AB “TEP” įmonės veiklos analizė

59 psl. / 7050 žod.

Ištrauka

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės būklės analitinis įvertinimas. Krašto ekonomikoje bei finansų sistemoje vyksta sudėtingi reiškiniai ir procesai, kuriuos analizuoti, suvokti bei pažinti yra būtina. Tačiau be specialių finansų mokslo žinių bei analizės proceso metodologinių instrumentų tai padaryti sunku.

Kiekvienos įmonės vadovams yra svarbu, kaip dirba jų įmonė. Atsakyti į šį klausimą nėra paprasta ir lengva, nes ne visuomet aišku, kas atspindi įmonės veiklos rezultatus ir kokie jie turėtų būti, t.y. kaip kiekybiškai išreikšti sąvokas “gerai” arba “blogai”. Yra aišku tik viena: įmonė turi uždirbti tiek pinigų, kad būtų padengtos visos patiriamos išlaidos ir dar pakankamai liktų įvairiems poreikiams tenkinti.

Savarankiško darbo objektas – AB „TEO“ įmonės veikla.

Savarankiško darbo tikslas – atlikti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę.

Savarankiško darbo uždaviniai:

 1. Susipažinti ir pristatyti įmonės veiklą.
 2. Atlikti balanso ataskaitos horizontalią analizę.
 3. Atlikti balanso ataskaitos vertikalią analizę.
 4. Pateikti balanso ataskaitos horizontalios ir vertikalios analizės išvadas.
 5. Atlikti santykinių rodiklių analizę ir pateikti jos išvadas.
 6. Atlikti ROE ir ROA analizes.
 7. Pateikti veiklos ir finansinius tikslus su išvadomis.
 8. Atlikti pinigų srautų ataskaitos horizontalią ir vertikalią analizes ir pateikti jų išvadas.
 9. Išanalizuoti trumpalaikį, ilgalaikį ir bendrąjį mokumą.
 10. Atlikti ilgalaikio turto analizę.
 11. Atlikti ir pateikti darbuotojų skaičiaus sudėties ir struktūros analizės išvadas.
 12. Pritaikyti veikloje bankroto diagnozavimo modelį.

Tyrimo metodai – AB „TEO“ įmonės 2012 m. ir 2013 m. metinės ataskaitos. Jų analizavimas, sisteminimas, grupavimas, rezultatų apibendrinimas ir grafinis duomenų pateikimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS PRISTATYMAS4
 • 2. Ab „teo“ Grupės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizĖ6
 • 3. Ab „TEo“ grupės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė11
 • 4. AB „TEO“ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖS IŠVADOS15
 • 5. ROE IR ROA ANALIZĖS DU PONT METODO IŠVADOS21
 • 6. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS HORIZONTALIOJI ANALIZĖ23
 • 7. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS VERTIKALIOJI ANALIZĖ24
 • 8. TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIŲ ANALIZĖS IŠVADOS27
 • 9. TRUMPALAIKIO MOKUMO ANALIZĖS IŠVADOS30
 • 10. ILGALAIKIO MOKUMO ANALIZĖS IŠVADOS31
 • 11. ILGALAIKIO TURTO RODIKLIŲ ANALIZĖS IŠVADOS32
 • 12. DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS SUDĖTIES IR STRUKTŪROS ANALIZĖS IŠVADOS33
 • 13. BANKROTO DIAGNOZAVIMO MODELIO TAIKYMAS35
 • IŠVADOS36
 • PRIEDAI37

Reziumė

Autorius
ecstazy
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 4, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

UAB “Alineta” darbo rodiklių analizė

Ekonomika Referatas 2011 m. audriul
Verslininkams bei įmonių vadovams darbo rodiklių kaita visuomet sukelia papildomų rūpesčių, sunkumų ir iššūkių. Personalas keičiasi dėl įvairiausių priežasčių. Darbo užmokesčio sistemų yra...

Transporto įmonės veiklos analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. darbaidarbeliai
Kiekvieոas žmogus, kuris ԁomisi verslo kūrimu, riոkoje vykstaոčiais procesais, ոoriոtis iոvestuoti į verslą ir paո. turi išmokti skaityti, suprasti, aոalizuoti pagriոԁiոėse įmoոės fiոaոsiոėse...

Koncerno "MG Baltic" veiklos analizė

Ekonomika Referatas 2016 m. grazinab
Koncernas ,,MG Baltic‘‘ – viena didžiausių įmonių Lietuvoje. Koncernas veikia šešiuose veiklos sektoriuose bei valdo 72 įmones. Ši įmonė veiklą pradėjo iš karto...