AB „Lietuvos energija“ rizikos veiksniai, jų analizė

26 psl. / 5942 žod.

Ištrauka

Mano pasirinkta kursinio darbo tema - Rizikos analizė ir mažinimo priemonės įmonėje. Šios temos aktualumas, mano manymu yra svarbus kiekvienai įmonei, kadangi svarbu atlikti vieningą sistematinį tyrimą, kurio metu objektas arba subjektas skaidomas į atskiras dalis, o šios yra tiriamos, tvarkomos, rūšiuojamos, tam kad įmonei nekiltų grėsmė netekti dalies savo kapitalo, negauti reikiamų pajamų bei patirti papildomų išlaidų vykdant ekonominę veiklą. Analizuojant įmonės riziką įmonė nagrinėjama kaip vientisa sistema: įvairiais prekės gyvavimo laikotarpiai ir prekės kūrimo ciklais. Tam kad rizika nekeltų grėsmės reikia užtikrinti veiklos saugumą ir imtis rizikos valdymo priemonių. Įmonės vadovybės vaidmuo sprendžiant rizikos valdymo problemas yra pagrindinis, nes ji tvirtina rizikos mažinimo veiksmų programą.
Problema – pasirinktos įmonės AB „Lietuvos energija“ rizikos veiksniai, jų analizė.
Darbo tikslas – pateikti rizikos analizės esmę ir jos mažinimo priemones pasirinktoje įmonėje AB „Lietuvos energija“.
Darbo uždaviniai:
• Apibrėžti rizikos sąvoką;
• Apibūdinti rizikos analizės būdus;
• Įvertinti AB „Lietuvos energija“ riziką;
• Pateikti išvadas.
Darbo objektas – įmonės rizika.
Darbo metodai: literatūros, įmonės informacijos šaltinių (finansinės atskaitomybės dokumentų, statistinių ataskaitų) analizė. Įmonės informacijos šaltiniai analizuojami, taikant rodiklių dinamikos ir struktūros analizės bei grafinius metodus.


Turinys

 • 1. RIZIKOS SĄVOKA IR ANALIZUOJAMOS DALYS4
 • 1.1. Rizikos ir neapibrėžtumo samprata4
 • 1.2. Rizikos sąvoka ir funkcijos4
 • 1.3. Rizikos identifikavimo būdai5
 • 1.4. Rizikos veiksniai ir klasifikacija7
 • 1.5. Bendra rizika ir pelningumas10
 • 2. RIZIKOS ANALIZĖS BŪDAI12
 • 2.1. Rizikos valdymas sisteminiu požiūriu12
 • 2.2. Rizikos reguliavimo metodai13
 • 2.3. Rizikos reguliavimas ir padalinio struktūrizavimas17
 • 3. AB „Lietuvos energija“ RIZIKOS ĮVERTINIMAS19
 • 3.1. Įmonės veikla19
 • 3.2. AB „Lietuvos energija“ rizikos veiksnių analizė19
 • 3.3. AB „Lietuvos energija“ rizikos mažinimo priemonės21
 • 3.4. AB „Lietuvos energija“ akcijų rizika21
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA28

Reziumė

Autorius
kotryna
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Lietuvos šilumos tinklų įmonės analizė

Vadyba Referatas eglekrug
Kiekvienos įmonės paskirtis – gaminti gamybos priemones, vartojimo reikmenis arba atlikti patarnavimus. Gamybos procese galima išskirti tris sudedamąsias dalis: darbą, darbo priemones ir...

Neetiškos konkurencijos apraiškų analizė Lietuvoje

Vadyba Referatas 2018 m. radvilee
Konkurencijos sąvoka kilusi iš lotyniško žodžio „concurrentia“. Šis žodis lotynų kalboje reiškia susidūrimą. O ekonomikos moksle konkurencija apibūdinama, kaip ūkio subjektų, kurie užsiima...