Lietuvos šilumos tinklų įmonės analizė

23 psl. / 5300 žod.

Ištrauka

Kiekvienos įmonės paskirtis – gaminti gamybos priemones, vartojimo reikmenis arba atlikti patarnavimus. Gamybos procese galima išskirti tris sudedamąsias dalis: darbą, darbo priemones ir darbo objektus. Gamybos proceso organizavimas turi būti derinamas su įvairiomis įmonės veiklos sritimis. Mokslinės techninės pažangos sąlygomis pirmiausia gamyba derinama su gaminių tyrimo ir plėtros organizavimu (gaminių atnaujinimas, konstravimas, gamybos technologijos projektavimas), ši su marketingu ir t.t. Kitas žingsnis – tai gamybos aprūpinimas viskuo, kas užtikrintų normalią jos eigą (aprūpinimas medžiaginėmis vertybėmis, įrankiais, įrengimais, remontu, transportu, energija). Labai glaudus marketingo ir gamybos ryšys, reikalaujantis priderinti gamybą prie rinkos.

Sprendžiant visus gamybos proceso organizavimo uždavinius, būtina atsižvelgti į tai, kad gamybos procesas – tai atvira sistema, kuri fiziniais ir informaciniais ryšiais susieta su kitomis sistemomis (įmonėmis, teikėjais, pirkėjais, darbo rinka ir pan.) ir sudaryta iš daugelio atskirų posistemių (tarnybų, cechų ir kt.), kurių fiziniai ir informaciniai tarpusavio ryšiai turi būti racionaliai organizuoti. Tai būtina gamybos proceso efektyvaus funkcionavimo sąlyga.

Visos organizacijos darbo sėkmė visada priklauso nuo aplinkos: vidinės ir išorinės. Vidinė aplinka - tai technologija, bendradarbiai, žemesni, aukštesni ir lygūs valdininkai. Nuo jų susiklausymo, susitarimo, sugebėjimo bendrai dirbti siekiant tikslo priklauso organizacijos sėkmė ir ateitis. Organizacijos vidinę aplinką formuoja jos tikslai, struktūra, uždaviniai, technologija ir dirbantieji žmonės.

Galima išskirti išorinę aplinką: energija, žaliavos, medžiagų tiekėjai, transportas, medicininis ir buitinis aptarnavimas, prekyba ir t.t. Jei ši infrastruktūra veikia optimaliai, dirbantieji neturi problemų, tai atsiliepia bendriems organizacijos darbo rezultatams.

Organizacijos sėkmės komponentai yra efektyvumas, naudingumas, pelningumas. Šie rodikliai apibūdina santykį gautų iš gamybos pajamų su jos organizavimui išleistų lėšų dydžių. Efektyvumas yra santykinis rodiklis. Absoliutus rodiklis yra efektas. Tai yra konkreti pinigų suma, grynasis pelnas, kuris panaudojamas tolesnių tikslų įgyvendinimui. Kitas sėkmės rodiklis - našumas. Tai pagaminamų gaminių kiekis per laiko vienetą. Našumo rodiklis susietas su kokybe.

Ištekliai, reikalingi įmonės darbui, nustatomi pagal projektinį jos pajėgumą. Remiantis gamybinio pajėgumo rodikliais apskaičiuojamas reikalingas gamybinis plotas atskiriems padaliniams. Priklausomai nuo gamybos išdėstymo projektuojamos ryšių priemonės tarp atskirų padalinių. Apibendrinus minėtus klausimus, rengiami keli generalinio komponavimo variantai, kur nurodomi visi išmatavimai, kiekvieno padalinio vieta, privažiavimo keliai, praėjimai ir kt. Kiekviename padalinyje nurodomas gamybinių įrengimų skaičius, jų išdėstymas, aptarnavimo schemos, darbo vietos, sandėliai, gamybinio transporto maršrutai ir kt. Visi minėti skaičiavimai ir išdėstymai atliekami personaliniais kompiuteriais, panaudojant iš anksto parengtas tam tikslui programas. Visose gamybos įmonėse reikalinga turėti tam tikrą atsargų kiekį. Jos sudaromos siekiant garantuoti ritmingą ir nuoseklų visų padalinių darbą.

Kursinio darbo tikslas analizuoti Lietuvos šilumos tinklų įmonę, kurios pagrindinė veikla – vartotojų aprūpinimas šiluma ir karštu vandeniu.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. TEORINĖ DALIS6
 • 1.1.Strateginis valdymas6
 • 1.2. Strateginis planavimas7
 • 1.3. Aplinkos dinamikos analizė9
 • 1.4. Vidinė ir išorinė analizė10
 • 1.5. Makro aplinkos elementai10
 • 1.6. Klientų analizė11
 • 1.7. Ištekliai ir strategija12
 • 1.8. Silpnybės, stiprybės – grėsmės, galimybės12
 • 1.9. Žmonių išteklių analizė12
 • 1.10. Finansinių išteklių analizė13
 • 1.11. Organizacijos vizija misija ir tikslai14
 • 2. ANALITINĖ DALIS16
 • 1. Situacijos analizė16
 • 2.1.1. Makroaplinkos analizė16
 • 2.1.2. Veiklos srities (šakos) analizė18
 • 2.1.3. Konkurencinės aplinkos analizė19
 • 2.1.4. Vidinė organizacijos analizė20
 • 2. SWOT analizė22
 • 3. Strategijos formulavimas23
 • 4. Ištekliai ir strategija23
 • 4.1. Vertės grandinės23
 • 3. PROJEKTINĖ DALIS24
 • 3.1. Veiksmų sąrašas24
 • Literatūros sąrašas:24

Reziumė

Autorius
eglekrug
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 2, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. rasa13
Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi. Augant turistinių paslaugų pasiūlai,...

UAB Rūta: įmonės vadybos analizė

Vadyba Referatas 2014 m. salvete
Rūta“ – seniausias tebeveikiantis saldainių fabrikas Lietuvoje, pradėjęs savo veiklą dar 1913 metais Šiauliuose. Viskas prasidėjo nuo nedidelės saldainių dirbtuvės, kurią įkūrė saldainių...