Humanitariniai mokslai / Istorija

Istorijos studijos Vytauto Didžiojo universiteto humanitariniame fakultete 1922 - 1939 metais

0 atsiliepimų
Autorius:
Nuo 1920 m. Kaune veikė Aukštieji kursai, kurie 1922 m. perorganizuoti į valstybinį Lietuvos universitetą, kuris 1930 m. pervadintas Vytauto Didžiojo vardu (toliau – VDU). Pagal statutą universitete buvo įsteigti šeši fakultetai: Humanitarinių mokslų, Matematikos-gamtos, Medicinos, Technikos, Teisės ir Teologijos-filosofijos. Dar vienas Evangelikų teologijos fakultetas buvo įsteigtas po trejų metų. Humanitarinių mokslų fakultetą sudarė šešiolika katedrų: filosofijos, psichologijos, pedagogikos, lyginamojo mokslo, lietuvių ir giminingų tautų kalbų mokslo, semitų kalbų mokslo ir literatūros, slavų kalbų, graikų kalbos, lotynų kalbos, lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, visuotinės istorijos, meno teorijos ir istorijos, archeologijos. Įdomu, tai kad katedros smulkiai išskirstytos. Šios katedros egzistavo iki 1939 m. pabaigos, kadangi 1940 metais humanitarinis fakultetas buvo perkeltas į Vilnių ir reorganizuotas pagal sovietinius kriterijus. Šie faktai apriboja darbo chronologines ribas 1922 – 1939 metais. Darbo objektu pasirinktas istorijos mokslas Humanitariniame fakultete. Kadangi istorijos katedrų įsteigimas, jų veikla aptariamuoju laikotarpiu, reiškė istorijos mokslo institucionalizavimo pradžią.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1843 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Studijų organizavimo ypatumai4
  • VDU personalas5
  • Mokslo šaltinių bazė6
  • Istorijos seminarai7
  • Išvados8
  • Naudotos literatūros sąrašas9