Mažeikių rajono gamtiniai ištekliai

18 psl. / 3680 žod.

Ištrauka

Visi gamtos elementai kaip žemė, vanduo, oras, klimatas, augalija ir kiti gamtiniai ištekliai yra labai svarbūs visuomenei, plačiai naudojami rekreacijos ir turizmo srityje bei žmogaus preikiams tenkinti. Sukuriama abipusė priklausomybė - gamtos ištekliai sudaro sąlygas žmonijai egzistuoti ir vystytis, o žmogus, plėtodamas gamybą, daro mokslo ir technikos pažangą.
Analizuojant Mažeikių rajoną, esantį šiaurės vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, Telšių apskrityje, kuris ribojasi su Latvija, Akmenės, Telšių, Plungės bei Skuodo rajonais tenka pastebėti, jog kaip ir daugelis Lietuvos rajonų Mažeikių kraštas nepasižymi ypatingais gamtiniais ir geografiniais dariniais. Nėra slidinėjimui tinkančių kalnų ar vandens poilsiui pritaikomų vandens telkinių. Rajonas išsidėstęs atokiau nuo kitų didesnių Lietuvos miestų, o kraštovaizdžiui būdingos lygumos, miškai, tankus upių ir kanalų tinklas. Ilgiausia per rajoną tekanti upė yra Venta. Be to viso rajono vandenys priklauso Ventos baseinui. Kraštas taip pat nepasižymi ir ežerų gausa – jų tėra 5. Didžiausias ir gamtiniu požiūriu vertingiausias yra 346 ha Plinkšių ežeras. Kiti – Sedos, Medžialenkės, Maigų ir Meižių ežerai bei didesnė Raudonoji pelkė.
Mažeikių rajonas patenka į vėsiojo vidutinio klimato zoną su vidutinio šiltumo vasaromis bei vidutinio šaltumo žiemomis. Šalčiausias mėnuo rajone yra sausis, kai temperatūra nukrinta iki –4,7°C, o šilčiausias – liepa (16,4°C). Tuo tarpu absoliuti maksimali temperatūra svyruoja nuo 8,7°C (sausis) iki 32,8 (birželis). Per metus vidutiniškai iškrinta nuo 650 iki 800 mm kritulių, vidutinis vėjo greitis 10,2 metro aukštyje nuo žemės 3,7 m/s. Taigi vėjuoti žiemos ir rudens mėnesiai bei ramios vasaros atspindi šiaurės vakarų Lietuvos bendriausias klimatines sąlygas, kurios yra glaudžiai susijusios su rekreacijos ir turizmo plėtojimu.
Augant žmonių skaičiui rajone, neišvengiamai auga ir gamtos išteklių naudojimas. Kuo daugiau naudojama išteklių, tuo neišvengiamai spartėja neigiamas žmogaus poveikis aplinkai. Didžiausią neigiamą poveikį ne tik aplinkai, bet ir žmonijai daro Mažeikių elektrinės, katilinės ir ORLEN Lietuva (buvusios Mažeikių naftos) išmetami teršalai. Kadangi pagrindinis jų naudojamas kuras šiuo metu yra mazutas, todėl pagal išmetamų į orą teršalų kiekį, elektrinė ir katilinė yra laikomos vienos iš didžiausių teršėjų Lietuvoje.
Nepaisant didelio užterštumo Mažeikių rajono teritorijoje didžiausią rekreacinį potencialą turi Ventos regioninis parkas, kuris kartu su Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio draustiniais puošia Mažeikių rajoną. Tačiau ne visada gamtiniai ištekliai gali teikti naudą, ypač jeigu jie yra naudojami netinkamai. Dar svarbu tinkamai pasirinkti objektą, kuris pritrauktų reikiamą turistų kiekį ir sudarytų palankias sąlygas vystytis rekreacijai bei turizmui.
Kad galėtume įvertinti Mažeikių rajono gamtinių išteklių rekreacinę vertę ir potencialą, reikalingas tiriamas objektas - Mažeikių rajono gamtiniai ištekliai, tinkantys rekreacijos ir turizmo plėtrai. Norint jį išnagrinėti reikia: apibūdinti gamtinius išteklius, sampratą bei jų klasifikavimą; išnagrinėti savybes, būtinas plėtoti turizmui ir rekreacijai; įvertinti būtinų rekreacijai ir turizmui naudojamų savybių įtaką išteklių panaudojimui.


Turinys

 • 1. ĮVADAS
 • 2. GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ SAMPRATA BEI REIKŠMĖ REKREACIJAI IR TURIZMUI
 • 2.1. gamtinių išteklių klasikacija
 • 2.2. gamtinių išteklių panaudojimas ir ribotumas
 • 3. VANDENS APYTAKA GAMTOJE
 • 3.1. vandens telkiniai, jų svarba turizmui bei panaudojimas
 • 4. GYVŪNIJA IR JOS REIKŠMĖ
 • 5. KLIMATAS
 • 5.1 klimato klasifikacija
 • 5.2. klimato ir orų poveikis turizmui
 • 6. MAŽEIKIŲ RAJONO TURIZMO BŪKLĖ IR JOS TOBULINIMO GALIMYBĖS
 • 6.1. gamtiniai ir geografiniai ypatumai
 • 7. VANDENS TELKINIAI
 • 7.1. Mažeikių rajono ežerai
 • 7.2. upės
 • 7.3. tvenkiniai
 • 8. MAŽEIKIŲ RAJONO KLIMATAS IR JO ĮTAKA
 • 8.1. aplinkos oro kokybė
 • 8.2 “Mažeikių naftos” veiksnys
 • 9. MAŽEIKIŲ RAJONO GYVŪNIJA
 • 9.1. gyvūnijos nykimo priežastys
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
roberta_111
Tipas
Referatas
Dalykas
Geografija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 7, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Žemė ir jos ištekliai

Geografija Referatas neringako1996
Žmogaus reikmėms tenkinti naudojami gyvosios ir negyvosios gamtos elementai, vadinami gamtos ištekliais. Gamtos ištekliai – tai gamtos elementai (žemė, vanduo, oras, klimatas, augalija,...

Plungės rajono gamtiniai ištekliai

Geografija Referatas roberta_111
XX a. atsirado ypatinga žmogaus veiklos sritis – rekreacija – apimanti poilsį ir turizmą, skirtą žmogaus dvasinėms bei fizinėms jėgoms atstatyti. Rekreacinis sąjūdis...

Žemės gelmių ištekliai

Geografija Prezentacija 2016 m. ievuxs
Darbas vertas geriausio pažymio, su įvairiomis nuotraukomis ir įdomiais faktais. Puikiai tiks ir kaip pvz.

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Geografija Prezentacija akvilyy
•Atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai gamtos ištekliai, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą sąlygoja gamtos ar žmogaus sukurti procesai. •Tai saulės, •vėjo, • geoterminė, •hidro,...

Rokiškio rajonas, jo gamtinė vertė

Geografija Prezentacija giedriusnote3
•Rokiškis- miestas Lietuvos šiaurės rytuose, Panevėžio apskrityje. Turi sieną su Latvija. Miestas minimas nuo 1499m. •Gyventojų (2011 m.): 34930. Vyrų 47%, moterų 53%....