Pavojingų krovinių vežimo ypatumai

22 psl. / 4552 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Krovinių gabenimas - plati verslo sritis, reikalaujanti gero rinkos bei skirtingų krovinių savybių išmanymo. Įmonės darbuotojai užsiimantys šia veikla turi ilgametės patirties dirbdami su įvairiausiais kroviniais. Efektyviai koordinuodami veiklą, pervežimų specialistai gali pasiūlyti optimalų gabenimo sprendimą. Kiekvienos įmonės poreikis yra savitas, todėl išsamų pasiūlymą galima pateikti tik išsiaiškinę kliento reikalavimus, poreikius ir lūkesčius, darbų apimtis, periodiškumus ir kitą naudingą informaciją.
Krovinių gabenimas – krovinių (prekių, produkcijos, siuntų, baldų, pianinų ir kitų daiktų) pervežimas krovininėmis kelių transporto priemonėmis iš vienos vietos į kitą (iš pakrovimo vietos į iškrovimo vietą). Krovinių gabenimą turi teisę atlikti krovinio vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti krovinius. Kiekvienais metais krovinių pervežimų skaičius didėja dėl paklausos poreikio, visa tai galime pamatyti atsivertę statistikos departamento internetinį puslapi http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1228.
Pavojingi kroviniai – medžiagos ar gaminiai, kurie dėl savo cheminių ar fizikinių savybių gali sukelti pavojų žmonių sveikatai, aplinkai ar turtui ir kuriems suteikti identifikavimo numeriai yra įrašyti į Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonominės komisijos sudarytą pavojingų medžiagų sąrašą bei išvardyti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą.
Šiame referate nagrinėsiu pavojingų krovinių vežimą, jų ženklinimą, kontrolę bei jiems keliamus reikalavimus. Naudosiuos įvairia moksline literatūra bei internetiniais puslapiais.

Darbo tikslas: aptarti pavojingų krovinių vežimo ypatumus.

Darbo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti kas yra pavojingi kroviniai bei koks tų krovinių ženklinimas;
2. Susipažinti su pavojingų krovinių vežimo reikalavimais bei kontrole;
3. Apžvelgti pavojingų krovinių dalyvius.

Darbo metodika: Mokslinės literatūros analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Pavojingų krovinių samprata4
 • 1. 1. Pavojingų krovinių gabenimas4
 • 2. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė5
 • 2.1. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas7
 • 2.2. Vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius7
 • 3. Pavojingų krovinių pakavimas9
 • 4. Dokumentai10
 • 5. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas11
 • 5.1. Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu LR13
 • 5.2. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu14
 • 5.3. Pavojingų krovinių vežimas jūrų transportu15
 • 5.4. Pavojingų krovinių vežimas oro transportu17
 • 6. Pavojingų krovinių vežimo kontrolė18
 • IŠVADOS20
 • Terminų ir sąvokų žodynas
 • Naudota literatūra22

Reziumė

Autorius
jolanta
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 26, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Krovinių vežimai geležinkelio transportu

Logistika Referatas 2017 m. ribera
Darbas padarytas apie Krovinių vežimą geležinkelio transportu, taip pat apžvelgta geležinkeliai Lietuvoje, importas eksportas krovinių Lietuvoje, Infrastruktūra, Perspektyvos