Ekonomika ir verslas / Ekonomika

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

0 atsiliepimų
Autorius:
Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y. žmogiškieji ištekliai, tampa svarbiausia ir aktyviąja sistemos dalimi, lemiančia organizacijos veiklos efektyvumą. Žmogiškųjų išteklių efektyvus valdymas yra gyvybiškai svarbus veiksnys, siekiant organizacijos tikslų bei naudos kiekvienam individui, organizacijai ir visuomenei.
Žmonės dirba, skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais žmonėmis ir t.t. Egzistuoja daugybė įvairiausių motyvavimo modelių. Kiekvienas vadovas turi sukurti savitą motyvavimo koncepciją, pagrįstą geromis žmogaus veiklos žiniomis. Nuo to priklauso įmonės darbo našumas, geras įmonės įvaizdis, nes jeigu įmonėje vyrauja didelė darbuotojų kaita, joje nenorės darbintis kvalifikuoti darbuotojai.
Pozityviai nusiteikę darbuotojai pasiryžę nuveikti daugiau negu iš jų tikimasi ar reikalaujama, taip suteikdami dar daugiau naudos įmonei. Darbdavys, norėdamas pasiekti maksimalių vykdomos veiklos rezultatų, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kokiomis priemonėmis būtų galima sutelkti visus darbuotojus bendriems įmonės tikslams siekti, atlikti darbuotojų apsirūpinimo analizę, kad įmonė dirbtų optimalus skaičius darbuotojų.
Temos naujumas ir aktualumas. Intensyvios darbuotojų kaitos išvengimas šiandien yra aktualus daugeliui įmonių bei organizacijų, kadangi sugebėjimas išlaikyti gerai dirbančius žmones yra pagrindinis veiksnys, lemiantis efektyvią veiklą, jos organizavimą bei mažesnius kaštus. Gerų personalo valdymo metodų parinkimas įtakoja įmonės veiklos našumą.
Darbo problema. Įmonės finansinė būklė ir veiklos rezultatai daug priklauso nuo to, kaip įmonė apsirūpinusi darbuotojais. Norint nustatyti, ar įmonėje dirbantys darbuotojai dirba efektyviai ir ar įmonė tikrai turi pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, būtina atlikti darbuotojų skaičiaus ir apsirūpinimo jais analizę. Nuo darbuotojų socialinio aprūpinimo priklauso jų darbo našumas, požiūris į įmonę ir jos vadovus. Įmonių vadovybė turi taip pat rūpintis savo darbuotojais, kad jie jaustųsi saugūs ir būtų užtikrinti, kad nepraras darbo, kad siektų kelti savo kvalifikaciją. Įmonės pagrindinis rodiklis yra darbo našumas, tai labai svarbus įmonės sėkmės rodiklis, kuris parodo įmonės veiklos efektyvumą.
Darbo objektas: UAB „Dolera“ darbo rodikliai.
Darbo tikslas: UAB „Dolera“ įmonės duomenimis, atlikti UAB „Dolera“ darbo rodiklių analizę 2007-2010m. bei įvertinti jų įtaką veiklos rezultatams.
Darbo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
1) Išanalizuoti ir susisteminti mokslinėje bei publicistinėje literatūroje aptariamus darbo rodiklius;
2) Pateikti pagrindinius duomenis apie UAB „Dolera“ įmonę, valdymo struktūrą bei vykdomą veiklą;
3) Išanalizuoti įmonės darbo rodiklius, personalo kaitą lemiančius veiksnius, darbo našumo pokyčius bei jų įtaką bendrovės pelningumui.
Darbo metodai:
• Mokslinės ir publicistinės literatūros analizė, leidusi apibūdinti darbo rodiklius;
• UAB „Dolera“ SSGG analizė, akcentuojant padarinius, susijusius su įmonės personalo kaita;
• Įmonės dokumentų analizė;
• grafinis vaizdavimas.
Bakalauro darbo struktūra. Darbą sudaro tokie skyriai: įvadas, teorinės medžiagos apžvalga, tyrimo apžvalga, gautų rezultatų analizė, išvados, priedai. Darbą sudaro 67 psl. Darbe yra pateikta 19 paveikslų, 11 lentelių, 5 priedai. Bibliografinį aprašą sudaro 40 šaltiniai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS9
 • 1. DARBO RODIKLIAI TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1. Darbuotojų sudėtis ir struktūra13
 • 1.2. Apsirūpinimas darbuotojais4
 • 1.3. Darbuotojų priėmimo į darbą ir kvalifikacijos kėlimas4
 • 1.4. Darbuotojų socialinis aprūpinimas4
 • 1.5. Darbuotojų kaita4
 • 1.6. Darbo našumas4
 • 1.7. Darbo užmokesčio fondas27
 • 2. DARBO RODIKLIŲ ANALIZĖ UAB „DOLERA“ ĮMONĖJE29
 • 2.1. Bendra įmonės charakteristika29
 • 2.2. Darbuotojų sudėties ir struktūros analizė30
 • 2.3. Apsirūpinimo darbuotojais analizė36
 • 2.4. Darbuotojų priėmimo į darbą ir kvalifikacijos kėlimo analizė37
 • 2.5. Darbuotojų kaitos analizė4
 • 2.6. Darbo našumo analizė ir įtaka įmonės veiklos rezultatams4
 • 2.7. Darbo užmokesčio fondo analizė4
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS55
 • LITERATŪRA59
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

AB “TEP” įmonės veiklos analizė
Referatas AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

AB “TEO” įmonės veiklos analizė
Prezentacija AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]

Įmonės veiklos aplinkos analizė
Kursinis darbas Įmonės veiklos aplinkos analizė

ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra [...]

Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą
Referatas Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą

Pastaruoju metu marketingas arba kitaip rinkodara tapo svarbia bet kurio verslo dalimi, kadangi ji susijusi [...]

“Expo Vakarai” įmonės analizė
Referatas “Expo Vakarai” įmonės analizė

Iš SWOT analizės darome išvadą, jog įmonė gali pastoviai tobulėti ir [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas
Kursinis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai [...]