Prekių asortimento struktūros įtaka individualios įmonės veiklos efektyvumui

25 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Įmonių veiklos finansiniai rezultatai, jų sėkmė rinkoje labai priklauso nuo prekių pasiūlos, todėl reikia, kad būtų glaudus ryšys tarp įmonės ir asortimento politikos tikslų. Asortimento politikos tikslai turi išplaukti iš visos įmonės tikslų. Pirmiausia tai apyvartos ir pelno tikslai. Siekdama šių tikslų, asortimento politika turi įnešti svarų indėlį ir tuo prisidėti prie įmonės veiklos sėkmės. O apie prekės asortimento struktūros naudą įmonės efektyviam pardavimui vien iš gaunamų realizavimo įplaukų, pelno ar nuostolių ataskaitų įmonei spręsti negalima.

Įmonei, kuri siekia išsirinkti tinkamiausius asortimento politikos sprendimus, būtina sistemingai kontroliuoti priimtų sprendimų įgyvendinimą, stebėti, analizuoti ir vertinti, ar asortimentas atitinka rinkos sąlygas. Būtina išsiaiškinti, kaip tai veikia kitų prekių pardavimą, kaip aktualu vartotojams, nes tai turi įtakos kovai su konkurentais bei įmonės veiklos sėkmei. Tam tikslui turi būti naudojama įvairi informacija, įvairūs tyrimai, kurie vienaip ar kitaip padeda apibūdinti viso asortimento ir atskirų jo dalių (iki pat smulkiausių jo vienetų) pardavimą ir pelningumą.

Geros struktūros, nuosekliai įgyvendinamas prekių diegimo į rinką planas leidžia išryškinti įmonės galimybes, parengti komercinės veiklos programą, pagrįsti prekių ryšius ir proporcijas, įvairiais būdais palaikyti nusisekusias prekes ir paslaugas, visai atsisakyti tokių, kurios nepadeda didinti pardavimo ir geriau tenkinti vartotojų poreikius.

Asortimento negalima sudaryti ilgam laikui. Dėl įvairių prekių gyvavimo ciklų, vartotojų paklausos poslinkių, mados raidos ir konkurencinės aplinkos pokyčių asortimentą reikia aktualinti, keisti. Todėl asortimento formavimas yra nuolatinis įmonės uždavinys. Prekių pasiūla savo pločiu ir gyliu turi būti formuojama taip, kad būtų patraukli esamiems ir potencialiems pirkėjams.

Tinkama asortimento politika skatina pakartotinius pirkimus. Asortimento politika turi būti siekiama aiškiai savo prekių pasiūla išsiskirti iš konkurentų. Beje, asortimento keitimas leidžia geriau tenkinti poreikius ir įgyti pranašumo prieš konkurentus.

Taip ir šiuo atveju, atlikta konkrečios įmonės asortimento struktūros tyrimas. Pasirinkta įmonė, kurioje buvo atlikta pardavimo valdymo specializacijos praktika.

Darbo objektas – O. Snapkuvienės individuali įmonė. Tai objektas, apie kurį reikia surinkti duomenis ir išsiaiškinti įmonės teikiamų prekių asortimento struktūros įtakojimą veiklos efektyvumui.

Darbo tikslas – išanalizuoti prekių asortimento struktūros įtaką O. Snapkuvienės individualios įmonės veiklos efektyvumui.

Siekiant darbo tikslo, vykdomi šie uždaviniai:

išanalizuoti asortimento politiką;susipažinti su asortimento klasifikavimu;išanalizuoti veiksnius ir sąlygas, kurie įtakoja prekių asortimento sudarymui;apibudinti ir išanalizuoti asortimento politikos veiksnius;susipažinti su pagrindiniais asortimento analizavimo būdais;susipažinti su O. Snapkuvienės įmonės teikiamu prekių asortimentu;išanalizuoti įmonėje naudojamus prekių asortimento formavimo ir jo atnaujinimo būdus;įvertinti O. Snapkuvienės individualios įmonės asortimento įtaką jos veiklai;išsiaiškinti, ar įmonės pagrindinis teikiamias asortimentas tenkina aplinkinių gyventojų poreikius.

Darbo problema - atsakyti į iškilusius klausimus: kaip asortimento struktūra įtakoja įmonės veiklos efektyvumui, ar įmonė, norėdama sėkmingai prekiauti, pasirinko tinkamą prekių asortimentą.

Darbo metodai:

  1. literatūros analizė;
  2. konkrečios įmonės analizė;
  3. apklausos tyrimų analizė;
  4. tyrimų apibendrinimas.

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 8, 2016
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Tiesioginio pardavimo įmonių veikla Lietuvoje ir Pasaulyje

Ekonomika Referatas 2012 m. simstag
Tiesioginis pardavimas yra seniausias žmonijos istorijoje prekybos metodas, gyvavęs jau antikos laikais. Gyventojams, įsikūrusiems atokiuose regionuose, pardavėjai suteikė vienintelę galimybę įsigyti būtiniausių prekių....

AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Ekonomika Referatas 2014 m. ecstazy
Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės būklės analitinis įvertinimas. Krašto ekonomikoje bei finansų sistemoje...