Infliacijos priežastys

15 psl. / 3282 žod.

Ištrauka

 

Viena opiausių ir sudėtingiausių makroekonominių problemų yra infliacija. Su ja susiduria tiek besivystančios, tiek ir išsivysčiusios valstybės, ne išimtis ir Lietuva. Pasak Skomino (2009), infliacija – tai besitęsiantis, nuolatinis kainų lygio kilimas arba piniginio vieneto perkamumo pajėgumo nuolatinis mažėjimas. Taip pat iš čia seka, kad:

 • Infliacija yra besitęsiantis procesas, nuolatinis kainų kilimas, o ne didesnės kainos;
 • Infliacija yra ne atskirų prekių ar paslaugų, o bendrų kainų lygio kilimas;
 • Infliacija yra fenomenas susijęs su pinigų pasiūla (Skominas, 2009).

Infliacijos augimo tempai yra matuojami ir jų rezultatą parodo pagrindinis infliacijos rodiklis - vartotojų kainų indeksas (CPI, angl. consumer price index) bei bendrojo vidaus produkto (BVP) defliatorius (Snieška 2006). Ekonomikos terminų ir sąvokų žodyne (1999) yra pateikiami tokie apibrėžimai, kad vartotojų kainų indeksas yra rodiklis, kuris parodo vartojimo prekių ir paslaugų krepšelio, kurį įsigyja, už kurį sumoka ir kurį namų ūkiai panaudoja tiesiogiai patenkindami vartojimo poreikius, vidutinį kainų lygio pokytį per tam tikrą laiko tarpą. Vartotojų kainų indeksas neapima prekių ir paslaugų, skirtų gamybai. BVP defliatorius apibūdinamas kaip kainų lygio indeksas, kuriuo matuojamas vidutinis šalies produkcijos kainų lygis, palyginti su kainų lygiu, buvusiu baziniais metais (Ekonomikos terminų ir sąvokų žodynas, 1999).

Įvairūs ekonominiai veiksniai turi įtakos infliacijai t.y. namų ūkių bei valstybės sektoriaus vartojimas, kintantis darbo užmokestis šalyje, nedarbo lygis, besikeičiančios palūkanų normos ir taip pat paskolų suteikimo kiekiai šalies gyventojams bei, žinoma, besikeičiančios žaliavų kainos. Įvertinus šiuos didelę įtaką darančius veiksnius šalies ekonomikai ir priėmus tinkamus sprendimus ateityje būtų galima numatyti infliaciją.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ŠALTINIŲ APŽVALGA4
 • 1.1. Infliacijos tipai ir formos4
 • 1.2. Infliacijos priežastys5
 • 1.2.1. Bendrosios paklausos infliacija6
 • 1.2.2. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija8
 • 2. LIETUVOS IR ŠVEDIJOS EKONOMINIS PALYGINIMAS ATSIŽVELGIANT Į INFLIAICJĄ11
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Infliacija Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas gab13
Infliacija – tai piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu. Infliacija reiškia, kad kyla bendras visų prekių ir...

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys

Ekonomika Referatas 2014 m. grigdanga
Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Daugelis politikų, įvertindami ekonomikos...

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys

Ekonomika Referatas 2014 m. grigdanga
Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Daugelis politikų, įvertindami ekonomikos...

Tarptautinės migracijos priežastys

Ekonomika Referatas 2018 m. vilelune
Darbo aktualumas: Migracinis gyventojų judėjimas yra vienas iš pagrindinių šiuolaikinės visuomenės bruožų, kuris pastaruoju metu tapo ypač svarbus tiek visuomenei, tiek mokslininkams. Laisvas...

Infliacijos susidarymo priežastys ir pasekmės

Ekonomika Referatas 2008 m. guoba
Ekonomikos augimas - tai nuolatinis gamybos pajėgumų didėjimas, pasireiškian­tis nacionalinio produkto (pajamų) apimties didėjimu ir yra vienas iš pagrindinių ekonomikos plėtros tikslų. Istoriškai...