Investicinių fondų veiklos analizė

84 psl. / 21000 žod.

Ištrauka

Investiciniai fondai – pasaulyje plačiai paplitęs ir dažnai naudojamas kaip paprastas bei palyginti saugus pinigų investavimo būdas. Investicinį fondą galima apibūdinti kaip paslaugų organizaciją, kuri viešai parduoda savo akcijas (investicinius vienetus), o gautas lėšas naudoja investicinio portfelio sudarymui bei valdymui. Kitaip tariant, investicinis fondas ir yra investicinis portfelis, tik tinkamai apipavidalintas ir pateiktas vartotojui.

Augant Lietuvos ekonomikai, auga ir žmonių pajamos, todėl daugėja laisvų lėšų, kurias gyventojai pasiryžta investuoti. Norintys investuoti į vertybinius popierius, bet neturintys investavimo patirties, renkasi investavimo priemones, tokias, kaip investiciniai fondai, kurioms nėra būtini dideli žinių ir laiko resursai. Didėjant neprofesionalių investuotojų skaičiui, sparčiai plečiasi ir investicinių fondų rinka – didėja tiek investicinių fondų, tiek ir jų rūšių bei paslaugų skaičius. Todėl potencialūs fondų klientai dažnai susiduria su fondo pasirinkimo problema – jiems sunku nuspręsti, kuris fondas geriausiai atitinka jų poreikius bei duoda didžiausią grąžą už mažiausią riziką.

Hipotezė – ilgalaikė investicija į geriausiai valdomus Lietuvoje registruotus investicinius fondus yra pelninga.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos investicinių fondų veiklos rezultatus ir efektyvumą vertybinių popierių rinkos kontekste.

Darbo objektas – Lietuvoje bei užsienyje veikiantys investiciniai fondai.

Darbo uždaviniai:

1) apibrėžti investicijų sąvoką bei pristatyti investavimo objektus;

2) aptarti investicijų pelno bei rizikos santykį;

3) pateikti investicinio portfelio formavimo ir valdymo principus;

4) paaiškinti investicinių fondų sampratą ir veiklos principus;

5) identifikuoti investicinių fondų privalumus bei trūkumus;

6) ištirti Lietuvos investicinių fondų rinką;

7) įvertinti geriausio Lietuvos investicinio fondo veiklos efektyvumą lyginant su pasirinktu užsienio fondu.

Investiciniai fondai yra palyginti naujas ir tik dabar po truputį populiarėjantis reiškinys Lietuvoje, todėl dar nėra pakankamai literatūros šia tema. Dėl šios priežasties, darbe daugiausiai buvo naudotasi dažnai atnaujinamais interneto šaltiniais: Vertybinių popierių komisijos bei finansinių tarpininkų interneto puslapiais ir juose rastais investicinių fondų prospektais bei ataskaitomis. Darbo temai atskleisti, pateikta daug naudingos informacijos iš G. Kancerevyčiaus knygos „Finansai ir investicijos“ bei iš periodinio žurnalo „Investuok“ straipsnių.

Norint maksimaliai atskleisti darbo temą, pirmame skyriuje pateikta išsami informacija apie vertybinių popierių investicinio portfelio valdymą: paaiškinta investicijų sąvoka ir aptartos investicijų objektų rūšys, aptarti investicijų analizės metodai, pelningumo skaičiavimo ir rizikos valdymo būdai, investicinio portfelio formavimo principai bei valdymo teorijos. Antrame skyriuje aprašyta investicinių fondų veikla bei ją įtakojantys veiksniai, paaiškinti investicinių fondų privalumai ir trūkumai bei išnagrinėta Lietuvos investicinių fondų rinka. Trečiame skyriuje ištirta geriausiai Lietuvoje valdomo investicinio fondo bei panašios struktūros ir valdymo lygio užsienio investicinio fondo veikla.

Siekiant užsibrėžto darbo tikslo, kompleksiškai buvo taikomi šie teoriniai bei empiriniai tyrimo metodai: mokslinės bei publicistinės literatūros analitinė analizė ir apibendrinimas, kokybinė analizė, sisteminė analizė bei lyginamoji analizė.

Darbo išvados praktiniu požiūriu yra naudingos Lietuvos gyventojams, neturintiems gilių žinių apie investavimą, bet norintiems saugiau ir pelningiau investuoti savo lėšas.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS IR VALDYMAS6
 • 1.1. Investicijų samprata6
 • 1.2. Investicijų rūšys ir objektai6
 • 1.2.1. Vertybiniai popieriai7
 • 1.2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai8
 • 1.2.1.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai10
 • 1.2.1.3. Išvestiniai vertybiniai popieriai11
 • 1.3. Investicijų pelno šaltiniai ir pelningumo vertinimas12
 • 1.3.1. Investicijų analizė13
 • 1.3.1.1. Rinkos analizė14
 • 1.3.1.2. Pramonės šakos analizė19
 • 1.3.1.3. Įmonės analizė21
 • 1.4. Investicijų rizika ir jos valdymas23
 • 1.4.1. Investicinio portfelio rizika25
 • 1.4.2. Rizikos vertinimas26
 • 1.4.3. Rizikos valdymas28
 • 1.5. Investicijų pelningumo ir rizikos santykis30
 • 1.5.1. Planuojamas pelningumas30
 • 1.5.2. Standartinis nuokrypis31
 • 1.5.3. Rizikos vertė32
 • 1.6. Investicinio portfelio formavimas ir valdymas34
 • 1.6.1. Vertybinių popierių portfelio teorija - Markowitz modelis34
 • 1.6.2. Investicinio portfelio valdymo principai35
 • 2. INVESTICINIŲ FONDŲ VEIKLA36
 • 2.1. Investicinių fondų samprata ir veiklos principai37
 • 2.1.1. Investicinių fondų privalumai38
 • 2.1.2. Investicinių fondų trūkumai39
 • 2.1.3. Investicinių fondų rūšys40
 • 2.1.4. Investicinių fondų veiklos rezultatų įvertinimas42
 • 2.2. Lietuvos investicinių fondų rinka44
 • 2.2.1. Investicinių fondų atsiradimo priežastys ir raida Lietuvoje44
 • 2.2.2. Veiksniai, įtakojantys investicinių fondų veiklą Lietuvoje46
 • 2.2.2.1. Teisinė aplinka Lietuvoje47
 • 2.2.2.2. Ekonominė aplinka51
 • 2.2.2.3. Socialinė aplinka53
 • 2.2.3. Lietuvos investicinių fondų veiklos rezultatai54
 • 2.2.3.1. Lietuvos investicinių fondų dalyviai54
 • 2.2.3.2. Lietuvos investicinių fondų turtas56
 • 2.2.3.3. Lietuvos investicinių fondų investicijos57
 • 2.2.3.4. Lietuvos investicinių fondų ir indekso rezultatų palyginimas60
 • 3. LIETUVOS IR UŽSIENIO INVESTICINIŲ FONDŲ VEIKLOS PALYGINIMAS63
 • 3.1 Bendra informacija63
 • 3.2 Investicinio portfelio pasiskirstymas 2007 m. rugsėjo mėn.64
 • 3.3 Veiklos rezultatai66
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS72
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA74
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA (SUMMARY)75
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS76
 • PRIEDAI77

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€16.23
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 29, 2016
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
84 psl.

Susiję darbai

AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Ekonomika Referatas 2014 m. ecstazy
Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės būklės analitinis įvertinimas. Krašto ekonomikoje bei finansų sistemoje...

Transporto įmonės veiklos analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. darbaidarbeliai
Kiekvieոas žmogus, kuris ԁomisi verslo kūrimu, riոkoje vykstaոčiais procesais, ոoriոtis iոvestuoti į verslą ir paո. turi išmokti skaityti, suprasti, aոalizuoti pagriոԁiոėse įmoոės fiոaոsiոėse...