimo, paslaugos taip pat yra teikiamos ir Lietuvos piliečiams užsienyje.
Temos problema–koks yra elektroninių paslaugų teikiamų Lietuvos piliečiams užsienyje brandos lygis?
Tyrimo objektas – viešosios elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje.
Darbo tikslas – išsiaiškinti kokios yra teikiamos viešosios e – paslaugos Lietuvos piliečiams užsienyje ir nustatyti jų brandos lygį.
Darbo uždaviniai:
Apžvelgti informacinės visuomenės raidą;
Apibrėžti kas yra e – paslaugos;
Apibrėžti kas yra viešosios e – paslaugos;
Trumpai apibūdinti viešųjų paslaugų perkėlimo iš tradicinės į elektroninę terpę brandos lygio vertinimą;
Pateikti paslaugas, kurios yra teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje;
Apibūdinti konsulinės registracijos esmę ir nustatyti jos brandos lygį;
Apžvelgti gyvenamosios vietos deklaravimo svarbą ir nustatyti jos brandos lygį;
Apžvelgti muitinės deklaracijas ir pateikti brandos lygį;
Trumpai apžvelgti finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) LR piliečių palaikams parvežti į LR teikimą ir nustatyti jo brandos lygį;
Pateikti išvadas ir pasiūlymus.
Tyrimo metodai – mokslinės metodinės literatūros apžvalga ir analizė, duomenų paieška internete.


Turinys

 • Įvadas3
 • I. Teorinė dalis4
 • 1.1. Informacinės visuomenės raida4
 • 1.2. E – paslaugos7
 • 1.3. Viešosios e – paslaugos8
 • 1.4. Viešųjų paslaugų perkėlimo iš tradicinės į elektroninę terpę brandos lygio vertinimas9
 • II. Praktinė dalis11
 • 2.1. Viešosios e - paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje11
 • 2.2. Konsulinė registracija12
 • 2.3. Gyvenamosios vietos deklaravimas14
 • 2.4. Muitinės deklaracijos15
 • 2.5. Finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimas16
 • Išvados18
 • Literatūros sąrašas20

Reziumė

Autorius
kuka12
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 4, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

UAB „X“ kazino teikiamų paslaugų analizė

Vadyba Praktikos ataskaita edita27
Lošimai ir sėkmės (kitaip tariant pasisekimų, laime grindžiami) žaidžiami jau tūkstančius metų ir sutinkami visose kultūrose. Nors praeityje ne sykį mėginta juos uždrausti,...