Vartotojų elgsena ir prekių paklausa

29 psl. / 4979 žod.

Ištrauka

Idealios rinkos subjektai yra individualus pardavėjas ir individualus pirkėjas arba gamintojas ir vartotojas. Pardavėjas ir pirkėjas yra dvi skirtingos rinkoje veikiančios jėgos. Pirkėjas yra kaip veikianti jėga kuris formuoja rinkos paklausą, o pardavėjas - kuris formuoja rinkos pasiūlą.
Paklausa pasireiškia kai pirkėjas nori ir siekia įsigyti konkrečią prekę ar paslaugą. Tačiau jei pirkėjas nori tik tos prekės, bet neturi pinigų, tai jo noras nėra paklausa. Tai galime apibrėžti Paklausą kaip troškimą arba poreikį, kuris egzistuoja drauge su pasiruošimu ir galėjimu užmokėti už tai, ko mes norime.
Kiekvienas būdamas pirkėjas žino, kad perkamos prekės kiekis priklauso nuo kainos: kuo aukštesnė kaina, tuo mažiau pirkėjas turi galimybių įsigyti, ir atvirkščiai, kuo mažesnė kaina, tuo daugiau turi galimybių įsigyti norimą prekę. Vadinasi, paklausa suprantama ne kaip fiksuota perkamos prekės kiekį, o kaip kiekį, kurį sąlygoja tos prekės kainas. Kainos ir norimo įsigyti prekės kiekio ryšys rodo, ar prekė bus paklausi ir perkama.
Kaip žinome, pirkėjų ir pardavėjų požiūris į kainas nėra vienodas. Aukštos prekių kainos atbaido pirkėjus ir priverčia juos ieškoti ir pirkti alternatyvius produktus, bet ta pati aukšta kaina skatina pardavėjus gaminti ir parduoti daugiau prekių. Taigi kuo aukštesnė kaina, tuo didesnė pasiūla.
Taigi darbo tikslas – išsiaiškinti faktorius, turinčius įtakos prekių paklausai, vartotojo elgsenai ir juos išnagrinėti.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Vartotojų elgsena.4.
 • 2. Bendrasis ir ribinis naudingumas6
 • 3. Prekių rinkinio pasirinkimas9
 • 4. Vartotojo abejingumo kreivė ir abejingumo kreivių rinkinys10
 • 5. Vartotojo biudžetas16.
 • 6. Vartotojo naudos maksimizavimas18
 • 7. Vartotojo biudžeto pokyčio poveikis .
 • 8. Kainų pokyčio poveikis prekių paklausai22
 • 9. Vartotojo prekių paklausa24
 • Išvados28
 • Literatūra29

Reziumė

Autorius
ekita
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 24, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Vartotojo prekių paklausa

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: suprasti prekių rinkinių išsidėstymą abejingumo kreivių žemėlapyje; mokėti nubrėžti ir paaiškinti biudžeto tiesę; panaudojant abejingumo kreivių žemėlapį ir biudžeto tiesę, mokėti nustatyti...

Duonos paklausa Lietuvoje ir Latvijoje

Ekonomika Referatas geisa
Nuo seniausių laikų žmonės mainėsi prekėmis. Vieta, kurioje jie tai darė vadinama rinka. Šiandien šis terminas įgavęs daug sudėtingesnę reikšmę, rinka suprantama, kaip...

Prekinio kredito rizikos vertinimo modelis

Ekonomika Diplominis darbas 2017 m. brigita99
Ilgai ir kruopščiai rašytas darbas apie prekinio kredito vertinimą ir riziką. Pagrindinis darbo tikslas buvo surasti ir sukurti savo modelį, kuris padėtų vertinti...