Istorijos studijos Vytauto Didžiojo universiteto humanitariniame fakultete 1922 - 1939 metais

8 psl. / 1843 žod.

Ištrauka

Nuo 1920 m. Kaune veikė Aukštieji kursai, kurie 1922 m. perorganizuoti į valstybinį Lietuvos universitetą, kuris 1930 m. pervadintas Vytauto Didžiojo vardu (toliau – VDU). Pagal statutą universitete buvo įsteigti šeši fakultetai: Humanitarinių mokslų, Matematikos-gamtos, Medicinos, Technikos, Teisės ir Teologijos-filosofijos. Dar vienas Evangelikų teologijos fakultetas buvo įsteigtas po trejų metų. Humanitarinių mokslų fakultetą sudarė šešiolika katedrų: filosofijos, psichologijos, pedagogikos, lyginamojo mokslo, lietuvių ir giminingų tautų kalbų mokslo, semitų kalbų mokslo ir literatūros, slavų kalbų, graikų kalbos, lotynų kalbos, lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, visuotinės istorijos, meno teorijos ir istorijos, archeologijos. Įdomu, tai kad katedros smulkiai išskirstytos. Šios katedros egzistavo iki 1939 m. pabaigos, kadangi 1940 metais humanitarinis fakultetas buvo perkeltas į Vilnių ir reorganizuotas pagal sovietinius kriterijus. Šie faktai apriboja darbo chronologines ribas 1922 – 1939 metais. Darbo objektu pasirinktas istorijos mokslas Humanitariniame fakultete. Kadangi istorijos katedrų įsteigimas, jų veikla aptariamuoju laikotarpiu, reiškė istorijos mokslo institucionalizavimo pradžią.


Turinys

  • Įvadas3
  • Studijų organizavimo ypatumai4
  • VDU personalas5
  • Mokslo šaltinių bazė6
  • Istorijos seminarai7
  • Išvados8
  • Naudotos literatūros sąrašas9

Reziumė

Autorius
baltakopa
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Istorijos viso kurso konspektas VBE

Istorija Konspektas neila
Konspekte pateiktas visas istorijos kursas, todėl tikrai pravers besiruošiant istorijos valstybiniam egzaminui. Informacija pateikta labai glaustai, todėl lengva mokytis.

Lietuvių emigracijos istorija

Istorija Referatas donatak
Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis) – gyventojų kėlimasis iš vienos vietos į kitą. Dėl migracijos šalyje daugėja kitakalbių skaičius, mažėja savos tautos...

Istorija: Kryžiaus žygiai (lentelė)

Istorija Paruoštukė 2015 m. besmart
Paruoštukė istorijos pamokai apie Kryžiaus žygius (visi 8 žygiai + vaikų žygiai). Medžiaga sukonspektuota ir pateikta aiškioje lentelėje (žygis - metai - eiga).

Karūnos ir jų istorija

Istorija Prezentacija 2020 m. majus
Artėja istorijos kontrolinis o kaip tik mokėtės apie karūnas? Tai greitas ir lengvas būdas prisiminti tai ką mokėmės apie karūna... ar tiesiog dėl...