“An empirical study of happiness in Italy” straipsnio analizė

15 psl. / 3462 žod.

Ištrauka

Gyvenimo kokybė vertinama keliais aspektais: gyvenimo kokybė vertinama kaip objektyvi (tiriama visuomenės ar tam tikros teritorijos gyventojų gyvenimo kokybė remiantis realiai prieinama statistika) ar subjektyvi (atsižvelgiama į asmens nuomonę apie jo gyvenimo kokybę), jos sampratai turi įtakos tyrėjo patirtis, pastebimas nevienodas gyvenimo kokybės suvokimas tam tikrose šalyse.

Nagrinėjamame straipsnyje kalbama apie subjektyvios gerovės tyrimą Italijoje. Šis tyrimas analizuoja individo subjektyvę gerovę lemiančius veiksnius Italijoje įvertinus socialinius ir demografinius veiksnius bei ekonomines sąlygas. Palyginus su kitomis išsivysčiusiomis šalimis matome, kad pajamų ir turto padidėjimo laimė ir nedarbas yra labai blogos subjektyvios gerovės.

Autoriai V. Scoppa ir M. Ponzo gavo keletą naujų ir įdomių rezultatų Italijoje: pajamos gautos iš valstybės turi neigiamą įtaką subjektyviai gerovei, nes tokios pajamos mažina asmens savivertę, ne taip kaip pajamos gautos dirbant; švietimas padidina laimę; pietų gyventojai ir asmenys, gyvenantys dideliuose miestuose yra mažiau laimingi, kur socialinis kapitalas mažesnis. Nagrinėjamo straipsnio tyrimo rezultatai rodo, kad daugelis ne ekonominių kintamųjų yra labai svarbūs veiksniai subjektyviai gerovei kurti.

Darbo tikslas – išanalizavus pateiktą mokslinį straipsnį, palyginti nagrinėjamo straipsnio ir Lietuvos autorių duomenis.

Darbo tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai:

  1. Išanalizuoti pateiktą mokslinį straipsnį;
  2. Palyginti nagrinėjamo mokslinio straipsnio ir Lietuvos autorių teiginius.


Turinys

  • 1. Mokslinio straipsnio analizė2
  • 2. Subjektyvią gerovę lemiančių veiksnių Italijoje ir Lietuvoje lyginamoji analizė5
  • 2.1. Subjektyvios gerovės tyrimo svarba5
  • 2.2. Subjektyvios gerovės vertinimas pagal socialinius-demografinius kintamuosius7
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
laurucka123
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 18, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

UAB “Alineta” darbo rodiklių analizė

Ekonomika Referatas 2011 m. audriul
Verslininkams bei įmonių vadovams darbo rodiklių kaita visuomet sukelia papildomų rūpesčių, sunkumų ir iššūkių. Personalas keičiasi dėl įvairiausių priežasčių. Darbo užmokesčio sistemų yra...

AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Ekonomika Referatas 2014 m. ecstazy
Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės būklės analitinis įvertinimas. Krašto ekonomikoje bei finansų sistemoje...

Investicinių fondų veiklos analizė

Ekonomika Diplominis darbas 2007 m. rasa13
Investiciniai fondai – pasaulyje plačiai paplitęs ir dažnai naudojamas kaip paprastas bei palyginti saugus pinigų investavimo būdas. Investicinį fondą galima apibūdinti kaip paslaugų...

Indijos verslo aplinkos analizė

Ekonomika Referatas 2018 m. Bythesea
Naujoji pramonės politika, paskelbta 1991 metais, paskatino konkurenciją, o ne apsaugą, kaip daug planuojamą ir patrauklią politikos aplinką. Anksčiau reikalavimas dėl patvirtinimų ir...