Vilniaus miesto demografinių rodiklių pokyčiai nuo 2011 iki 2015 metų

24 psl. / 2747 žod.

Ištrauka

Gyventojų skaičius yra vienas svarbiausių statistinių rodiklių, nusakančių šalies, regiono, miesto dydį, ekonominį ir socialinį reikšmingumą. Lietuva yra maža valstybė ir net nedidelis gyventojų skaičiaus mažėjimas juntamas skausmingai. XXI amžiaus pradžios gyventojų skaičiaus pokyčiai visoje Lietuvoje yra vertinami neigiamai, yra itin juntami, gyventojų skaičius mažėja akivaizdžiai. Tokioje situacijoje aktualu yra nagrinėti, kokia yra tiek visose šalies, tiek atskirų regionų, miestų demografinė situacija ir kokia tendencija būdinga demografinei kaitai.


Demografinių procesų svarbą lemia tai, jog ,,gyventojai, jų skaičius, koncentracija, struktūra ir kiti požymiai yra svarbūs valstybės gyvenimui dar ir tuo, kad tai yra žmogiškieji ištekliai. Jie svarbesni už kitus (gamtinius išteklius, naudingąsias iškasenas ir pan.), nes yra aktyvieji ištekliai: žmonės yra ne tik vartotojai, bet ir visų materialinių bei dvasinių gėrybių, pažangos kūrėjai“ (Vaitekūnas, 2008, p. 2).


Demografinius procesus apibūdina keletas grupių svarbių rodiklių. Remiantis V. Rudzkiene (2005), išskiriamos šios demografinių rodiklių grupės: gyventojų skaičiaus rodikliai, gimstamumo rodikliai, mirtingumo rodikliai, natūrai gyventojų kaita.


Šiame darbe analizuojami demografinių rodiklių pokyčiai Vilniaus mieste 2011 iki 2015 metų laikotarpiu. Atliekant analizę Vilniaus m. analizuojamas gimstamumas, mirtingumas, natūralus gyventojų prieaugis. Vilniaus m. demografinių rodiklių statistinių duomenų analizė atliekama lyginant su bendra situacija Lietuvos Respublikoje.


Turinys

 • TURINYS
 •  
 • ĮVADAS
 • 3
 • TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 • 4
 • REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
 • 5
 • 3.1. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Vilniaus m.
 • 5
 • 3.2. Gimstamumo analizė
 • 7
 • 3.3. Mirtingumo analizė
 • 9
 • 3.4. Natūralaus gyventojų prieaugio rezultatai
 • 21
 • IŠVADOS
 • 22
 • LITERATŪRA
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  

Literatūros sąrašas

 1. Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat
 2. LR statistikos departamentas, 2016. [žiūrėta 2016-10-08]. Prieiga per Internetą: <http://www.stat.gov.lt/>.
 3. Rudzkienė V. Socialinė statistika. MRU. Vilnius, 2005.
 4. Vaitekūnas S. 2008. Lietuvos žmogiškieji ištekliai: dabar ir galimi ateities variantai. Tiltai, nr. 3, p. 1-28
 5. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras http://www.vvsb.lt/


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 16, 2023
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Skaidrių skysčio lūžio rodiklio nustatymas refraktometru

Medicina Laboratorinis darbas 2020 m. woops
Šis laboratorinis darbas supažindins su refraktometriniais medžiagų tyrimo metodais. Teorijoje aprašytos lygtys padės apskaičiuoti absoliutujį lūžio rodiklį, medžiagos dispersiją bei šviesos fazinių greičių...