Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Investicinių fondų veiklos analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Investiciniai fondai – pasaulyje plačiai paplitęs ir dažnai naudojamas kaip paprastas bei palyginti saugus pinigų investavimo būdas. Investicinį fondą galima apibūdinti kaip paslaugų organizaciją, kuri viešai parduoda savo akcijas (investicinius vienetus), o gautas lėšas naudoja investicinio portfelio sudarymui bei valdymui. Kitaip tariant, investicinis fondas ir yra investicinis portfelis, tik tinkamai apipavidalintas ir pateiktas vartotojui.

Augant Lietuvos ekonomikai, auga ir žmonių pajamos, todėl daugėja laisvų lėšų, kurias gyventojai pasiryžta investuoti. Norintys investuoti į vertybinius popierius, bet neturintys investavimo patirties, renkasi investavimo priemones, tokias, kaip investiciniai fondai, kurioms nėra būtini dideli žinių ir laiko resursai. Didėjant neprofesionalių investuotojų skaičiui, sparčiai plečiasi ir investicinių fondų rinka – didėja tiek investicinių fondų, tiek ir jų rūšių bei paslaugų skaičius. Todėl potencialūs fondų klientai dažnai susiduria su fondo pasirinkimo problema – jiems sunku nuspręsti, kuris fondas geriausiai atitinka jų poreikius bei duoda didžiausią grąžą už mažiausią riziką.

Hipotezė – ilgalaikė investicija į geriausiai valdomus Lietuvoje registruotus investicinius fondus yra pelninga.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos investicinių fondų veiklos rezultatus ir efektyvumą vertybinių popierių rinkos kontekste.

Darbo objektas – Lietuvoje bei užsienyje veikiantys investiciniai fondai.

 Darbo uždaviniai:

1)      apibrėžti investicijų sąvoką bei pristatyti investavimo objektus;

2)      aptarti investicijų pelno bei rizikos santykį;

3)      pateikti investicinio portfelio formavimo ir valdymo principus;

4)      paaiškinti investicinių fondų sampratą ir veiklos principus;

5)      identifikuoti investicinių fondų privalumus bei trūkumus;

6)      ištirti Lietuvos investicinių fondų rinką;

7)  įvertinti geriausio Lietuvos investicinio fondo veiklos efektyvumą lyginant su pasirinktu užsienio fondu.

 

 

 

 

Investiciniai fondai yra palyginti naujas ir tik dabar po truputį populiarėjantis reiškinys Lietuvoje, todėl dar nėra pakankamai literatūros šia tema. Dėl šios priežasties, darbe daugiausiai buvo naudotasi dažnai atnaujinamais interneto šaltiniais: Vertybinių popierių komisijos bei finansinių tarpininkų interneto puslapiais ir juose rastais investicinių fondų prospektais bei ataskaitomis. Darbo temai atskleisti, pateikta daug naudingos informacijos iš G. Kancerevyčiaus knygos „Finansai ir investicijos“ bei iš periodinio žurnalo „Investuok“ straipsnių.

Norint maksimaliai atskleisti darbo temą, pirmame skyriuje pateikta išsami informacija apie vertybinių popierių investicinio portfelio valdymą: paaiškinta investicijų sąvoka ir aptartos investicijų objektų rūšys, aptarti investicijų analizės metodai, pelningumo skaičiavimo ir rizikos valdymo būdai, investicinio portfelio formavimo principai bei valdymo teorijos. Antrame skyriuje aprašyta investicinių fondų veikla bei ją įtakojantys veiksniai, paaiškinti investicinių fondų privalumai ir trūkumai bei išnagrinėta Lietuvos investicinių fondų rinka. Trečiame skyriuje ištirta geriausiai Lietuvoje valdomo investicinio fondo bei panašios struktūros ir valdymo lygio užsienio investicinio fondo veikla.

Siekiant užsibrėžto darbo tikslo, kompleksiškai buvo taikomi šie teoriniai bei empiriniai tyrimo metodai: mokslinės bei publicistinės literatūros analitinė analizė ir apibendrinimas, kokybinė analizė, sisteminė analizė bei lyginamoji analizė.

Darbo išvados praktiniu požiūriu yra naudingos Lietuvos gyventojams, neturintiems gilių žinių apie investavimą, bet norintiems saugiau ir pelningiau investuoti savo lėšas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
21000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS IR VALDYMAS6
 • 1.1. Investicijų samprata6
 • 1.2. Investicijų rūšys ir objektai6
 • 1.2.1. Vertybiniai popieriai7
 • 1.2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai8
 • 1.2.1.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai10
 • 1.2.1.3. Išvestiniai vertybiniai popieriai11
 • 1.3. Investicijų pelno šaltiniai ir pelningumo vertinimas12
 • 1.3.1. Investicijų analizė13
 • 1.3.1.1. Rinkos analizė14
 • 1.3.1.2. Pramonės šakos analizė19
 • 1.3.1.3. Įmonės analizė21
 • 1.4. Investicijų rizika ir jos valdymas23
 • 1.4.1. Investicinio portfelio rizika25
 • 1.4.2. Rizikos vertinimas26
 • 1.4.3. Rizikos valdymas28
 • 1.5. Investicijų pelningumo ir rizikos santykis30
 • 1.5.1. Planuojamas pelningumas30
 • 1.5.2. Standartinis nuokrypis31
 • 1.5.3. Rizikos vertė32
 • 1.6. Investicinio portfelio formavimas ir valdymas34
 • 1.6.1. Vertybinių popierių portfelio teorija - Markowitz modelis34
 • 1.6.2. Investicinio portfelio valdymo principai35
 • 2. INVESTICINIŲ FONDŲ VEIKLA36
 • 2.1. Investicinių fondų samprata ir veiklos principai37
 • 2.1.1. Investicinių fondų privalumai38
 • 2.1.2. Investicinių fondų trūkumai39
 • 2.1.3. Investicinių fondų rūšys40
 • 2.1.4. Investicinių fondų veiklos rezultatų įvertinimas42
 • 2.2. Lietuvos investicinių fondų rinka44
 • 2.2.1. Investicinių fondų atsiradimo priežastys ir raida Lietuvoje44
 • 2.2.2. Veiksniai, įtakojantys investicinių fondų veiklą Lietuvoje46
 • 2.2.2.1. Teisinė aplinka Lietuvoje47
 • 2.2.2.2. Ekonominė aplinka51
 • 2.2.2.3. Socialinė aplinka53
 • 2.2.3. Lietuvos investicinių fondų veiklos rezultatai54
 • 2.2.3.1. Lietuvos investicinių fondų dalyviai54
 • 2.2.3.2. Lietuvos investicinių fondų turtas56
 • 2.2.3.3. Lietuvos investicinių fondų investicijos57
 • 2.2.3.4. Lietuvos investicinių fondų ir indekso rezultatų palyginimas60
 • 3. LIETUVOS IR UŽSIENIO INVESTICINIŲ FONDŲ VEIKLOS PALYGINIMAS63
 • 3.1 Bendra informacija63
 • 3.2 Investicinio portfelio pasiskirstymas 2007 m. rugsėjo mėn.64
 • 3.3 Veiklos rezultatai66
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS72
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA74
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA (SUMMARY)75
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS76
 • PRIEDAI77

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Investicinių fondų veiklos ypatybės ir jų lyginamoji analizė
Referatas Investicinių fondų veiklos ypatybės ir jų lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Per keletą paskutinių dešimtmečių investicinių fondų skaičius bei jų valdomas turtas nuolat didėjo.

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienas asmuo renkasi investavimo produktus siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl šiuolaikinėje visuomenėje [...]

Lietuvos II pakopos pensijų fondų veiklos analizė
Referatas Lietuvos II pakopos pensijų fondų veiklos analizė

Kiekvienas dirbantis žmogus, kuris moka mokesčius valstybei, dalį pensijos savanoriškai gali kaupti asmeninėje sąskaitoje, kuri [...]

Investicinių fondų įtaka Lietuvos finansų rinkai
Referatas Investicinių fondų įtaka Lietuvos finansų rinkai

Augant Lietuvos ekonomikai, auga ir žmonių pajamos, todėl daugėja laisvų lėšų, kurias gyventojai pasiryžta investuoti.

Komercio banko
Referatas Komercio banko "Finasta" II pakopos pensijų fondų analizė

Vienas svarbiausias mūsų dienų ekonominės, o taip pat ir politinės pasaulio gerovės veiksnys yra tokios [...]

UAB “Baltic furniture components” investicinės aplinkos analizė
Kursinis darbas UAB “Baltic furniture components” investicinės aplinkos analizė

Lietuvos įmonės – emitentai – palyginus su Europos Sąjungos įmonėmis yra nedidelės ir mažos kapitalizacijos.

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Investicinių fondų mokesčių struktūra
Referatas Investicinių fondų mokesčių struktūra

Daugelis nusprendusių pradėti investuoti renkasi investicinius fondus. Investiciniai fondai yra paprasčiausias būdas įsigyti plačiai diversifikuotą [...]

Pensijų fondų raida ir rezultatų analizė (2008-2016 m.)
Kursinis darbas Pensijų fondų raida ir rezultatų analizė (2008-2016 m.)

Lietuvos visuomenė, kaip ir kitų Europos valstybių visuomenės, sparčiai sensta. Taip yra todėl, kad šeimose [...]

ES struktūrinų fondų investicijos 2014-2020 m.
Referatas ES struktūrinų fondų investicijos 2014-2020 m.

Lisabonoje 2000 metais vyko Europos Sąjungos viršūnių susitikimas, kuriame buvo iškeltas pagrindinis Europos Sąjungos tikslas [...]

SWEDBANK akcinės bendrovės investicinių paslaugų naudos klientams vertinimas, investuojant per gyvybės draudimą ir tiesiogiai į investicinius fondus
Diplominis darbas SWEDBANK akcinės bendrovės investicinių paslaugų naudos klientams vertinimas, investuojant per gyvybės draudimą ir tiesiogiai į investicinius fondus

Šiais laikais sparčiai vystosi bankų veikla. Bankas yra finansų įstaiga, kurios pagrindinė funkcija teikti finansines [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]